Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Yritystalouskurssi YTN ry Helsinki Miksi, mitä, miten  Miksi olette täällä? Tarpeet, toiveet,  Mitä haluatte tietää? Tuloslaskelma, tase,

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Yritystalouskurssi YTN ry Helsinki Miksi, mitä, miten  Miksi olette täällä? Tarpeet, toiveet,  Mitä haluatte tietää? Tuloslaskelma, tase,"— Esityksen transkriptio:

1 Yritystalouskurssi YTN ry Helsinki 4.-5.10.2015

2 Miksi, mitä, miten  Miksi olette täällä? Tarpeet, toiveet,  Mitä haluatte tietää? Tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma, verot, kikat, tunnusluvut jne.  Miten homma tehdään? Opetusta, harjoituksia, keskustelua

3 Omistajat, johtajat, henkilöstö  Jokaisella ryhmällä oma roolinsa Rahoitus Maksuvalmius Vakavaraisuus Kannattavuus pääoman tuotto ja käyttö Tuottavuus Työn hyötysuhde

4 Tilinpäätöksen idea  Tuloslaskelma näyttää sen voiton jota taseen avulla tavoitellaan. Tuloslaskelmasta näkyy se liikevaihto, joka on kyetty keräämään ja myös ne kulut, joita on syntynyt toiminnasta. Tuloslaskelmassa yhdistyvät työpanos ja pääoma. Niistä syntyy tuottavuus. Se vaikuttaa yrityksen menestymiseen toimialan kilpailussa sekä hyvinvoinnin tasoon. Tuottavuuden taustalla on arvonlisäys.  Tuloslaskelma näyttää viimeisellä rivillään puhtaan voiton, joka siirtyy taseeseen. Normaalisti voitot vahvistavat tasetta ja tappiot heikentävät sitä. Taseen vastattavaa -puolelle tulee pääomia, omia ja vieraita. Niitä tulee olla oikea määrä ja niiden on tuotettava. Pääomat käytetään kaikki taseen toisen puolen omaisuuksia hankkimiseen. Taseen vastaavaa –puolella on pää- omilla hankittu omaisuus. Sitä käyte- tään liiketoiminnan tekemiseen, myy- tävien tavaroiden valmistamiseen ja toiminnan rahoittamiseen.

5 Tuloslaskelman ja taseen välinen yhteys TULOS- LASKEL- MA 2014 TULOS- LASKEL- MA 2015 TULOS- LASKEL- MA 2016 TULOS- LASKEL- MA 2017 TASE

6 Tuloslaskelma  tilikauden tuloksen laskeminen  liikevaihto liiketoiminen muut tuotot ja kulut rahoitustuotot ja –kulut verot  tilikauden voitto

7 Sivukulut palkoista (prosentteina vuonna 2015)  Viisi pakollista vakuutusta TyEL keskimäärin 24,7 – 24,52 %, sis. työntekijöiden osuuden 5,70 tai 7,20 (yli 53v.), jos palkkasumma yli 1 990 500 euroa niin vaikutusta työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeillä. työttömyysvakuutus, 1,45 % 2 025 000 euroon saakka ja sen ylittävältä osalta 3,80 %, sisältää työntekijöiden osuuden 0,65 % työtapaturmavakuutus, arvio 0,1 % ‒ 7,0 % ryhmähenkivakuutus, noin 0,067 % Sotu 2,08 %

8 Tase, varojen käyttö  varojen käyttö  pysyvät vastaavat aineettomat aineelliset sijoitukset  vaihtuvat vastaavat vaihto-omaisuus rahoitusomaisuus

9 Tase, varojen lähteet  oma pääoma osakepääoma poistoero varaukset  vieras pääoma pitkäaikainen lyhytaikainen

10 Johdanto kassavirtaan  ajatuksena laajentaa yritystalouden numeroita ja mennä niiden taakse  laajentuvat ja muuttuvat markkinat luovat kaikille uudenlaisia tilanteita  mistä voidaan arvioida ketkä pärjäävät ja keille tulee ongelmia  tavoitteena on yhdistää useita eri näkemyksiä kokonaisuudeksi

11 Kilpailustrategia ja -etu  porterilaisuus  muutti perinteisen strategia-ajattelun  taustalla laajat tutkimukset  menestyminen riippuu kilpailuedusta  omat ja kilpailijoiden toiminnot analysoidaan arvoketjun avulla

12 Tunnusluvut ja kassavirta  perinteisen kannattavuuden, rahoituksen ja tuottavuuden rinnalle noussut vahvasti kassavirta  nykyinen linja investoinnit (laajentuminen) kassavirralla  kassavirta saattaa syrjäyttää budjetoinnin

13 Käsitteet kassavirtataloudellinen etuoikeusjärjestys kassajäämäkuinka paljon kassavirtaa jäljellä kunkin erän jälkeen z-lukuyhdistelmäluku, joka ennustaa konkurssia

14 Jakson tavoitteet  löytää kohta, johon palkat tai niiden muutokset vaikuttavat  osata laskea laskelma kassajäämä 1 B:hen  nähdä ovatko rahat tulorahoituksesta riittäneet investointeihin

15 Yhteinen harjoitus  Tällä kertaa  Tehdään ensin perinteinen tilinpäätösanalyysi tunnuslukuineen  Sitten kassavirtalaskelma  Konkurssin ennustaminen  Muut kassavirran tunnusluvut


Lataa ppt "Yritystalouskurssi YTN ry Helsinki Miksi, mitä, miten  Miksi olette täällä? Tarpeet, toiveet,  Mitä haluatte tietää? Tuloslaskelma, tase,"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google