Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

AVOIMEN DATAN KÄYTTÖ JA HYÖDYNTÄMINEN KOULUTUSTILASTOINNISSA 23.5.2016.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "AVOIMEN DATAN KÄYTTÖ JA HYÖDYNTÄMINEN KOULUTUSTILASTOINNISSA 23.5.2016."— Esityksen transkriptio:

1 AVOIMEN DATAN KÄYTTÖ JA HYÖDYNTÄMINEN KOULUTUSTILASTOINNISSA 23.5.2016

2 Sisältö Avoimen datan hyötyjä Avatun datan määritelmä Avoimen datan jakaminen Periaatteet henkilötietietojen anonymisoinnille Oppilaitoskohtainen tieto tietopalvelusopimuksessa Yhteenveto

3 Avoimen datan hyötyjä Yhteiskunnan läpinäkyvyys ja demokratia Kansantaloudelliset hyödyt Hallinnon sisäinen tehokkuus -> Hallitusohjelma 2015: Avoimen datan ja tietovarantojen parempi hyödyntäminen sekä tietoon perustuvan päätöksenteon ja avoimuuden vahvistaminen

4 Avattu data määritelmä Laillisesti ilman käyttörajoituksia, avoimin käyttöehdoin Teknisesti koneluettavassa, rakenteisessa muodossa Maksutta Tietosuoja ja muut lainsäädännön rajoitukset huomioiden -> Vipusen (OKM/OPH-TK:n tietopalvelusopimuksen) puitteissa tarve tietojen jakamiselleen em. ehtojen mukaisesti –OKM:n toimialan toimijoille (korkeakoulut, jne), –tutkijoille –avoimesti kaikille

5 Avoimen datan jakaminen Tilastokeskuksen keräämien tietojen jakaminen osana avoimen datan politiikka, kenen vastuu –Tilastokeskus vai tietoja käyttävä hallinnonalan toimija OKM/OPH:n ja Tilastokeskuksen tietopalvelusopimuksen tietojen jakaminen sopimuksen ulkopuolisille toimijoille, suhde maksuperusteasetukseen –Missä määrin kerran maksettua tietoa on mahdollista jakaa eteenpäin rakenteisessa muodossa? Asetus Tilastokeskuksen suoritteiden maksullisuudesta (1472/2015) –Maksuttomia suoritteita ovat ”…yleiseen käyttöön tarkoitetut tilastotiedot, julkaisut ja tiedostot itsepalveluna;…” –Maksullisia suoritteita ovat ”…seuraavat saatavilla olevat valmiit tai tilaukseen tai muuhun toimeksiantoon perustuvat palvelut ja muut suoritteet…” –Maksuasetuksen perusteluista: ”Yleiseen käyttöön tarkoitetut tilastotiedot ovat Tilastokeskuksen tuottamia yleisen yhteiskuntatilaston keskeisimpiä tilastotietoja, joita asiakas käyttää itsepalveluna verkossa (esim. tilastotaulukoina, tilastokohtaisina julkistuksina tai julkaisuina sekä erilaisissa tiedostomuodoissa). Näitä Tilastokeskuksen tuottamia tietoja on nykyisin saatavissa kansainvälisissä tietoverkoissa maksuttomasti, joten on perusteltua, että ne ovat myös kansallisesti saatavilla maksuttomasti. Yleinen tavoite yhteiskunnassa on jakaa tietoa yhä enemmän avoimena datana ja on perusteltua, että keskeinen tilastotieto on mahdollisimman monipuolisesti saatavilla.”

6 Periaatteet henkilötietietojen anonymisoinille Tarve määrittää selkeät periaatteet tietopalvelusopimuksen tietojen sisällölle henkilötietojen anonymisoinnin suhteen –Kuinka paljon ja minkäsuhteisia epäsuoria tunnisteita aineisto voi sisältää –Mitkä ovat periaatteet aineistojen mahdolliselle yhdistämiselle Nykyisellään tietopalvelusopimus sisältää noin 100 erillistä aineistoa, joista parikymmentä merkitty käyttöluvalliseksi. Käyttöluvalliseksi merkityistä aineistoista lukumäärät pyöristetään aina kolmella jaollisiksi luvuksi. –Anonymisoinnin periaatteiden sopiminen tärkeää käyttöluvallisten aineistojen eteenpäin jakamiselle Tietopalvelusopimuksen aineistot (normaalit ja käyttöluvalliset) on koottu montaa ulottuvuutta sisältäviksi koonneiksi tietojen siirron helpottamiseksi (vr. aiemman tietopalvelusopimus useat sadat aineistot)

7 Oppilaitoskohtainen tieto tietopalvelusopimuksessa Tietopalvelusopimuksen aineistoja käytetään oppilaitosten rahoituksen määräytymiseen. Oppilaitoskohtaiset tiedot välttämättömiä. OKM:n hallinnonalan oppilaitokset hoitavat julkista tehtävää opetusta antaessaan

8 Yhteenveto Opetushallinnossa on panostettu tiedolla johtamiseen. Tietopalvelusopimus ja Vipunen toimivat tässä hyvinä työkaluina. Tiedolla johtaminen tehostuisi mitä enemmän mahdollista jakaa tietopalvelusopimuksen tietoja hallinnonalan toimijoille Tarpeet: 1.Tietopalvelusopimuksen aineistojen jakaminen avoimesti koneluettavassa muodossa 2.Selkeiden periaatteiden esittäminen henkilötietojen anonymisoinnista tietopalvelusopimuksen aineistojen osalta, erityisesti käyttöluvalliset aineistot 3.Nykyisen käytännön mukaisten oppilaitostasoisen tiedon sisältyminen tietopalvelusopimuksen aineistoihin


Lataa ppt "AVOIMEN DATAN KÄYTTÖ JA HYÖDYNTÄMINEN KOULUTUSTILASTOINNISSA 23.5.2016."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google