Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Pertiva haastattelut palveluväyläliittymistä ja omien rekisteritietojen liittämisestä palvelunäkymiin JUHTA Perustietovarantojaosto 16.6.2014 Joonas Kankaanrinne,

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Pertiva haastattelut palveluväyläliittymistä ja omien rekisteritietojen liittämisestä palvelunäkymiin JUHTA Perustietovarantojaosto 16.6.2014 Joonas Kankaanrinne,"— Esityksen transkriptio:

1 Pertiva haastattelut palveluväyläliittymistä ja omien rekisteritietojen liittämisestä palvelunäkymiin JUHTA Perustietovarantojaosto 16.6.2014 Joonas Kankaanrinne, VRK

2 Haastattelujen tarkoitus Koostaa näkemys Pertiva -organisaatioiden odotuksista ja edellytyksistä osallistua KaPA-ohjelmassa käyttöönotettavien palveluväylän ja palvelunäkymien toteutukseen. Tunnistaa käytännön toimenpiteitä, joita Pertiva – organisaatioilta odotetaan ohjelman eri vaiheissa Kartoittaa tuki- ja ohjaustoimenpiteitä, joita KaPA ohjelmalta tarvitaan Pertiva organisaatioilta odotettavien toimenpiteiden toteuttamiseksi Tunnistaa Pertiva organisaatioiden yhteistä valmistelua ja näkemystä vaativia kohteita Saada kokonaiskuvaa kansallisen palveluarkkitehtuurin suunnittelun pohjaksi

3 Haastatellut Pertiva -organisaatiot Trafi 14.4 ja 3.6.2014 MML 23.4.2014 PRH 25.4.2014 ETK 28.4.2014 VRK oman työn ohella VRK:ssa Lisäksi haastateltu Verohallinto, tietovirrat 16.5 ja 5.6.2014 Kela / OmaKanta –palvelu 4.6.2014 Muut Sosiaali ja terveydenhuollon AKUSTI palveluväyläliittymien esiselvitykseen osallistuminen huhti-kesäkuussa Myöhemmin tulossa Mm. OmaKela palveluun tutustuminen

4 Henkilötietolain mukainen omien tietojen tarkastus Henkilötietolain mukaisella omien tietojen tarkastuksella tarkoitetaan oikeutta tietää, mihin rekistereihin ja mitä tietoja henkilöstä on ko. tietojärjestelmiin tallennettu. Tietoja etsitään pyydettäessä jopa kymmenistä eri tietojärjestelmistä: perustietojärjestelmistä, asianhallintajärjestelmistä tai esim. verkkolevyjen tiedostoista Kattavan tarkastusoikeuden toteutus sähköisenä palveluna olisi iso haaste kaikille toimijoille, eikä se välttämättä tue sähköisen asioinnin muiden kehittämistarpeiden toteutusta Tarkastusoikeuden toteuttaminen sähköisenä palveluna on tavoiteltavaa pidemmän aikajänteen puitteissa järjestelmien luonnollisen kehittymisen myötä Ensivaiheessa henkilölle on tarve mahdollistaa pääsy katsomaan verkossa häneen liittyviä rekisteritietoja ns. loogisina tietokokonaisuuksina, joita hyödynnetään muutoinkin sähköisessä asioinnissa

5 Omien rekisteritietojen katselu Haastatelluilla organisaatioilla on yhteinen tahtotila tuottaa palveluarkkitehtuuriin ns. loogisia tietokokonaisuuksia, joita tarvitaan omien ja asiakkaiden sähköisten asiointipalveluiden toteutuksissa Palvelunäkymien toteutuksessa tämä tarkoittaa rajattuihin tietokokonaisuuksiin jaoteltujen rekisteritietojen katselua henkilötietolain mukaisen omien tietojen tarkastuksen sijaan KaPA ohjelman viestinnässä on huomioitava, että omien rekisteritietojen katselusta viestitään oikein, ettei medialle ja palvelunäkymien asiakkaille anneta vääriä odotuksia palvelutoteutusten ensivaiheen tavoitteista.

6 Perustietovarantojen palveluväyläliittymät Perustietovarantojen yhteiset Pera –rajapintamääritykset suosittelevat käyttämään tietovarantojen rajapintaratkaisuina Soap ja REST rajapintoja sekä niihin yhteisesti määriteltyjä ”header” otsikkotietoja Palveluväylän nykyinen 5.0 ja tuleva 6.0 versio tukevat kuitenkin vain Soap standardin mukaisia rajapintoja Soap ratkaisuja on jo toteutettu useisiin perustietovarantoihin Tarve palveluväylän REST tuelle tuli selkeästi esiin haastattelukierroksella REST tuen tarve on tullut esiin myös SoTe sektorin palveluväylä –esiselvityksessä sekä useissa palveluväylän viitearkkitehtuurista aiemmin annetuissa lausunnoissa

