Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

FY4 Liike ja voima. 13. Nopeus kuvaa liikettä Nopeus on suure, joka kertoo kuinka kappaleen paikka muuttuu ajan suhteen. Nopeus on suure, joka kertoo.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "FY4 Liike ja voima. 13. Nopeus kuvaa liikettä Nopeus on suure, joka kertoo kuinka kappaleen paikka muuttuu ajan suhteen. Nopeus on suure, joka kertoo."— Esityksen transkriptio:

1 FY4 Liike ja voima

2 13. Nopeus kuvaa liikettä Nopeus on suure, joka kertoo kuinka kappaleen paikka muuttuu ajan suhteen. Nopeus on suure, joka kertoo kuinka kappaleen paikka muuttuu ajan suhteen. Nopeus on vektorisuure. Vektorisuureen arvoon liittyy suuruuden lisäksi myös suunta. Nopeus on vektorisuure. Vektorisuureen arvoon liittyy suuruuden lisäksi myös suunta. Nopeuden tunnus on v (velocity) ja SI-järjestelmän perusyksikkö nopeudelle on m/s. Nopeuden tunnus on v (velocity) ja SI-järjestelmän perusyksikkö nopeudelle on m/s. 1

3 13. Nopeus kuvaa liikettä Kappaleen keskinopeus v k tietylle aikavälille saadaan vertaamalla kappaleen kulkemaa matkaa (s) siihen käytettyyn aikaan (t) Kappaleen keskinopeus v k tietylle aikavälille saadaan vertaamalla kappaleen kulkemaa matkaa (s) siihen käytettyyn aikaan (t) v k = s : t Kun muunnetaan nopeuksia yksiköstä m/s yksikköön km/h, nopeuden lukuarvo kerrotaan luvulla 3,6 Kun muunnetaan nopeuksia yksiköstä m/s yksikköön km/h, nopeuden lukuarvo kerrotaan luvulla 3,6 Kun muunnetaan nopeuksia yksiköstä km/h yksikköön m/s, nopeuden lukuarvo jaetaan luvulla 3,6 Kun muunnetaan nopeuksia yksiköstä km/h yksikköön m/s, nopeuden lukuarvo jaetaan luvulla 3,6 2

4 14. Tasaisessa liikkeessä nopeus ei muutu Kappale on tasaisessa liikkeessä, jos kappaleen nopeus on vakio. Kappale on tasaisessa liikkeessä, jos kappaleen nopeus on vakio. kappale on siis tasaisessa liikkeessä, jos kappaleen nopeuden suuruus ja suunta eivät muutu. kappale on siis tasaisessa liikkeessä, jos kappaleen nopeuden suuruus ja suunta eivät muutu. Kappaleen liike voidaan kuvata koordinaatistossa Kappaleen liike voidaan kuvata koordinaatistossa Tasaisen liikkeen kuvaaja (aika, matka)- koordinaatistossa on nouseva tai laskeva suora Tasaisen liikkeen kuvaaja (aika, matka)- koordinaatistossa on nouseva tai laskeva suora Tasaisen liikkeen kuvaaja (aika, nopeus)- koordinaatistossa on vaakasuora Tasaisen liikkeen kuvaaja (aika, nopeus)- koordinaatistossa on vaakasuora 3

5 14. Tasaisessa liikkeessä nopeus ei muutu 4

6 5

7 15. Muuttuvassa liikkeessä nopeus muuttuu Kiihtyvyys on vektorisuure, joka kertoo kuinka kappaleen nopeus muuttuu ajan suhteen. Kiihtyvyys on vektorisuure, joka kertoo kuinka kappaleen nopeus muuttuu ajan suhteen. Kiihtyvyyden tunnus on a (acceleration) ja SI-järjestelmän perusyksikkö kiihtyvyydelle on m/s². Kiihtyvyyden tunnus on a (acceleration) ja SI-järjestelmän perusyksikkö kiihtyvyydelle on m/s². Vapaasti putoavan kappaleen nopeus kasvaa tasaisesti Vapaasti putoavan kappaleen nopeus kasvaa tasaisesti Putoamiskiihtyvyys g ≈ 10 m/s 2 (Maan läheisyydessä) Putoamiskiihtyvyys g ≈ 10 m/s 2 (Maan läheisyydessä) Huom! Maassa ilmanvastus jarruttaa putoamista ja maksiminopeus putoavalle ihmiselle on n. 200 km/h Huom! Maassa ilmanvastus jarruttaa putoamista ja maksiminopeus putoavalle ihmiselle on n. 200 km/h Putoamiskiihtyvyys Kuussa on noin kuudesosa Maan vastaavasta Putoamiskiihtyvyys Kuussa on noin kuudesosa Maan vastaavasta 6

