Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tiedon hyödyntämisen verkostotyöpaja Tilaisuuden ohjelma 13.00Avaus ja Juhtan esittely, yksikönpäällikkö, lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara,

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tiedon hyödyntämisen verkostotyöpaja Tilaisuuden ohjelma 13.00Avaus ja Juhtan esittely, yksikönpäällikkö, lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara,"— Esityksen transkriptio:

1 Tiedon hyödyntämisen verkostotyöpaja 10.10.2016

2 Tilaisuuden ohjelma 13.00Avaus ja Juhtan esittely, yksikönpäällikkö, lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara, VM/Juhta Tilaisuuden tavoitteet, neuvotteleva virkamies Anne Kauhanen-Simanainen ja ylijohtaja Heli Mikkelä Teema 1: Yhteentoimivuuteen yhteistyössä ‒ Yhteinen tiedon hallinta digitalisaation ytimessä – mistä YTI-hankkeessa on kyse, neuvotteleva virkamies Jari Kallela, VM ‒ Miten rakennetaan semanttista yhteentoimivuutta ylitarkastaja Mikael af Hällström, Vero ‒ Yhteentoimivuusmenetelmän soveltaminen rekistereissä vastaava analyytikko Jukka Hänninen, Kela 14.00 Kahvitauko ja pöydän vaihto 14.15 Teema 2: Tietovarannot ja niiden käyttö ‒ Uuden rekisterin rakentaminen: Katre, hankepäällikkö Arto Leinonen, VM ‒ Tiedon avaaminen ja sen haasteet, toimialajohtaja Mia Nykopp, Trafi Teema 3: Miten tästä eteenpäin? 16.00 Tilaisuus päättyy 2

3 - Asetetaan tavoitteita ja hahmotetaan toimintamalleja tulevien vuosien (2016 - 2019) työlle Juhtan toimintasuunnitelmaa varten. - Kohteena Juhtan asiantuntijajaoston osa- alueet: Tietovarannot ja rekisterit Tietoarkkitehtuuri ja sisältömääritykset Työpajan tavoite:

4 Tiedon hyödyntäminen: Tietovarannot ja rekisterit Tietoarkkitehtuuri ja sisältömääritykset Juhtan asiantuntijajaoston osa-alueet Heli Mikkelä, Tilastokeskus Anne Kauhanen-Simanainen, Valtiovarainministeriö

5 Juhtan toimintamalli ja organisointi 5 Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JUHTA (14 jäsentä + varajäsenet) Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JUHTA (14 jäsentä + varajäsenet) Asiantuntijajaosto (n. 10 jäsentä) Sihteeristö Kokonais- arkkitehtuuri ja yhteiset palvelut Tietoarkkitehtuuri ja sisältömääritykset Tietovarannot ja rekisterit Vaikuttavuus ja tuloksellisuus ICT-kehittäminen, hankkeet ja hankinnat Julkisen hallin- non johtamisen yhteinen tieto Paikkatieto Tietoturva, tietosuoja ja varautuminen Asianhallinta ja arkistointi Verkostot, kansainväliset asiat, elinkeinot tms. Joku muu osa-alue? Asiantuntemusalueita / Asiantuntijaryhmiä JHKA JHS- tai muita työryhmiä

6 Kiinteistötietovaranto Yritys- ja yhteisö- tietovaranto Maastotietovaranto Kulkuneuvo- tietovaranto Tie- ja katu- verkkotietovaranto Muut paikkatietovarannot Ennakoinnin tietovaranto Seurannan ja valvonnan tietovaranto Toiminta- ympäristö- tietovaranto Tilastotietovaranto Säädöstietovaranto Julkishallinnon hanketietovaranto Julkishallinnon organisaatiot tietovarantona Toimipaikkatietovaranto EU-tietoaineistojen tietovaranto Löytyvyys / saatavuus / käytettävyys Maksuttomuus/ maksullisuus Tietoturvallisuus/ tietosuoja Julkisuus/ salassapito / käyttöoikeudet Julkisten hankintojen tietovaranto Tapahtumatietovaranto Päätös- tietovaranto Vaikuttavuuden arvioinnin tietovaranto Tilannekuvan tietovaranto Rakennus- ja huoneisto- tietovaranto Palvelukuvausten tietovaranto Palvelunjärjestäjien ja - tuottajien tietovaranto Tietojärjestelmiä koskevat tietovarannot Uutistietovaranto Metatietovarannot Julkishallinnon datakatalogit Luonnonvara- ja ympäristötietovaranto Yhteiskunnan tilaa kuvaava tietovaranto Säätietovaranto Rakennetun ympäristön ja asumisen tietovarannot Sopimustietovaranto Arvo-osuus- järjestelmän tietovaranto Tuonti- ja vienti- tietovaranto Verotustietovaranto Vakuutustietovaranto Maaseutuelin- keinohallinnon tietovaranto Työvoimatietovaranto Potilastietovaranto Eläketietovaranto Etuustietovarannot Talous-, tulos- ja henkilöstötietovaranto Terveydenhuollon tietovaranto Sosiaalihuollon tietovaranto Kulttuurisisältöjen tietovaranto Tutkimusaineistojen tietovaranto Tutkimustietovaranto Oppimateriaalien tietovaranto Kansallinen osaa- misen pääoman tietovaranto Puolustusvoimien tietovarannot Rikosrekisteri tietovarantona Tietoturva- ohjeistukset tietovarantona Rikollisuuden torjunnan tietovarannot Liikenne- tietovaranto Oikeusratkaisujen tietovaranto Henkilötietovaranto Kansainvälisen osallistumisen tietovaranto Ammattihenkilöitä koskevat tietovarannot Toimilupia koskevat tietovarannot Kuulemisen tietovaranto Tavaratietovaranto