7 Perustietovarantojen palveluväyläliittymät VRK:lla, PRH:lla ja ETK:lla on tarjolla SOAP –pohjaisia rajapintapalveluita, jotka ovat sovitettavissa palveluväylän x- Road ratkaisun kanssa MML ja Trafi tarjoavat sovellusrajapintoja REST toteutuksena. VRK on ottamassa ensimmäisen REST rajapinnan käyttöön syksyllä pysyvän rakennustunnuksen käyttöönoton yhteydessä Nykyisiä tuotannossa olevia REST rajapintoja ei ole järkevää muuntaa rinnakkaisena ratkaisuna ylläpidettäviksi Soap rajapinnoiksi, joista on jo osin luovuttukin Palveluväylä –hankkeelta odotetaan toimenpiteitä REST tuen saamiseksi palveluväylään Soap rajapinta on kuitenkin jatkossakin hyvä toteutustapa rajapinnoille

8 REST tuen kehittäminen palveluväylään REST rajapinnat saadaan liitettyä palveluväylään kustannustehokkaimmin kehittämällä tuki väylään VM on puoltanut tuen kehittämistä, mutta aikataulu on vielä avoinna. Lokakuussa käyttöönotettava x-Road 6.0 versio ei vielä sisällä REST tukea Viron x-Road ratkaisun toimittaja Cybernetica on kysellyt REST tuen tarpeista VM:n järjestämissä palveluväyläkoulutuksissa sekä SoTe palveluväylän käyttöönoton selvitystyöryhmältä, eli kehitystarve on todennäköisesti nostettu myös Virossa esiin

9 Palvelunäkymät Palvelunäkymien ensivaiheen toteutuksessa on suunniteltu hyödynnettäväksi perustietovarantojen rajapinnoista saatavia tietoja: –VTJ:stä henkilön perustiedot sekä tiedot esim. vanhemmista ja huollettavista –Virre tietopalvelusta tiedot henkilön rooleista yrityksissä ja yhteisöissä –Henkilön kiinteistöomistukset ja kiinteistöjen vuokraoikeudet KTJ:sta –Oman eläkevakuuttajan ja mahdollisesti myös työhistorian tiedot ETK:n (AREKin) rajapinnoista –Käyttäjän ajoneuvo-omistukset ja ajo-oikeudet Trafin rajapinnoista Tunnistetun käyttäjän palvelunäkymää ja siihen linkitettäviä palveluita voidaan personoida em. rekisteritietojen sekä tulevassa palvelutietovarannossa ylläpidettävien palvelutietojen perusteella Käyttäjä voi siirtyä palveluiden välillä kertakirjautumis-periaatteella niiltä osin kuin palveluissa käytetään Vetuman SAML2 tunnistusta Toteutusten tarkempaa suunnittelua ja toimeenpanoa varten sovitaan myöhemmin tarkentavat neuvottelut

10

11 Tunnistaminen sekä roolit ja valtuutukset Haastattelukierroksella tuli esiin myös tarpeita tunnistamisen sekä rooli- ja valtuutuspalvelun kehittämiselle Keskeisimpänä tunnistamiseen liittyvänä tarpeena on mahdollistaa julkishallinnon ja julkishallinnon palvelutoimintaa tukevien yksityisen sektorin palveluiden välinen kertakirjautuminen

12 Pertiva toimenpiteet Jaoston on tarpeen käsitellä Rekisteripoolin tietosuojajaoston 12.12.2006 laatima muistio sähköisen asioinnin tietosuojakysymyksistä sekä valmistella yhteinen näkemys siitä, mitä henkilön omilla rekisteritiedoilla tarkoitetaan ja mihin omat tiedot rajautuvat Tarkastelussa on syytä ottaa huomioon myös miten EU:n käsittelyssä oleva tietosuoja-direktiivi vaikuttaa pitkällä aikavälillä kehitettäessä yhteisiä palveluja Pertiva voisi osaltaan aktivoida jäsenorganisaatioita toteuttamaan Vetuma -federaation piirissä olevissa asiointipalvelussa asioineen käyttäjän ohjauksen yhteisiin palvelunäkymiin Tähän ollaan etsimässä myös yhteistä ratkaisua, jossa palvelunäkymään siirtyminen mahdollistettaisiin esim. osana Vetuman uloskirjautumista

13 Lisätietoja: Joonas Kankaanrinne, VRK joonas.kankaanrinne@vrk.fi


Lataa ppt "Pertiva haastattelut palveluväyläliittymistä ja omien rekisteritietojen liittämisestä palvelunäkymiin JUHTA Perustietovarantojaosto 16.6.2014 Joonas Kankaanrinne,"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google