Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

KASVIEN RAVINNETALOUS  16 alkuainetta, jotka välttämättömiä kasvin kasvulle ja kehittymiselle makro- ja mikroravinteet tarve erilainen eri kasveilla ja.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "KASVIEN RAVINNETALOUS  16 alkuainetta, jotka välttämättömiä kasvin kasvulle ja kehittymiselle makro- ja mikroravinteet tarve erilainen eri kasveilla ja."— Esityksen transkriptio:

1 KASVIEN RAVINNETALOUS  16 alkuainetta, jotka välttämättömiä kasvin kasvulle ja kehittymiselle makro- ja mikroravinteet tarve erilainen eri kasveilla ja kasvun eri vaiheissa puutostauteja, kitukasvuisuutta yms. oireita jos ei tarpeeksi saatavilla  kasvi ottaa maasta myös muita aineita kuin kasviravinteita esim. seleeniä  lisäksi joillakin kasveilla natriumia ja piitä solukoissaan

2 Kasviravinteiden pitoisuus kasvin kuivapainosta hiili C 45 % happi O 45 % vety H 6 % typpi N 1,5 % kalium K1,0 % kalsium Ca0,5 % magnesium Mg 0,2 % fosfori P 0,2 % rikki S0,1 % kloori Cl 0,01 % rauta Fe0,01 % boori Bo0,002 % mangaani Mn 0,005 % sinkki Zn 0,002 % kupari Cu0,0006 % molybdeeni Mo 0,00001 %

3 Ravinteet voivat olla maassa: 1. maan kivennäisaineksessa * esim. silikaatteina * K savimineraaleissa * rapautumisen myötä kasvien käyttöön 2. maan eloperäisessä aineksessa * kasvien ja eläinten jätteissä yms. orgaanisessa aineksessa, esim. N * vapautuu pieneliöiden hajotustoiminnan tuloksena 3. maahiukkasten pinnoilla sähköisesti kiinnittyneinä * kationit, kationinvaihtokapasiteetti KVK * savi ja eloperäinen aines hyviä ravinteiden pidättäjiä 4. maanesteessä vapaina ioneina * anionit ja kationit

4 kasvin ravinteiden otto  pääasiallisesti maanesteestä ioneina  aktiivista, energiaa kuluttavaa toimintaa  hiukkasten pinnat toimivat ”varastoina”, joista kationit voivat siirtyä maanesteeseen  voivat ottaa ravinteita myös orgaanisina kelaatteina (hivenravinteet)  ravinteita voidaan ottaa myös lehtien pinnan läpi - ei riitä täyttämään koko ravinnetarvetta !

5 Kasvin ravinteiden saantia rajoittavat:  ravinteiden alhainen konsentraatio  kasvin juuriston pienuus tai sen hidas uusiutuminen (vaikuttaa mm. maan tiiviys, pohjaveden korkeus tai pohjamaan happamuus)  maan alhainen pH  juurten heikko hapensaanti  maan kylmyys

6 Ravinteiden kulku kasvissa  kulku samoja teitä kuin vedelläkin; juurikarvasta kuorikerroksen läpi aina sisäkettoon asti  liike haihduntavirtauksen mukana putkiloissa kasvissa ylöspäin  diffundoituu johtosolukoista myös muihin solukoihin, jolloin veden ravinnepitoisuus laimenee latvaan päin mentäessä  siirrot elottomista soluista elävien solujen solulimaan on aktiivista, energiaa kuluttavaa työtä  ravinteita siirtyy myös nilan siviläputkiin, joissa kulkua edelleen kasvin muihin osiin  osa kulkee ioneina, osa orgaanisina yhdisteinä  siirtoja tapahtuu myöhemminkin, esim. syksyllä puuvartisten kasvien lehdistä runkoon tai vanhenevista kasvinosista nuorempiin


Lataa ppt "KASVIEN RAVINNETALOUS  16 alkuainetta, jotka välttämättömiä kasvin kasvulle ja kehittymiselle makro- ja mikroravinteet tarve erilainen eri kasveilla ja."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google