7 Tekninen yhteentoimivuus Tiedon siirto ja yhteydet Semanttinen yhteentoimivuus Semanttinen yhtenäistäminen Organisaatioiden yhteentoimivuus Organisaatioiden ja prosessien yhtenäistäminen Lainsäädännön yhteentoimivuus Lainsäädännön yhtenäistäminen Poliittinen tahtotila Tekniset rajapinnat on suunniteltu siten, että ne mahdollistavat järjestelmien ja palvelujen yhdistämisen Informaatiolla on täsmällinen merkitys, joka säilyy tietoa vaihdettaessa muuttumattomana ja ymmärrettävänä kaikille osapuolille Eri organisaatiot pääsevät kokonaisedun mukaiseen tavoitteeseen yhteen sovitettujen prosessien kautta Lainsäädännölliset tekijät on otettu huomioon tietojen vaihtamisessa Osapuolilla on samansuuntaiset visiot, prioriteetit ja tavoitteet 7

8 Teema 1: Yhteentoimivuuteen yhteistyöllä

9 Tietoarkkitehtuuri ja sisältömääritykset ‒ Tavoite: Tietojen siirrettävyys, löytyvyys, yhdisteltävyys ja hyödynnettävyys ‒ Kehittämistyötä: JHS-suosituksia, kokonais- ja tietoarkkitehtuurityötä, kansainvälisiä standardeja, terminologisia/määritteleviä sanastoja ja ontologioita, sanastoryhmiä ‒ Palveluja: ontologiapalvelu Finto, termipankkeja, metatieto- ja koodistopalveluja, kansallisia ja teemaportaaleja > Yhteentoimivuusmenetelmä ja työkalut > Yhteisen tiedon palvelumalli (YTI) > Juhta yhteistyön foorumina 9

10 Tavoitetila – Tiedot tehokkaassa käytössä 10 Tietoarkkitehtuuri ja yhteiset sisältömääritykset, metatiedot, sanastot ja luokitukset Käyttöliittymät, järjestelmät Julkisen hallinnon tietovarannot

11 Teema 2: Tietovarannot

12 Tietovarannot – joitakin poimintoja ja näkökulmia ‒ Mistä puhumme kun puhumme tietovarannoista? ‒ Tietovarantojen rakentaminen ja ylläpito ‒ Tietovarantojen käyttö ‒ Tietovarantojen väliset tietovirrat ‒ Entä tulevaisuudessa? ‒ ”Yleiset” vs. tapaus/tarvekohtaiset tietovarannot? ‒ Julkiset/yksityiset tietovarannot? ‒ Rakenteiset/järjestymättömät tietovarannot? ‒ Tiedon karttumisen uudet tavat? 12

