Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Opetussuunnitelma muuttuu MITÄ SE TARKOITTAA?. Opetussuunnitelma tuo oppilaalle lisää vapautta ja vastuuta.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Opetussuunnitelma muuttuu MITÄ SE TARKOITTAA?. Opetussuunnitelma tuo oppilaalle lisää vapautta ja vastuuta."— Esityksen transkriptio:

1 Opetussuunnitelma muuttuu MITÄ SE TARKOITTAA?

2 Opetussuunnitelma tuo oppilaalle lisää vapautta ja vastuuta.

3 Mitä opitaan.  Miten opitaan.

4 Miten opiskelu muuttuu?  Oppilasta ohjataan asettamaan itselleen mielekkäitä tavoitteita ja hän toimii itse aktiivisena tiedonetsijänä.  Opettajalla on tärkeä rooli tavoitteellisen oppimisen ohjaajana ja tukijana.

5 Opiskelu on  oppimaan oppimisen taitoja korostavaa  toiminnallista yhdessä tekemistä  tvt –taitoja ja digitaalista materiaalia hyödyntävää  yhteistyötä eri tahojen kanssa koulussa ja koulun ulkopuolella

6 Oppiaineista…  ympäristöoppi 1.-6. luokat  yhteiskuntaoppi 4.-9.luokat  ruotsi 6.-9. luokat (valinnainen kieli on edelleen mahdollista valita 4. luokasta alkaen, Naantalissa ruotsi)  Naantalissa lisätunteja taito- ja taideaineisiin  tekstiilityö + tekninen työ 3.-6.lk  laaja-alaiset oppimiskokonaisuudet, joiden tehtävänä on tukea ihmisenä kasvamista osana kaikkea koulutyötä

7

8 Miten arviointi muuttuu?

9 Arviointi on monipuolista omien vahvuuksien ja oppimistarpeiden tunnistamista tavoitteiden saavuttamisen arviointia -vuoropuhelua -oppimistapahtuman tarkkailua ja dokumentointia -kirjallisten ja suullisten tuotosten tarkastelua

10 Mitä ja miten arvioidaan…  työskentelytaitoja  tavoitteellista toimintaa ja sinnikkyyttä  asetettujen tavoitteiden saavuttamista  oppimista  osaamista Arvioinnin nivelvaiheet: 2., 6. ja 9.luokka itsearviointi vertaisarviointi kodin näkökulma opettaja/opettajat

11 Naantalin kaupungissa  oppilaille todistukset jouluna ja keväällä  sanallinen arviointi: 1.-2. luokka ja 3. luokan syksy  Numeroarviointi: 3. luokan keväällä numerot: AI, MA, EN, käytös 4.-9.-luokka  mahdollisuus arviointikeskusteluun (oppilas, huoltajat, opettaja/opettajat)

12 Miten kotitehtävät muuttuvat?  Kotitehtäviä voi tulla kirjojen lisäksi muualtakin (esim. digitaaliset ympäristöt)  Kotitehtävä voi olla esimerkiksi - jonkun taidon opettelua - pidempiaikaisen projektin suunnittelua ja tekemistä - oppimispäiväkirjan kirjoittamista - ympäristön havainnointia

13 Miten koti voi tukea lapsen opiskelua?  Pohtikaa yhdessä, miten lapsenne oppii parhaiten.  Suhtautukaa avoimesti uusiin arviointitapoihin.  Kysykää opettajalta suoraan teitä askarruttavista asioista.  Puhukaa koulumaailmasta ja oppimisesta positiiviseen ja innostuneeseen sävyyn  asenteet siirtyvät lapsiin!  Olkaa kiinnostuneita, kannustakaa ja kehukaa!

14 Oppimisen ilo Karvetissa sinnikkyyttä, aktiivisuutta Minun tapani oppia… kannustusta, tukea ja turvaa yhteistyötä Olen hyvä… Tämä kiinnostaa…

15 Elämässä tarpeellisten tietojen ja taitojen hallitseminen

16 Mitä ajattelet koulumaailman muutoksista? Mennäänkö lapsesi kannalta hyvään vai huonompaan suuntaan? Uskotko uudistusten olevan hyödyksi? Onko lapsesi kertonut muutoksista? Tunnistatko lapsesi tavan oppia? Hyväksytkö oman kännykän käytön oppitunneilla? Uskotko, että digitehtävät tukevat oppimista?


Lataa ppt "Opetussuunnitelma muuttuu MITÄ SE TARKOITTAA?. Opetussuunnitelma tuo oppilaalle lisää vapautta ja vastuuta."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google