Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TERVETULOA! Opiskeluhuollon oppimisverkosto Marke Hietanen-Peltola Johanna Jahnukainen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TERVETULOA! Opiskeluhuollon oppimisverkosto Marke Hietanen-Peltola Johanna Jahnukainen."— Esityksen transkriptio:

1 TERVETULOA! Opiskeluhuollon oppimisverkosto 5.2.2014 Marke Hietanen-Peltola Johanna Jahnukainen

2 Opiskeluhuollon oppimisverkosto On yksi LasteKaste-ohjelmaan liittyvistä oppimisverkostoista Avoin kaikille ja moniammatillinen Tarkoituksena yhdessä kentän toimijoiden kanssa kehittää entistä parempaa opiskeluhuoltoa Tavoitteet ja suunta Kaste-ohjelmasta LastenKaste ohjelma antaa raamit valtakunnalliselle, myös hankkeiden ulkopuoliselle, kehittämistyölle Tukee opiskeluhuollon aihepiirissä työskenteleviä LastenKaste hankkeita 5.2.2014 Opiskeluhuollon verkosto / M. Hietanen-Peltola2

3 Lasten Kaste 2012-2015 oppimisverkostot Toimintaa ohjaavat painotukset Edistävä ja ehkäisevä työote ja menetelmät Monialainen palvelutarpeen arviointi Erityispalvelut peruspalvelujen tueksi lasten ja nuorten kehitysympäristöihin Monialainen poikkihallinnollinen palveluja yhteensovittava johtaminen Lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta tukevat työmenetelmät Perhekeskus Yhteen- sovittava johtaminen Lastensuojelu Oppilas- ja opiskelija- huolto Lasten, nuorten ja perheiden palveluja uudistetaan 5.2.2014 Opiskeluhuollon verkosto / M. Hietanen- Peltola 3

4 5.2.2014 Päivän ohjelma Yhteisöllinen opiskeluhuolto 9.30 Miten nuoret voivat kouluyhteisössä? Kouluterveyskyselyn tuloksia vuodelta 2013, Hanne Kivimäki, tutkija THL 10.35 Opiskeluyhteisö tukena vai tuhona? Esimerkkinä ehkäisevä päihdetyö, Hanna Ollila, asiantuntija THL 11.30 – 12.30lounas (omakustanteinen), lomakkeet seinälle lähtiessä! 12.30 lounaalta tullessa lomakkeisiin tutustuminen, äänestys 3 kiinnostavinta 12:45 Yhteisöllinen opiskeluhuolto ja sen hyvät käytänteet 14.30 Yhteenveto päivästä 14:45 Päätöskahvit 5.2.2014 Opiskeluhuollon verkosto / M. Hietanen-PeltolaOpiskeluhuollon verkosto / M. Hietanen-Peltola

5 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013 Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan tässä laissa toimintakulttuuria ja toimia, joilla koko oppilaitosyhteisössä edistetään opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä Yhteisöllistä opiskelijahuoltoa toteuttavat kaikki opiskeluhuollon toimijat 5.2.2014 Opiskeluhuollon verkosto / M. Hietanen-Peltola5

6 Hyvinvoiva opiskeluyhteisö Tukee ja edistää jokaisen opiskelijan oppimista ja hyvinvointia Ehkäisee pulmia Tarjoaa tukea mahdollisimman varhain Ennakoi mahdollisia riskejä Luottamus ja avoimuus ihmisten välillä –Jokainen tuntee kuuluvansa yhteisöön –Jokainen kokee tulevansa kuulluksi 5.2.2014 Opiskeluhuollon verkosto / M. Hietanen-Peltola6

7 Yhteisöllisen oppilashuollon sisältöteemoja 1 Oppilaiden osallisuus Myönteinen vuorovaikutus ja tunneilmasto Myönteinen ryhmädynamiikka, hyvän luokkahengen edistäminen, ryhmäytymistä tukevat toimintatavat Varhainen puuttuminen ryhmien toiminnan kielteisiin piirteisiin Sosiaalisten taitojen oppiminen Vertaistoiminta Terveyden edistäminen Varhaisen tuen järjestäminen ryhmissä Opiskelijoiden voimavarojen vahvistaminen Kiusaamisen ehkäisy 5.2.2014 Opiskeluhuollon verkosto / M. Hietanen-Peltola7

8 Yhteisöllisen oppilashuollon sisältöteemoja 2 Tilojen ja pihojen suunnittelu Fyysinen oppimisympäristö Arjen työrytmi Työn kuormitus Työergonomia Kouluruokailu Välituntien suunnittelu 5.2.2014 Opiskeluhuollon verkosto / M. Hietanen-Peltola8

9 Yhteisöllisen oppilashuollon sisältöteemoja 3 Kodin ja koulun yhteistyö Yhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen kanssa Turvallisuuteen liittyvien riskien ennakointi ja toimintamallien suunnittelu Nivelvaihetyö 5.2.2014 Opiskeluhuollon verkosto / M. Hietanen-Peltola9

10 Nähdään taas! 9.4.2014 LastenKaste verkostopäivä Syksyllä opiskeluhuollosta oma seminaari? 5.2.2014 Opiskeluhuollon verkosto / M. Hietanen-Peltola10


Lataa ppt "TERVETULOA! Opiskeluhuollon oppimisverkosto Marke Hietanen-Peltola Johanna Jahnukainen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google