Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

19.11.2015 Markkula1 Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma − muuttunut lakipohja Yhdessä enemmän! Poikkihallinnollinen työ hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "19.11.2015 Markkula1 Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma − muuttunut lakipohja Yhdessä enemmän! Poikkihallinnollinen työ hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä."— Esityksen transkriptio:

1 19.11.2015 Markkula1 Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma − muuttunut lakipohja Yhdessä enemmän! Poikkihallinnollinen työ hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä 19.11.2015 kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö

2 Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Hyväksyttiin maaliskuussa 2015 ja tulee voimaan 1.12.2015 Uudistuksen tavoite tuoda raittiustyölaki ja -asetus tälle vuosituhannelle Lain tavoitteena on edistää terveyden ja hyvinvoinnin tasa- arvoa: –varmistamalla ehkäisevän työn toimintaedellytykset koko maassa sekä –tukemalla erityisesti kunnissa ja alueilla tehtävän työn kehittämistä ja tehostamista. 19.11.2015 Markkula2

3 Uutta lakitasolla – uudenlainen työote Koskee alkoholin ja tupakkatuotteiden sekä huumeiden ja muiden päihtymistarkoituksessa kulutettavien aineiden käyttöön sekä rahapelaamiseen liittyviä haittoja. Varmistaa yhteyden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Selkiyttää ehkäisevän päihdetyön ohjausrakennetta. 19.11.2015 Markkula3 Korostaa haitat muille kuin käyttäjälle itselleen -näkökulmaa työn perusteluna. Painottaa tietoa työn perustana. Aktivoi uusia toimijoita päihde-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisyyn. Osallistaa kuntalaiset myös ehkäisevään päihdetyöhön.

4 Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma – yhteinen ote haittojen vähentämiseen Valmistelu lain (523/2015) toimeenpanon tueksi sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johdolla. Ohjelma on osa Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä 2025 - toimenpidekokonaisuutta Valmistelussa o tettu huomioon 1.kansainväliset sitoumukset ja suositukset, 2.uusin tutkimus ja tilannetieto, 3.sidosryhmien näkemykset, 4.yhteydet hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, mielenterveyden edistämiseen, tapaturmien ja väkivallan ehkäisyyn sekä 5.kokemukset ja opit Alkoholiohjelmasta (2004−2015). 19.11.2015 Markkula4

5 Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma – työn tueksi Ohjelma linjaa erityisesti sitä, miten keskitetysti tuetaan paikallisella ja alueellisella tasolla tapahtuvaa työtä ja yhteistyötä. Ohjelmassa asetettu kansalliset päihde- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin ehkäisyn tavoitteet vuoteen 2025. Kenelle: –Ehkäisevän päihdetyön toimijat eri hallinnonaloilla ja kolmannella sektorilla kunnissa ja alueilla –Kuntien ja alueiden työtä tukevat kansalliset toimijat Ohjelma on lain käyttöohje! 19.11.2015 Markkula5

6 Kansalliset päihde- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämisen tavoitteet vuoteen 2025 mennessä 19.11.2015 Markkula6 Alkoholi –Alkoholin kokonaiskulutus on alle 10 litraa 100 %:n alkoholia asukasta kohden (15 vuotta täyttäneet). –Kerralla vähintään 6 alkoholiannosta kerran viikossa tai useammin juovien osuus on 20−64-vuotiailla alle 10 prosenttia. –Kerralla vähintään 6 alkoholiannosta 30 päivän aikana juovien osuus on 15−16-vuotiaiden joukossa alle15 prosenttia. Tupakka- ja muut nikotiinituotteet –Alle kahdeksan prosenttia 20–64-vuotiaista käyttää tupakka- tai nikotiinituotteita. –Lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoiden päivittäinen tupakan, nuuskan ja sähkösavukkeiden käyttö vähenee sekä käytössä näkyvät erot kaventuvat näiden koulutusmuotojen opiskelijoiden välillä.

7 Kansalliset päihde- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin ehkäisyn tavoitteet vuoteen 2025 mennessä 19.11.2015 Markkula7 Huumausaineet –Viimeisen kuukauden aikana jotain huumausainetta käyttäneiden osuus on 15−69-vuotiailla korkeintaan kaksi prosenttia. Rahapelaaminen –Niiden 15–74-vuotiaiden osuus, joilla on ollut rahapelaamisen aiheuttama ongelma viimeisen 12 kuukauden aikana, on pienempi kuin vuonna 2015*. –Viikoittain rahapelejä pelaavien 8. ja 9. luokan oppilaiden osuus on pienempi kuin seitsemän prosenttia. *Vuoden 2015 Rahapelaaminen Suomessa -väestökyselyn tulokset julkistetaan joulukuussa 2015.

8 Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelman kuusi painopistettä Ehkäisevä päihdetyö (EPT) voi olla kattavaa, vaikuttavaa ja kustannustehokasta vain, jos –Ehkäisevän päihdetyön valtakunnalliset, alueelliset ja paikalliset rakenteet ovat kunnossa –Haitoista viestitään tutkittuun tietoon perustuen yksilöiden valintojen ja sosiaali- ja terveyspolitiikan tueksi –Riskikäyttö ja haitat tunnistetaan sekä tukea tarjotaan varhaisessa vaiheessa –Paikallista alkoholi-, tupakka- ja rahapelipolitiikkaa toteutetaan suunnitellusti ja laajassa yhteistyössä –Haittojen ehkäisyyn panostetaan lähiyhteisöissä –Ammattilaisilla on riittävästi ehkäisevän päihdetyön osaamista Näihin liittyen tavoitteet ja kehittämiskohteet: Mitä jo tehtävää toimintaa voisi tehostaa? 19.11.2015 Markkula8

9 Miksi panostaisin enemmän? 19.11.2015 Markkula9 Alkoholin aiheuttamia kuolemia on yli 40 % enemmän ja maksasairauskuolemia yli 100 % enemmän kuin 20 vuotta sitten. Tupakointi on edelleen yksi suurimmista väestöryhmien terveyseroja aiheuttavista tekijöistä. Viimeisen 20 vuoden aikana jotain huumausainetta elämänsä aikana käyttäneiden osuus on kolminkertaistunut. Oma tai läheisen rahapeliongelma koskettaa useita satoja tuhansia suomalaisia vuosittain. > 1 000 milj. € 364−434 milj. € ? € n. 290 milj. € EPT

10 Kiitos huomiostanne! Ohjelma julkistetaan 1.12.2015 julkistamistilaisuudessa, joka videoidaan Lisätietoja: www.thl.fi/ehkaisevapaihdetyo ja Ehkäisevän päihdetyön uutiskirjeestä www.thl.fi/ehkaisevapaihdetyo 19.11.2015 Markkula10


Lataa ppt "19.11.2015 Markkula1 Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma − muuttunut lakipohja Yhdessä enemmän! Poikkihallinnollinen työ hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google