Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

OMA REITTI Seminaari 18.5.2016 AE. HANKKEEN TAVOITTEET Hankkeen avulla on haettu ratkaisua koko ikäluokan kouluttamiseen, jotta toisen asteen ammatillinen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "OMA REITTI Seminaari 18.5.2016 AE. HANKKEEN TAVOITTEET Hankkeen avulla on haettu ratkaisua koko ikäluokan kouluttamiseen, jotta toisen asteen ammatillinen."— Esityksen transkriptio:

1 OMA REITTI Seminaari 18.5.2016 AE

2 HANKKEEN TAVOITTEET Hankkeen avulla on haettu ratkaisua koko ikäluokan kouluttamiseen, jotta toisen asteen ammatillinen koulutus mahdollistaisi entistä enemmän tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen koulutuspalvelun nuorille ja sitä kautta mahdollistaisi myös koulutustakuun toteutumisen. Tavoitteena oli myös ollut lisätä opintojen läpäisyä ja ehkäistä opintojen keskeyttämistä. Hanketta on valmisteltu yhteistyössä Keski-Pohjanmaan ammattiopiston toimijoiden kanssa ja hankkeen verkoston kanssa, mukana ovat olleet Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus, Kokkotyö- säätiö sekä Villa Elba.

3 Taustalla Hankkeen valmistelussa on kiinnitetty huomiota siihen, että aiemmissa hankkeissa luodut hyvät käytännöt otettiin huomioon ja niitä kehitettiin edelleen uutta hakemusta tehtäessä. Oma polku-hanke, Reimari- hankkeet sekä 3T ja Uva 2, Step Up ja Askel-projektit ovat toimineet suunnittelun pohjalla.

4 Tavoitteena on ollut lisätä työelämälähtöisyyttä, oppimisympäristöjen monipuolisuutta, työvaltaista koulutusta, opiskelijoiden hyvinvointia sekä osallisuuden vahvistamista. Hankkeen tavoitteena oli ottaa huomioon tutkinnon perusteiden uudistus, osaamisperusteisuus, Ecvet, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, Valma uudistus sekä osaamispisteet.

5 Hankkeessa on pilotoitu pysäkit, joihin on ohjattu ne nuoret, jotka ovat olleet tippumassa järjestelmästä. Pysäkeissä ovat toiminut reittisuunnittelija ja reittiohjaaja, jotka ovat ottaneet kokonaisvaltaisen vastuun niistä nuorista, jotka ovat uhanneet tippua järjestelmästä.

6 Opiskelijoiden avuksi on kehitetty avoin ammattiopisto tyyppinen palvelutarjotin Avoin ammattiopisto tarjoaa mahdollisuuden suorittaa ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelman mukaisia opintoja. Avoin ammattiopisto on tarkoitettu erityisesti niille ammattiopiston opiskelijoille, jotka ovat vaarassa keskeyttää esim. väärän alavalinnan takia sekä niille nuorille, jotka eivät tiedä mille alalle heidän kannattaisi hakeutua. Opintoja voivat suorittaa myös Kokkotyö-säätiön työpajoilla olevat nuoret, jotka voivat myöhemmin osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kautta saada suoritetut opinnot osaksi tutkintoaan. http://www.kpedu.fi/kampanjat/avoin-ammattiopisto

7 Ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmat uudistuivat 1.8.2015, keskeistä uudistuksessa oli osaamisperusteisuuden, työelämälähtöisyyden ja nopean reagointikyvyn korostaminen. Opiskelijoiden ohjaamisessa korostetaan joustavuutta, valinnaisuutta, yksilöllisiä opinpolkuja, osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Myös yhteiset tutkinnon osat uudistuivat samaan aikaan. Niistä muodostetiin neljä laajaa kokonaisuutta. Yhteiset tutkinnon osat purettiin myös työvaltaisuutta ajatellen ja niin, että niitä voi tehdä myös muissa ympäristöissä kuin oppilaitoksissa. Muutamista ammatillisista tutkinnon osista tehtiin myös itseopiskelu paketteja Valmistauduttiin myös Valma koulutuksen hyödyntämiseen osana avoimen ammattiopiston tarjontaa.

