Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Käyttösuunnitelma 2016 Karvinen 16.2.2016 Kuntastrategian painopistealueiden mukaiset toiminnalliset tavoitteet / Sivistystoimi.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Käyttösuunnitelma 2016 Karvinen 16.2.2016 Kuntastrategian painopistealueiden mukaiset toiminnalliset tavoitteet / Sivistystoimi."— Esityksen transkriptio:

1 Käyttösuunnitelma 2016 Karvinen 16.2.2016 Kuntastrategian painopistealueiden mukaiset toiminnalliset tavoitteet / Sivistystoimi

2 A. Asuminen ja elinympäristö: Maaseutumaisen asumisvaihtoehdon mahdollistaminen Sivistystoimen hallinto: Kyläyhdistysten kehittämishankkeiden tukeminen avustuksin. Kirjastotoimi: Kirjastoautopalvelujen tarjoaminen kysynnän mukaan. Kirjastoauto pysähtyy 99 pysäkillä. Nuorisotoimi: Monipuolisten harrastepalvelujen tarjoaminen haja-asutusalueen lapsille ja nuorille. Karvinen 16.2.2016

3 B. Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö: Työllisyyttä edistävät hankkeet Sivistystoimen hallinto: tarjotaan mahdollisuuksien mukaan harjoittelupaikkoja sivistystoimen tulosalueella (harjoittelijoiden/työkokeilijoiden määrä). Kulttuuritoimi: Paikallisten kulttuuritoimijoiden hyödyntäminen kulttuuritoimen tapahtumatuotannossa (kulttuuritapahtumien määrä). Kirjastotoimi: Pitkäaikaistyöttömien, harjoittelijoiden ja kesätyöntekijöiden määräaikainen työllistäminen (määräaikaisten määrä). Nuorisotoimi: Tarjotaan mahdollisuuksien mukaan harjoittelupaikkoja nuorille (harjoittelijoiden ja työkokeilijoiden määrä). Karvinen 16.2.2016

4 B. Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö: muut tavoitteet Sivistystoimen hallinto: Vokkolan alueen matkailullinen kehittäminen. Liikuntapaikkojen asianmukainen kunto ja käytettävyys (asiakaspalaute). Karvinen 16.2.2016

5 C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö: sähköisten palvelujen kehittäminen Sivistystoimen hallinto: Tulosalueen yhteisen uutiskirjeen käyttöönotto yhdistysten tiedottamisessa (1-2 uutiskirjettä). Kulttuuritoimi: Yhteisen uutiskirjeen käyttöönotto tiedotuksessa, kulttuuritiedotus (1-2 uutiskirjettä). Kirjastotoimi: Uudet sähköisen asioinnin muodot: lainattavien e- kirjojen hankkiminen (hankittavien nimekkeiden määrä). Kirjasto käyttää myös Aurora-kirjastojärjestelmää ja eBooking ajanvarausta. Nuorisotoimi: Yhteisen uutiskirjeen käyttöönotto (1-2 uutiskirjettä). Karvinen 16.2.2016

6 C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö: henkilöstösuunnittelun kehittäminen, työssäjaksaminen ja työhyvinvointi Sivistystoimen hallinto: Koulutustarpeiden kartoittaminen, koulutuksiin osallistuminen (koulutuspäivien lukumäärä). Asiantuntemuksen ja osaamisen vahvistaminen (kehityskeskustelut, sairauspoissaolojen seuranta). Kirjastotoimi: Suunnitelmallinen osaamisen kehittäminen (koulutuspäivät). Esimiestyön kehittäminen (työturvallisuuskeskuksen työhyvinvointikortti). Kirjastolla on 6 vakituista työntekijää. Nuorisotoimi: Henkilöstön osaamisen kehittäminen (koulutuspäivät, kehityskeskustelut). Esimiestyössä varhaisen puuttumisen kehittäminen (Tehtävien ja työajan oikea mitoitus). Karvinen 16.2.2016

7 C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö: tuottavuuden kehittäminen Kirjastotoimi: Kirjasto tutuksi –hanke päiväkodin kanssa jatkuu. Kohtaamisia kirjastoissa ja kouluissa –hanke Varkauden ja Heinäveden kanssa jatkuu. Kirjavinkkaustoiminnan aloittaminen. (Kirjastonkäytön opetusten määrä, osallistujien määrä. Kirjailijavierailujen määrä, osallistujien määrä. Kirjavinkkauskertojen määrä, osallistujien määrä). Nuorisotoimi: Pitkäjänteistä ennaltaehkäisevää nuorisotyötä nuoren elämänlaadun parantamiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Nuorisotyö koulussa antamaan omalta osaltaan tukea yleisen kouluviihtyvyyden edistämiselle. (asiakasmäärä). Karvinen 16.2.2016

8 D. Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset Sivistystoimen hallinto: 2015 päivitettyjen sopimusten seuranta (kansalaisopistotoiminta ja liikuntapalvelut). Sovittujen tavoitteiden seuranta osavuosikatsauksen yhteydessä. Soisalo-opisto / roolit päätöksenteossa: Päivitetyn sopimuksen toteutuminen sovitusti (osavuosikatsaukset, talouden toteuma). Liikuntatoimi / palvelusopimusten hallinta: Tiedottaminen kuntalaisille palvelutasosta / sisäinen tiedottaminen (viestintäsuunnitelma). Liikuntatoimi / konsernin tuottavuuden kehittäminen: Asiakaspalautteen hyödyntäminen liikuntapalvelujen aktiivisessa kehittämisessä (asiakaskysely). Karvinen 16.2.2016

9 Esimerkkejä toimenpiteistä 02/2016: -Tulosalueen tarjoamien avointen harjoittelu/tukityötehtävien määrittely ja niistä ilmoittaminen (työllisyyskoordinaattori, oppilaitokset, kunnan verkkosivut esim. kotiseutumuseo). -Kulttuuritapahtumien palvelutarjouslomake kulttuuritoimen sivuilla, palvelutarjousmahdollisuudesta tiedottaminen (esim. Leppävirta- päivät). -Sähköiset palvelut: verkkosivujen kehittäminen (esim. euroja ja neuvoja, kotiseutumuseo, lomakkeet). -Yhteinen uutiskirje yhdistyksille elinkeinotoimen käyttämällä ohjelmalla. -Asiakaspalautteen keräämiselle ja raportoinnille yhteinen menettely tulosalueelle. Karvinen 16.2.2016


Lataa ppt "Käyttösuunnitelma 2016 Karvinen 16.2.2016 Kuntastrategian painopistealueiden mukaiset toiminnalliset tavoitteet / Sivistystoimi."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google