Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Https://peda.net/kuopio/p/rajala. Vanhempien mielipiteitä https://todaysmeet.com/Rajalanvanhemmat.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Https://peda.net/kuopio/p/rajala. Vanhempien mielipiteitä https://todaysmeet.com/Rajalanvanhemmat."— Esityksen transkriptio:

1 https://peda.net/kuopio/p/rajala

2 Vanhempien mielipiteitä http://www.kahoot.it https://todaysmeet.com/Rajalanvanhemmat

3 https://peda.net/kuopio/p/rajala/hkko

4 Tavoitteena taata tarpeelliset tiedot ja taidot sekä innostaa oppimaan 1/2 Suomalaisten lasten ja nuorten osaaminen ja taidot pysyvät tulevaisuudessakin hyvällä tasolla sekä kansallisesti että kansainvälisesti tarkasteltuna. Pedagogisia linjauksia, joiden avulla koulut voivat kehittää toimintatapojaan niin, että oppilaiden mielenkiinto ja motivaatio oppimiseen lisääntyy. Keskeisintä – vahvistaa oppilaan aktiivisuutta – lisätä opiskelun merkityksellisyyttä – mahdollistaa onnistumisen kokemukset jokaiselle oppilaalle

5 Tavoitteena taata tarpeelliset tiedot ja taidot sekä innostaa oppimaan 2/2 – Lapsia ja nuoria ohjataan ottamaan vastuuta opiskelustaan ja jokaista oppilasta tuetaan opinnoissa. – Oppilas asettaa tavoitteita, ratkaisee ongelmia ja arvioi oppimistaan tavoitteiden pohjalta. – Oppilaan kokemukset, tunteet, kiinnostuksen kohteet ja vuorovaikutus toisten kanssa luovat pohjaa oppimiselle. – Opettajan tehtävänä on opettaa ja ohjata oppilaita elinikäisiksi oppijoiksi ottamalla huomioon oppilaiden yksilölliset tavat oppia.

6 Oppimisen arviointiin monipuolisuutta Jatkuva arviointi Uusi opetussuunnitelma korostaa arviointimenetelmien monipuolisuuden lisäksi myös arviointia, joka ohjaa ja edistää oppimista. Oppilaan opintojen edistymisestä on annettava riittävän usein tietoa oppilaalle ja huoltajille. Palautetta annetaan muullakin tavoin kuin todistusten avulla. Oppimiskeskustelut syys-kevätlukukauden nivelvaiheessa, lukuvuositodistus kevätlukukauden lopussa – Jokaisen lukuvuoden päätteeksi oppilaat saavat edelleen lukuvuositodistuksen, jossa on oppiaineittain annettu arvio siitä, miten oppilas on saavuttanut lukuvuoden tavoitteet. – Sanallinen lukuvuositodistus 1-4 luokilla, numeroarviointi 4. vuosiluokasta eteenpäin

7 Oppimista myös luokkahuoneen ulkopuolella ja teknologian avulla Uusia oppimisympäristöjä ja työtapoja Turvallinen ja oppimaan innostava oppimisympäristö Luokkahuoneen lisäksi myös ulkopuolisia ympäristöjä: – Esim. liikutaan luonnossa – vieraillaan esimerkiksi museoissa tai yrityksissä Pelit ja muut virtuaaliset ympäristöt kuuluvat myös oppimisympäristöihin Teknologialla on yhä suurempi merkitys koulun arjessa Jokaisen oppiaineen opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja siten, että oppilaat oppivat myös erilaisia taitoja niiden myötä.

8 Muutoksia oppiaineiden sisällöissä ja aloitusajankohdissa Perusopetuksen opetussuunnitelma perustuu perusopetuslaissa määriteltyihin oppiaineisiin Oppiaineiden tavoitteita ja sisältöjä on uudistettu vastaamaan nyky-yhteiskunnan ja tulevaisuuden tieto- ja taitovaatimuksia Muutoksia on tullut myös oppiaineiden aloitusajankohtiin – Yhteiskuntaoppi 4. vuosiluokalla – ruotsi 6. vuosiluokalla

9 Laaja-alainen osaaminen karttuu kaikissa oppiaineissa

10 Ohjelmoinnin periaatteet tutuiksi Tieto- ja viestintätekniikan taitojen kehittäminen osana kaikkia oppiaineita Teknologia näkyy opetuksessa ja opiskelussa entistä enemmän Ohjelmointi osana matematiikan tavoitteita

11 Joka vuosi vähintään yksi oppiaineiden yhteinen kokonaisuus Monialaiset oppimiskokonaisuudet Jokaisessa koulussa on lukuvuosittain ainakin yksi selkeä teema, projekti tai jakso, jossa yhdistellään eri oppiaineiden sisältöjä ja käsitellään valittua aihetta useiden oppiaineiden näkökulmista. Lukuvuonna 2016-2017 Rajalan koulussa – Vesi – metsä

12 Valinnaisuutta aiempaa aikaisemmin Valinnaiset aineet sijoittuvat entistä enemmän myös alemmille vuosiluokille. Taide- ja taitoaineisiin lisätunteja kaikissa Kuopion alakouluissa vuosiluokilla 3 ja 4 – Rajalassa lisätunteja kuvaamataidossa, musiikissa ja liikunnassa Koulukohtaiset valinnaisaineet vuosiluokilla 5 (2vvt) ja 6 (1vvt) – Toteutetaan yhdessä Länsi-Puijon koulun kanssa Ilmaisutaito, Liikunta, Puijo, TVT-taidot, Virtuaalimatka Eurooppaan – Poikkeuksena kaksikielinen opetus sekä musiikin painotusopetus

13 Oman koulun opetussuunnitelmaan tutustuminen tärkeintä Jokaisen huoltajan on tärkeää tutustua lapsensa koulun opetussuunnitelmaan. Huoltaja voi paremmin tukea lapsensa oppimista ja koulunkäyntiä, ja osallistua myös koulun toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen yhdessä koulun henkilöstön kanssa. – Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä Kodin ja koulun yhteistyö lisää oppilaan, luokan ja koko koulun hyvinvointia ja turvallisuutta. Toimiva yhteistyö on avain onnistuneen koulupolun rakentamiseen jokaiselle oppilaalle.

14

15 Arvioinnista


Lataa ppt "Https://peda.net/kuopio/p/rajala. Vanhempien mielipiteitä https://todaysmeet.com/Rajalanvanhemmat."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google