Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

PITKÄLAHDEN JA PYÖRÖN KOULUT.  Rehtori (toimii ryhmän vetäjänä)  Apulaisrehtori  Apulaisjohtajat  Kouluterveydenhoitajat  Koululääkärit  Koulupsykologi.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "PITKÄLAHDEN JA PYÖRÖN KOULUT.  Rehtori (toimii ryhmän vetäjänä)  Apulaisrehtori  Apulaisjohtajat  Kouluterveydenhoitajat  Koululääkärit  Koulupsykologi."— Esityksen transkriptio:

1 PITKÄLAHDEN JA PYÖRÖN KOULUT

2  Rehtori (toimii ryhmän vetäjänä)  Apulaisrehtori  Apulaisjohtajat  Kouluterveydenhoitajat  Koululääkärit  Koulupsykologi  Koulukuraattori  Laaja-alaiset erityisopettajat  Opinto-ohjaajat  Erityisluokanopettajien edustaja (vuorotellen)  Suunnitteluryhmän jäsenten edustaja 1-6 ja 7-9 (vuorotellen)  Oppilaskunnan puheenjohtaja  Vanhempainyhdistyksen edustaja  Koulutuksellisen tasa-arvon edistämisen hanketyöntekijä  Käsiteltävän aiheen mukaiset asiantuntijat (turvallisuusvastaavat, KiVa –tiimin vastuuopettaja, koulunkäynninohjaaja, koulupoliisi, sosiaalityöntekijä, nuorisotyöntekijä  koulunkäynninohjaaja…

3  Työtä ohjeistavat Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Kuopion lapsi- ja nuorisopoliittisessa ohjelmassa, Paikallinen opetussuunnitelmaan luku 5.4. Koulun vuosisuunnitelmassa ja koulun kotisivulla kuvataan koulukohtainen monialainen oppilashuollon yhteistyö  Kokoontuu vähintään kaksi kertaa lukuvuodessa  Ryhmän tehtävänä on kouluyhteisön ja –ympäristön terveellisyyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen  Kehittää ja arvioi yhteisöllistä oppilashuoltotyötä  Päivittää oppilashuoltosuunnitelman asiakirjoja ja siihen sisältyviä suunnitelmia  Syntyvä asiakirja:koulun oppilashuoltosuunnitelma

4  Koululla seurannasta vastaa siihen nimetty oppilashuoltoon osallistuva opettaja yhdessä rehtorin kanssa  Vuosittain oppilashuoltosuunnitelman yhteisöllistä vaikuttavuutta seurataan peilaten sitä kouluyhteisön vuosisuunnitelmaan  Tiedot seurantaan kerätään koulun vuosisuunnitelman ja oppilashuollon toimintasuunnitelman toteutumisesta  Toteutuma ja seurantatiedot käsitellään ennen lukuvuoden loppua koulun oppilashuoltoryhmän arviointikokouksessa  Samassa kokouksessa laaditaan alustava suunnitelma seuraavan lukuvuoden työtä varten ja määritellään koulukohtainen kehittämiskohde /-kohteet  Kunkin kouluvuoden keskeiset tulokset tiedotetaan koulun viestintäsuunnitelman mukaisesti

5 1. Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut 2. Yhteisöllinen oppilashuolto, toimintatavat ja oppilashuoltoon liittyvät kuvaukset, ohjeet ja suunnitelmat 3. Yksilökohtainen oppilashuolto 4. Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen oppilaiden ja huoltajien kanssa 5. Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuranta

6  sisällytetään arvio koulun käytettävissä olevista oppilashuoltopalveluista, joita ovat kouluterveydenhuolto sekä psykologi ja kuraattoripalvelut Vastuu laatimisesta:

7  Kuvaukset : 1. Koulukohtainen yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä vastuu laatimisesta: 2. Yhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen kanssa vastuu laatimisesta: 3. Oppilaan ohjauksen ja nivelvaiheen yhteistyö (yhteistyö oppilaan ohjauksessa, koulutuksen siirtymävaiheessa sekä jatko-opintojen suunnittelussa vastuu laatimisesta:

8 4. Kouluympäristön ja kouluyhteisön hyvinvointi (Kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä kouluyhteisön hyvinvointi tarkistetaan joka kolmas vuosi. -  tarkastuksesta seuraavat toimenpiteet Vastuu laatimisesta: 5. Yhteistyö kouluterveydenhuollon ja terveystiedon opetuksessa vastuu laatimisesta 6. Järjestyssäännöt

9 7. Poissaolot (Kuopion malli) 8. Koulutapaturmat ja ensiapu Koulutapaturmien ehkäisystä ja ensiavusta koulukohtaiset suunnitelmat Vastuu laatimisesta 9. Ohje tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ennaltaehkäisemiseksi ja käyttöön puuttumiseksi Vastuu laatimisesta: 10. Koulumatkojen ja koulukuljetusten turvallisuutta koskeva ohje Vastuu laatimisesta:

10 11. Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Kouluissa on oma ohjelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä näiden tilanteiden edelleen hoitamiseksi Henkilökunnan, oppilaiden, huoltajien ja yhteistyötahojen tiedottaminen ohjelmasta ja perehdyttäminen Suunnitelmassa kirjataan sovittujen menettelytapojen kuvaus: *kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäiseminen ja siihen puuttuminen *edellä mainittujen asioiden käsittely yhteisö-, ryhmä- ja yksilötasolla * yksilöllinen tuki, tarvittava hoito, muut toimenpiteet ja jälkiseuranta sekä teon tekijän että kohteena olevat * yhteistyö huoltajien kanssa *yhteistyö tarvittavien viranomaisten kanssa * suunnitelman päivittäminen, seuranta ja arviointi vastuu laatimisesta:

11  12. Suunnitelma toiminnasta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa Koulujen turvallisuussuunnitelmat Kriisisuunnitelmat Vastuu laatimisesta

12

13 Oppilaiden osallistamisen suunnitelma vastuu laatimisesta: Oppilashuollon yhteistyö huoltajien kanssa vastuu laatimisesta:

14  vastuu laatimisesta.

15  Koulun oppilashuoltosuunnitelman kokoaminen  ajankohtaiset: 1. liikenneturvallisuus Pyörönkaarella 2. vanhempien osallistaminen 8. luokat terveystarkastuksiin osallistuminen 3. kouluterveyskyselyn tuloksista johtuvat toimenpiteet 4. koulutuksellisen tasa-arvon hanke 5. Pitkälahden ja Pyörön 3 -6. luokkien yhdistämiseen liittyvät asiat 6. Yhteistyö Jynkänlahden kanssa

16  koulun kotisivulle veräjä yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän jäsenille työalustaksi  sinne kootaan koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma  toimii kommentointi paikkana  valmistuttua julkaistaan sivujen ylläpitäjä ja opastaja: Seurannasta vastaava nimetty oppilashuoltoon osallistuva opettaja


Lataa ppt "PITKÄLAHDEN JA PYÖRÖN KOULUT.  Rehtori (toimii ryhmän vetäjänä)  Apulaisrehtori  Apulaisjohtajat  Kouluterveydenhoitajat  Koululääkärit  Koulupsykologi."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google