Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluluokitus (avattu 21.1.2013) 25.9.2016 Johanna Eerola, Marja Veikkolainen1.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluluokitus (avattu 21.1.2013) 25.9.2016 Johanna Eerola, Marja Veikkolainen1."— Esityksen transkriptio:

1 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluluokitus (avattu 21.1.2013) 25.9.2016 Johanna Eerola, Marja Veikkolainen1

2 Taustaa Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluluokitus on laadittu SADe- ohjelman Palveluhakemisto-projektissa Palveluvaaka- verkkopalvelun tarpeisiin. Luokitusta on työstänyt vuodesta 2012 alkaen työryhmä, joka koostuu pääasiassa THL:n asiantuntijoista. Kommenttikierroksella THL:n sisäisesti 1/2013, pyynnöstä kommentoitavana myös Valvirassa ja Kuntaliitossa. Luokitus on ollut avoimesti verkossa kommentoitavana 26.9.2013 alkaen Terminaattori-työkalun avulla. Kommentointipyyntö lähetettiin yhteyshenkilöille seuraavissa hankkeissa: SADe-PSOP, SADe- Hyvis, SADe-Mielenterveystalo, Avaus, Socom/MontEri. Väliesittelyssä KP-joryssä 29.10.2013. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen ja luokitusten asiantuntijaryhmässä 10/2014. Palveluvaa’an palveluntuottajien ylläpitokäyttöliittymää ja sinne vietyä sote-palveluluokitusta pilotoitiin Hyviksen alueella 10- 11/2014. Palveluntuottajat (21 organisaatiota) ilmoittivat sote- palveluluokituksella sen mitä palvelua he missäkin palvelupisteessä tarjoavat. 25.9.2016 Esityksen nimi / Tekijä2

3 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluluokitus Sote-palveluluokituksessa on tällä hetkellä n. 1000 sosiaali- ja terveyspalvelua sekä palveluyksikön ydinpalveluihin liittyviä palveluita. Palveluluokitus koostuu –Sosiaalipalveluiden luokituksen sanastosta 2011 109 palvelua –Terveysalan palveluluokituksesta 2008 829 palvelua Lisäksi palveluluokitukseen on lisätty jo olemassa olevista luokituksista puuttuvia palveluita. Palveluluokituksen pohjana olleiden luokitusten tekijöiltä on saatu lupa luokitusten käyttöön. Luokituksen ylläpidosta vastaa THL ja luokitusta päivitetään tarvittaessa. 25.9.2016 Esityksen nimi / Tekijä3

4 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluluokitus Sote-palveluluokitusta käytetään Palveluvaaka-verkkopalvelussa (Palveluhakemisto-projektissa). Luokitus on tarkoitettu ensisijaisesti palveluntuottajien työvälineeksi, jonka avulla he ilmoittavat tarjoamansa palvelut yhtenäisellä tavalla. Jotta kansalainen tietää, mitä palveluita missäkin palvelupisteessä tarjotaan, palveluntuottajan on luokiteltava luokituksella palvelutarjoamansa. Sote-palveluluokitus toimii Palveluvaa’assa palvelun taustalla metadatana. Palveluluokituksen lisäksi palveluita luokitellaan JHS183-suosituksen mukaisesti kohderyhmän sekä tuottajatyypin ja toteutustavan perusteella. Käyttötarkoituskuvaus: THL - Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluluokitusta käytetään Palveluvaaka-verkkopalvelussa, jossa palveluntarjoajat ilmoittavat luokituksen avulla, mitä sosiaali- ja/tai terveyspalveluita he tarjoavat. Palveluvaaka-verkkopalvelua kehitetään valtakunnallisen SADe-ohjelman Palveluhakemisto-projektissa. 25.9.2016 Esityksen nimi / Tekijä4

5 Synonyymit, lähikäsitteet, kohderyhmä, määritelmä ja lähdemerkintä Palvelunimien ja kuvausten lisäksi osalle palveluista on lisätty synonyymejä ja lähikäsitteitä hakulöytyvyyden parantamiseksi. Kohderyhmiä ei ole lisätty yksittäisten luokkien nimiin, vaan merkittäessä palveluita palveluhakemistoon, palveluntarjoajat valitsevat mahdollisen kohderyhmän erillisestä kohderyhmäluokituksesta. Ne alkuperäisissä luokituksissa olleet palvelut, joissa kohderyhmä on ollut mukana, on pidetty ennallaan. Määritelmä kertoo sekä palveluntarjoajalle että palvelun tarvitsijalle, mistä palvelussa on kyse. Jokaisella palvelulla on tarkoitus olla määritelmä. Lähdemerkinnällä ilmoitetaan, mistä palvelulle annettu määritelmä on peräisin. Määritelmä voi olla peräisin joko jommastakummasta sote-palveluluokituksen pohjana käytetystä luokituksesta tai lähdeteoksesta (esim. Lääketieteen termit tai MOT Kielitoimiston sanakirja), tai se voi olla projektiryhmän tai projektissa asiantuntija- apua tarjonneen substanssiasiantuntijan laatima, tai se on saatu kommentointikierroksen yhteydessä. 25.9.2016 Esityksen nimi / Tekijä 5

6 Terveysalan palveluluokitus vs. sote- palveluluokitus Sosiaalipalveluiden luokitus tulee säilymään Koodistopalvelimella omana erillisenä luokituksenaan, ja sitä kehitetään jatkossakin itsenäisenä luokituksena. Johtoryhmälle: tulisiko sote-palveluluokituksen korvata Terveysalan palveluluokitus? Terveysalan palveluluokituksen käyttötarkoituskuvaus: THL - Terveysalan palveluluokitus koodistoa käytetään luokittelemaan Suomessa terveysalalla annettavat palvelut. Palveluluokitushankkeessa harmonisoidaan sosiaali- ja terveydenhuollon julkisen ja yksityisen sektorin palvelunimikkeistö. Palvelunimikkeistön kansallinen yhdenmukaistaminen ja synonyymien määritys on tarpeen, jotta sähköinen asiointi/konsultointi on mahdollista eri toimipaikkojen tehtävärakenteen mukaan. Palveluluokitus mahdollistaa osaltaan myös palveluketjujen määrittämisen. Lisäksi palveluluokitusta voidaan käyttää potilas/asiakastasolla www-sivujen hakusanana eli kansalainen voi hakea tarvitsemansa palvelupaikan nimeämällä, mitä palvelua hän tarvitsee. Yhtenäinen, valtakunnallisesti sovittu palveluiden luokitus on edellytys alueellisille ja valtakunnalliselle palveluhakemistoille sekä asiakas- ja palvelutietojen siirrolle ja konvertoinnille järjestelmästä toiseen. Yhtenäinen palveluluokitus helpottaa asiakkaan ja ammattilaisen tiedonhakua, tilastointia, sähköisten asiointipalveluiden kehittämistä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden alueellista järjestämistä ja kilpailuttamista. 25.9.2016 Esityksen nimi / Tekijä6


Lataa ppt "Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluluokitus (avattu 21.1.2013) 25.9.2016 Johanna Eerola, Marja Veikkolainen1."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google