13 Kiinteistötietovaranto Yritys- ja yhteisö- tietovaranto Maastotietovaranto Kulkuneuvo- tietovaranto Tie- ja katu- verkkotietovaranto Muut paikkatietovarannot Ennakoinnin tietovaranto Seurannan ja valvonnan tietovaranto Toiminta- ympäristö- tietovaranto Tilastotietovaranto Säädöstietovaranto Julkishallinnon hanketietovaranto Julkishallinnon organisaatiot tietovarantona Toimipaikkatietovaranto EU-tietoaineistojen tietovaranto Löytyvyys / saatavuus / käytettävyys Maksuttomuus/ maksullisuus Tietoturvallisuus/ tietosuoja Julkisuus/ salassapito / käyttöoikeudet Julkisten hankintojen tietovaranto Tapahtumatietovaranto Päätös- tietovaranto Vaikuttavuuden arvioinnin tietovaranto Tilannekuvan tietovaranto Rakennus- ja huoneisto- tietovaranto Palvelukuvausten tietovaranto Palvelunjärjestäjien ja - tuottajien tietovaranto Tietojärjestelmiä koskevat tietovarannot Uutistietovaranto Metatietovarannot Julkishallinnon datakatalogit Luonnonvara- ja ympäristötietovaranto Yhteiskunnan tilaa kuvaava tietovaranto Säätietovaranto Rakennetun ympäristön ja asumisen tietovarannot Sopimustietovaranto Arvo-osuus- järjestelmän tietovaranto Tuonti- ja vienti- tietovaranto Verotustietovaranto Vakuutustietovaranto Maaseutuelin- keinohallinnon tietovaranto Työvoimatietovaranto Potilastietovaranto Eläketietovaranto Etuustietovarannot Talous-, tulos- ja henkilöstötietovaranto Terveydenhuollon tietovaranto Sosiaalihuollon tietovaranto Kulttuurisisältöjen tietovaranto Tutkimusaineistojen tietovaranto Tutkimustietovaranto Oppimateriaalien tietovaranto Kansallinen osaa- misen pääoman tietovaranto Puolustusvoimien tietovarannot Rikosrekisteri tietovarantona Tietoturva- ohjeistukset tietovarantona Rikollisuuden torjunnan tietovarannot Liikenne- tietovaranto Oikeusratkaisujen tietovaranto Henkilötietovaranto Kansainvälisen osallistumisen tietovaranto Ammattihenkilöitä koskevat tietovarannot Toimilupia koskevat tietovarannot Kuulemisen tietovaranto Tavaratietovaranto

14 Teema 3: Miten tästä eteenpäin

15 Kolme kokonaisuutta/sisältönäkökulmaa 1. Tietovarantojen ja –virtojen tilannekuva ja jatkotoimenpide-ehdotukset 2. Tiedon yhteiskäytön mahdollistaminen 3. Tietovarantojen avaaminen Jatkossa kukin pöytä käsittelee esitettyjä kysymyksiä oman sisältönäkökulmansa kautta 15

16 Tiedon hyödyntämisen toimintasuunnitelma – tilannekuvasta toiminnaksi ‒ Ajantasainen kokonaiskuva tietovarantojen ja – virtojen tilanteesta: analyysi ja toimenpide- ehdotukset ‒ Tietovarantojen avaaminen: linjausten selkeyttäminen ‒ Tiedon yhteiskäyttö ja tietoarkkitehtuuri: yhteiset sisältömääritykset, metatiedot ja hallintamalli ‒ Verkostomainen yhteistyö: toiminnan jäsentäminen ja käynnistys: tämä seminaari ja sen jatko 16

17 Tehtävä 1. Toimintasuunnitelma ja sen sisältö 2016 – 2019 ‒ Toimintasuunnitelma: mitä siihen toivotaan, mitä painotuksia? ‒ Minkä asian pitää olla muuttunut tämän kauden jälkeen? ‒ Minkälaiset yhteiset työkalut, välineet, ratkaisut auttaisivat omaa työtä? 17

18 Tehtävä 2. Yhteinen tekeminen ja tiedonkulku ‒ Minkälaisia odotuksia on yhteiselle tekemiselle? ‒ Mikä olisi toimiva tapa organisoida? ‒ Olisiko tarvetta alaryhmille tms. (eli mitä ryhmiä tarvittaisiin)? ‒ Ketä toimijoita pitää olla mukana? ‒ Mitä asioita käsitellään laajasti/yhdessä, mitä pienemmällä porukalla? ‒ Mitä toivomuksia tiedonkululle? 18

19 Toive osallistujille Lähettäkää ‒ A) kalvot ja kirjaukset ‒ B) aihe- ja tilaisuusehdotukset + tiedossa olevat tilaisuudet yms. ‒ C) toiveet ja odotukset ‒ D) kysymykset ‒ Osoitteeseen elisa.ryynanen@vm.fi 19

20 Poimintoja päivästä ‒ Kokonaiskuva ja riippuvuudet ‒ Selkeät tavoitteet ja päätöksentekopisteet + -vastuut ja –valtuudet + jalkautus ‒ Luottamus ‒ Yhteinen lähestymistapa ‒ Aito siirtymä digiaikaan – ajatustavan muutos ‒ Viestintä ja vaikuttaminen oikeisiin tahoihin + vuorovaikutus 20

21 Tiedon hyödyntämisen verkostotyöpaja 10.10.2016 Kiitos! Anne Kauhanen-Simanainen Heli Mikkelä 21


Lataa ppt "Tiedon hyödyntämisen verkostotyöpaja Tilaisuuden ohjelma 13.00Avaus ja Juhtan esittely, yksikönpäällikkö, lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara,"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google