Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Hallinnon uudistus Väliraportin tulosten yhteenveto ja jatkotoimenpiteet Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Hallituksen iltakoulu

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Hallinnon uudistus Väliraportin tulosten yhteenveto ja jatkotoimenpiteet Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Hallituksen iltakoulu"— Esityksen transkriptio:

1 Hallinnon uudistus Väliraportin tulosten yhteenveto ja jatkotoimenpiteet Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Hallituksen iltakoulu 18.8.2014

2 Toiminnan ja talouden ohjausjärjestelmän sekä organisaation uudistaminen Professoreiden väliraportin esitykset: Kaupungin tilaajaorganisaatio ja palvelutuotannon organisaatio tulee sulauttaa yhteen ensi tilassa (1.1.2015 alkaen) Uudistukset merkitsevät toteutuessaan väliraportissa ehdotetussa tavassa sitä, että nykyisestä sopimusohjausmallista siirrytään entistä enemmän kohti tulosohjausmallia ja toisaalta sitä, että nykyiset erilliset tilaaja- ja tuotanto-organisaatio sulautetaan yhteen.

3 Toiminnan ja talouden ohjausjärjestelmän sekä organisaation uudistaminen Muutosprosessissa tulee varmistua riittävästä muutosjohtamisen tuesta lähiesimiehille ja henkilöjärjestelyjen osalta tulee ottaa huomioon eläkkeellesiirtymisen mahdollisuudet ja ottaen huomioon yhteistoimintalain vaatimukset. Uudistukset tulee valmistella – tarvittavine hallinto- jne. sääntömuutoksin – syksyn 2014 aikana niin, että uuteen toimintatapaan voidaan toiminnanohjauksen ja organisaatiorakenteen osalta siirtyä jo vuoden 2015 alusta lukien

4 Esityksiä jatkotoimenpiteistä Valmisteluaikataulu Uudistuksen ensimmäisen vaihe voimaan 1.1.2015 Tarvittavat hallintosäännön muutokset valtuustossa lokakuussa 2014 Valtuusto päättää marraskuussa 2014 talousarvion uudelle organisaatiolle Väliraportin perusteella ensimmäisessä vaiheessa valmisteltavat muutokset Palvelujohtokunnan lakkauttaminen 1.1.2015 Palvelukeskusten toiminta siirretään lautakuntien alaisuuteen Lautakuntien ja palvelukeskusten johdon sekä hallinnon yhdistäminen, uudelleen organisointi Yksityiskohtaisempi uudelleen organisointi toimialoilla kaupunginjohtajan johdolla ja päätöksillä

5 Esityksiä jatkotoimenpiteistä Kaupunginhallituksen roolin määrittely Palvelujen järjestämisvastuu Lautakuntien strateginen tulosohjaus Lautakuntien tehtävien määrittely Päättää kaupungin itse tuottamista palveluista Tekee hankintapäätökset ostopalveluista ja päätökset avustuksista Vastaa, että toiminta toteutuu valtuuston myöntämän määrärahan ja hallituksen tulostavoitteiden puitteissa

6 Esityksiä jatkotoimenpiteistä Toimialajohtajat/lautakuntien esittelijät Lautakunnan esitysten valmistelu- ja täytäntöönpanovastuu Toimialajohtaja vastaa alaisensa palvelukeskuksen johtamisesta sekä toiminnasta ja taloudesta Tarvittavat henkilöstöjärjestelyt Yt – menettelyt käynnistetään heti niiden työntekijöiden osalta, joita tässä vaiheessa tehtävät muutokset koskevat

7 Uudistuksen toinen vaihe Vuoden 2015 aikana valmistellaan tarvittavat muut muutokset ottaen huomioon vuoden 2017 voimaan tuleva uudistettu SOTEn tuotantojärjestelmä (järjestämisen kuntayhtymä voimaan jo vuoden 2016 alusta) SOTE-uudistuksessa organisoidaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä sosiaalihuollon ehkäisevät, korjaavat, hoitavat, kuntouttavat ja muut palvelut SOTE-integraation lisäksi kunta ja SOTE-palvelujen tuotantokuntayhtymä huolehtivat muiden ehkäisevien, korjaavien, hoitavien ja kuntouttavien palvelujen integroinnista SOTE- palveluihin Organisaatioriippumaton palvelukokonaisuus

8 Henkilöstöä koskevat muutokset Määritettävä uuden toiminnan ja talouden ohjausjärjestelmän mukaisen organisaatiorakenteen tehtävät ja vastuut Tehtävät ja vastuut määritetään toiminnan vaatimusten pohjalta Henkilösijoitukset ja -nimitykset tehdään tämän jälkeen sisäisten menettelyjen tuloksena Hyödynnetään eläköityminen Lähtökohtaisesti ei tavoitella irtisanomisia Yt-menettelyn piiriin kuuluvat määritellään mahdollisimman pian ja käynnistetään yt-menettelyt Kaupunginjohtaja johtaa valmistelua ja vastuuttaa valmistelun eri osa-alueet Yt-neuvottelun piirissä olevia kuullaan tasapuolisesti

9 Kiitos huomiosta !


Lataa ppt "Hallinnon uudistus Väliraportin tulosten yhteenveto ja jatkotoimenpiteet Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Hallituksen iltakoulu"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google