Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

| Sähköisen viestinnän ja tietosuojan uudistukset HE 48/2008 4.12.2008 Johanna Aho.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "| Sähköisen viestinnän ja tietosuojan uudistukset HE 48/2008 4.12.2008 Johanna Aho."— Esityksen transkriptio:

1 | Sähköisen viestinnän ja tietosuojan uudistukset HE 48/2008 4.12.2008 Johanna Aho

2 | 2 Mistä on kyse Yrityssalaisuuksia vuodetaan sähköpostitse Yrityksillä ei tällä hetkellä ole mahdollisuuksia selvittää sähköisen viestinnän avulla toteutettuja tietovuotoja ja saattaa niitä esitutkintaan. Yritykset voivat käyttää järjestelmiä, jotka pitävät kirjaa siitä, kuka on muokannut, tallentanut, tulostanut ja siirtänyt mitäkin tietoa. Esimerkiksi usb- muistitikulle kopioidusta tiedostosta voidaan tallentaa tieto mm. tekijästä, tiedostotyypistä ja ajankohdasta. Yritykset voivat käyttää myös kulunvalvontaa, kameravalvontaa ja salassapitosopimuksia. Voimassa oleva sähköisen viestinnän tietosuojalaki ei salli tunnistamistietojen käsittelyä yrityssalaisuuksien oikeudettoman paljastamisen selvittämiseksi.

3 | 3 Määritelmät Yhteisötilaaja on esimerkiksi yritys, jolla on oma sähköpostipalvelin. Tunnistamistietoja ovat mm. tiedot viestin lähettäjästä ja vastaanottajasta sekä siirrettävän tiedon määrästä; ne ovat rinnastettavissa kirjeen osoite- ja postileimatietoihin. Otsikkotiedot sähköpostissa eivät ole tunnistamistietoja.

4 | 4 Esityksen pääasiallinen sisältö Yhteisötilaajat saisivat tietyin edellytyksin oikeuden käsitellä tunnistamistietoja Merkittävää vahinkoa tai haittaa aiheuttavan luvattoman käytön tai ohjeen vastaisen käytön selvittämiseksi Elinkeinotoiminnan kannalta keskeisten yrityssalaisuuksien paljastamisen selvittämiseksi Kohteena vain sähköpostiviestien tunnistamistiedot Kiinteän ja matkapuhelinverkon puheluihin, tekstiviesteihin ja muihin vastaaviin viesteihin liittyvät tunnistamistiedot rajattu käsittelyoikeuden ulkopuolelle Ei missään olosuhteissa oikeutta viestien sisällön selvittämiseen -> jos asia päätyy esitutkintaan, poliisi tarvittaessa avaa viestejä Työntekijöiden oikeusturva taataan yksityiskohtaisilla menettely- ja informointivelvoitteilla

5 | 5 Työnantajan ennakollinen huolehtimisvelvollisuus Ennen tunnistamistietojen käsittelyn aloittamista 1. Yrityssalaisuuksiin pääsemistä rajoitettava, ryhdyttävä myös muihin tietoturvatoimenpiteisiin 2. Määriteltävä, miten yrityssalaisuuksia saa viestintäverkossa siirtää, luovuttaa, tai muutoin käsitellä 3. Määrittely: minkälaisiin kohdeosoitteisiin yrityssalaisuuksia käsittelemään oikeutetut henkilöt eivät ole oikeutettuja lähettämään viestejä (kohtuullisen yleinen taso) 4. Annettava kirjalliset ohjeet työntekijöille  Noudattamalla ohjeita työntekijä voisi välttyä siltä, että hänen viestintäänsä koskevat tunnistamistiedot tulevat työnantajan tietoon.

6 | 6 Suunnittelu-, yhteistoiminta- ja tiedonantovelvoitteet Määriteltävä, millaisissa tehtävissä toimivat henkilöt voivat käsitellä tunnistamistietoja, viestintäverkon ja viestintäpalvelun ylläpidosta ja tietoturvasta sekä turvallisuudesta huolehtivat henkilöt Käsiteltävä asiaa yt-menettelyssä ja tiedotettava työntekijöille (jos yt-lakia ei sovelleta yrityksessä, yt-velvoitteen korvaa kuulemisvelvoite) Annettava työntekijöiden edustajille vuosittain ilmoitus tunnistamistietojen manuaalisesta käsittelystä Niille työntekijöille, joiden tunnistamistietoja on manuaalisesti käsitelty, annettava selvitys toimenpiteistä ja siitä, millä perusteilla käsittelyyn on ryhdytty. Allekirjoitettava ja säilytettävä 2 vuotta. Tietosuojavaltuutetulle annettava ennakollinen ilmoitus, minkä lisäksi vuosittaiset ilmoitukset

7 | 7 Tunnistamistietojen automaattinen ja manuaalinen käsittely  Yleisinä edellytyksinä 1. Kyse työnantajan tai sen yhteistyökumppanin elinkeinotoiminnan kannalta keskeisistä yrityssalaisuuksista, joilla on olennainen merkitys elinkeinotoiminnan harjoittamisen kannalta 2. Tunnistamistietojen käsittelyn on oltava välttämätöntä väärinkäytösten selvittämiseksi  Tunnistamistietojen käsittely on sallittua kohdistaa vain sellaisten työntekijöiden viestintään, joilla on työnantajan hyväksymällä tavalla pääsy yrityssalaisuuksiin -> näidenkin työntekijöiden osalta vain välttämättömät tunnistamistiedot -> 1) asiantuntija- ja kehitystehtävissä työskentelevät, 2) em. toimintoihin liittyvissä avustavissa tehtävissä työskentelevät, 3) tietohallinnon työntekijät

8 | 8 Automaattinen ja manuaalinen käsittely Automaattinen hakutoiminto, joka voi perustua 1) viestien kokoon tai yhteenlaskettuun kokoon, 2) tyyppiin, 3) määrään, 4) yhteystapaan tai 5) kohdeosoitteisiin -> automaattisessa seurannassa tunnistamistiedot eivät tule ihmissilmin nähtäviksi Manuaaliseen selvittämiseen oikeus, jos on perusteltu syy epäillä, että yrityssalaisuus on luvattomasti annettu ulkopuoliselle ja jos 1. Automaattisessa seurannassa on havaittu poikkeama 2. Yrityssalaisuus on julkaistu tai sitä on käytetty luvatta, tai 3. On muu em. seikkoihin rinnastuva syy epäillä, että yrityssalaisuus on annettu ulkopuoliselle

9 | KIITOS!


Lataa ppt "| Sähköisen viestinnän ja tietosuojan uudistukset HE 48/2008 4.12.2008 Johanna Aho."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google