8

9

10

11 Esimerkkejä: https://kyvyt.fi/user/kpeduammattiopisto/asiakirjojen- tuottaminen https://kyvyt.fi/view/artefact.php?artefact=1114791&vi ew=224790

12 Hankkeen aikana käytiin läpi uudet tutkintojen perusteet työvaltaisen koulutuksen ja opinnollistamisen näkökulmasta. Koska syksyllä 2015 astuivoimaan tutkinnon perusteiden uudistus, suoritettiin Kokkotyö-säätiön pajojen opinnollistaminen uusien opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti. Näin avoimen ammattiopiston palvelutarjonta laajeni. Yhteiset tutkinnon osat:

13 Resursoitu ammattiopintojen opettajille resurssia opsin taulukointiin ja Kokkotyö-säätiön pajojen opinnollistamiseen myös työvalmentajille työaikaresurssia opinnollistamistyöhön. Näin myös pajoilla olevat nuoret voidaan saada helpommin opintojen ääreen pajoilla opitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kautta. Kokkotyö- säätiö laajensi pajatoimintaa Kaustiselle ja on laajentamassa myös Perhoon. Kaustisen työpajaa on myös opinnollistettu ja näin myös syrjäseutujen nuorille on tarjottu vaihtoehtoinen oppimisympäristö, tilanteessa missä opinnot ovat jääneet kesken tai uhkaavat jäädä kesken voidaan saada aikaan uusia oppimisympäristöjä ja tapoja suorittaa opinnot. Ammatillisen koulutuksen saatavuus alueellisesti paranee kun tutkinnon osia voidaan suorittaa enenevässä määrin yrityksissä ja työpajoilla. http://projekti.kpedu.fi/default.aspx?id=3272&pid=3272&pid1=3272&siteid= 901

14

15

16 Kaikille opintonsa aloittaville opiskelijoille on tarjottu ryhmäyttämistilaisuuksia sekä ohjauksellisia ja elämyksellisiä moduuleita, joita on voitu käyttää ohjauksen ja opetuksen tukena. Ryhmäyttämisiin osallistui noin 400 opiskelijaa ja erilaisiin muihin moduuleihin 140 opiskelijaa Hanketoiminnan keskeinen ajatus on se, että uudet aloittavat opiskelijat saavat ryhmäyttämistoimien ansiosta paremmat mahdollisuudet kiinnittyä opintoihinsa ja opiskelijat saavat suoritettua tutkinnon ja siten lisäävät mahdollisuuksiaan työllistyä.

17

18 Hankkeen kohderyhmänä ovat olleet: Kaikki Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä aloittavat opiskelijat. Ne opiskelijat, jotka ovat uhanneet tippua koulutusjärjestelmästä Ne, opiskelijat jotka ovat edellyttäneet erityistä tukea mm. maahanmuuttajat. Ne opiskelijat joiden opinnot ovat uhanneet viivästyä Heikossa koulutusasemassa olevat opiskelijat, HOJKS-opiskelijat, maahanmuuttaja, romaanit jne. Kokkotyö-säätiö pajoilla olevat nuoret. Välillisesti kohderyhmänä ovat opettajat, pajaohjaajat, ohjaajat, opiskeluhuoltohenkilöstö, vanhemmat, verkosto.

19 Hankkeen tuloksena: Avoin ammattiopisto palvelutarjotin Työvaltaiset toteutussuunnitelmat osasta perustutkintoja (sekä opetussuunnitelma, että näyttötutkinnot) myös yhteiset tutkinon osat. Yhteisiin tutkinnon osiin materiaalipaketit Muutamiin ammatillisiin tutkinnon osiin materiaalipaketit Ryhmäyttämistoimia

20 Reittiopas ja reittikuvaus (eri tavoista suorittaa tutkinto) Pysäkit keskeyttämisvaarassa oleville ja reittisuunnittelija ja reittiopas tuotekortti ja toiminnan pilotointi. Opinnollistettuja työpajoja Kokkotyö-säätiölle.

21

22 KIITOS Ely-keskus Koulutusyhtymän ja ammattiopiston OKM Hankkeen toimijat Villa Elba Kokkotyö-säätiö Verkostot ”Ajattele teepannua. Vaikka se on kaulaansa myöten kuumassa nesteessä, niin ei kun viheltää vaan. ”


Lataa ppt "OMA REITTI Seminaari 18.5.2016 AE. HANKKEEN TAVOITTEET Hankkeen avulla on haettu ratkaisua koko ikäluokan kouluttamiseen, jotta toisen asteen ammatillinen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google