Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

AFO – Luonnonvara- ja ympäristöontologia VM Olli-Pekka Mattila, SYKE Minna Kallio, SYKE; Anu Kantola, LUKE; Eero Mikkola, LUKE; Elisa Paavilainen,

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "AFO – Luonnonvara- ja ympäristöontologia VM Olli-Pekka Mattila, SYKE Minna Kallio, SYKE; Anu Kantola, LUKE; Eero Mikkola, LUKE; Elisa Paavilainen,"— Esityksen transkriptio:

1 AFO – Luonnonvara- ja ympäristöontologia 6.5.2015 VM Olli-Pekka Mattila, SYKE Minna Kallio, SYKE; Anu Kantola, LUKE; Eero Mikkola, LUKE; Elisa Paavilainen, SYKE; Jarmo Saarikko, LUKE

2 Työpaja 20.3.2015 Osallistuvat laitokset (yht. noin 20 hlö): – LUKE – SYKE – Helsingin yliopisto, Viikin tiedekirjasto – Kansallinen digitaalinen kirjasto, Finto-palvelu – Sanastokeskus ry Tavoitteet – Päivittää osallistujille AFO- ontologiaa koskevan työn tilanne tällä hetkellä eri toimijoiden näkökulmasta – AFO- ontologian kehitys ja ylläpito. Sovitaan LUKE:n ja SYKE:n keskeisten sanastojen liittämisestä AFO:n ja tehdään suunnitelma AFO:n ylläpidon ja kehittämisen turvaamiseksi ja vastuiden jakamiseksi

3 Työpaja 20.3.2015 Tulokset: Uusi nimi: Luonnonvara- ja ympäristöontologia – AFO lyhenne säilyy, sillä käytössä useissa järjestelmissä LUKE (/Metla) oli jo aiemmin aloittanut keskeisen sanaston ontologisoimisen ja on nyt liittymässä AFO:on (aikataulu 4/2015 – 12/2015, ontologia työn toteuttaa Sanastokeskus ry). Sovittiin ympäristösanasto EnDic:n liittämisestä AFO:on (aikataulu 9/2015 – 12/2016).

4 Työpaja 20.3.2015 Sovittiin AFO –toimituskunnan perustamisesta – Päätoimittaja + 1-3 hlö/ osallistuva laitos Käynnistysvaiheessa työpajaan osallistuneet – Jatkotoimenpiteitä Tehtävien määrittely Sopimusten teko (Finto- palvelu) Toimituskunnan valinta – Wiki –työalusta (Jarmo Saarikko, LUKE)

5 Työpaja 20.3.2015 Keskeisten sidosryhmien tunnistaminen: – YSA/YSO –toimitus  KOKO- ontologian käyttö – LYNET –laitokset: esim. Ilmatieteenlaitos, ilmatieteellinen sanasto (MetDic), GTK…  Mahdollisia uusia ontologiaan liittyviä laitoksia – Tieteen termipankki, käsitteiden määrittely (mm. EnDic- sanasto) – Muut kotimaiset erikoisontologiat (esim. paikkatieto- ontologia) – Kansainväliset sanastot (esim. FAO-AGROVOC)

6 Työpajan jälkeen Wiki –työalustalla (J. Saarikko, LUKE) LUKE:n keskeisten sanastojen ontologisointi alkanut Alustava ehdotus toimituskunnaksi: – Päivi Lipsanen, HULib – Jarmo Saarikko, Luke – Nina-Mari Salminen, Luke – Erja Mikkola, Luke – Elisa Paavilainen, Syke – Simo Riikonen, Syke Sopimusten valmistelu (Finto- palvelun kanssa) – Finto vastaa teknisestä alustasta ja sen toimivuudesta – Tiedontuottaja vastaa tiedon oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta, sekä tietoon liittyvistä oikeudellisista näkökulmista Päivitys ohjeiden laatiminen (aloitus)

7 Hyötyjä Tiedon etsintä- ja tallennuspalveluiden tehostaminen Kuvailevan tiedon yhtenäistäminen Tutkimuksen ja asiantuntijatyön aihealueiden rajat ylittävä kommunikoinnin helpottuminen (yksiselitteiset, konteksti-sidonnaiset käsitteet)  Tietojen yhteiskäyttö Tiedon linkitys Semanttinen tiedon käsittely/ tekoäly  Tiedon louhinta Kaikki luonnonvara- ja ympäristö alan palvelut voivat käyttää yhtä ja samaa asiasanastoa jatkossa

8 Edellytyksiä Sanastojen ontologisointi Status  pyrkimys LYNET:n työryhmäksi Asiantuntijapanos (termien määrittely) Koulutustarpeet osallistuvissa laitoksissa Ontologisointi-työ vaatii erikoisosaamista, ammattilainen tekee tehokkaammin  Rahoitus?


Lataa ppt "AFO – Luonnonvara- ja ympäristöontologia VM Olli-Pekka Mattila, SYKE Minna Kallio, SYKE; Anu Kantola, LUKE; Eero Mikkola, LUKE; Elisa Paavilainen,"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google