8 15. Muuttuvassa liikkeessä nopeus muuttuu Putoamiskiihtyvyyden arvo riippuu myös etäisyydestä Maan pinnasta Putoamiskiihtyvyyden arvo riippuu myös etäisyydestä Maan pinnasta 7

9 15. Muuttuvassa liikkeessä nopeus muuttuu Kappale on tasaisesti kiihtyvässä liikkeessä, jos kappaleen kiihtyvyys on vakio. Kappale on tasaisesti kiihtyvässä liikkeessä, jos kappaleen kiihtyvyys on vakio. Siis, kappale on tasaisesti kiihtyvässä liikkeessä, jos kappaleen kiihtyvyyden suuruus ja suunta eivät muutu. Siis, kappale on tasaisesti kiihtyvässä liikkeessä, jos kappaleen kiihtyvyyden suuruus ja suunta eivät muutu. Kappaleen keskikiihtyvyys a k tietylle aikavälille saadaan vertaamalla kappaleen nopeuden muutosta ( Δ v) siihen käytettyyn aikaan ( Δ t) Kappaleen keskikiihtyvyys a k tietylle aikavälille saadaan vertaamalla kappaleen nopeuden muutosta ( Δ v) siihen käytettyyn aikaan ( Δ t) a k = Δ v : Δ t 8

10 15. Muuttuvassa liikkeessä nopeus muuttuu 9

11 10

12 16. Voimat syntyvät vuorovaikutuksessa Kappale on aina vuorovaikutuksessa muiden kappaleiden kanssa. Kappale on aina vuorovaikutuksessa muiden kappaleiden kanssa. Voima kuvaa vuorovaikutuksen suuruutta. Voima kuvaa vuorovaikutuksen suuruutta. Voiman tunnus on F ja perusyksikkö N (Newton). Voiman tunnus on F ja perusyksikkö N (Newton). Voimakin on vektorisuure. Voimakin on vektorisuure. Voimia kuvataan ns. voimavektoreilla eli voimanuolilla Voimia kuvataan ns. voimavektoreilla eli voimanuolilla 11

13 16. Voimat syntyvät vuorovaikutuksessa Newtonin I laki eli Jatkavuuden laki : Newtonin I laki eli Jatkavuuden laki : Jos kappaleeseen vaikuttavien voimien summa eli kokonaisvoima F k = 0, kappaleen liiketila ei muutu Newtonin II laki eli Dynamiikan peruslaki : Newtonin II laki eli Dynamiikan peruslaki : Jos kappaleeseen (massa m) vaikuttavien voimien summa F k ≠ 0, kappaleelle aiheutuu kiihtyvyys a siten, että a = F k : m 12

14 16. Voimat syntyvät vuorovaikutuksessa Newtonin III laki eli Voiman ja vastavoiman laki : Newtonin III laki eli Voiman ja vastavoiman laki : Vuorovaikutuksessa olevat kaksi kappaletta kohdistavat toisiinsa samansuuruiset, mutta vastakkaissuuntaiset voimat 13

15 16. Voimat syntyvät vuorovaikutuksessa Massa kuvaa aineen määrää. Sen tunnus on m ja perusyksikkö kilogramma (kg). Massa kuvaa aineen määrää. Sen tunnus on m ja perusyksikkö kilogramma (kg). Massa kuvaa myös kappaleen hitautta : Massa kuvaa myös kappaleen hitautta : Mitä massakkaampi kappale on, sitä vaikeampi sen liiketilaa on muuttaa. Kappaleen paino on puolestaan voima, joka vaikuttaa kappaleeseen gravitaatiokentässä. Kappaleen paino on puolestaan voima, joka vaikuttaa kappaleeseen gravitaatiokentässä. Painon tunnus on G ja perusyksikkö N (newton) Painon tunnus on G ja perusyksikkö N (newton) G = m ∙ g 14

16 17. Kokonaisvoima on voimien summa Laskettaessa kappaleeseen kohdistuvien kaikkien voimien summa, saadaan kappaleeseen vaikuttava kokonaisvoima F k Laskettaessa kappaleeseen kohdistuvien kaikkien voimien summa, saadaan kappaleeseen vaikuttava kokonaisvoima F k Voimat voidaan kuvitella laskettavan yhteen piirtämällä ne peräkkäin Voimat voidaan kuvitella laskettavan yhteen piirtämällä ne peräkkäin 15 F1F1 F2F2 F3F3 FkFk

17 17. Kokonaisvoima on voimien summa Kitka on voima, joka kuvaa kahden toisiaan vastaan hankaavan kappaleen vuorovaikutuksen suuruutta Kitka on voima, joka kuvaa kahden toisiaan vastaan hankaavan kappaleen vuorovaikutuksen suuruutta Lepokitka on voima, joka vastustaa kappaleen liikkeelle lähtemistä Lepokitka on voima, joka vastustaa kappaleen liikkeelle lähtemistä Liikekitka on voima, joka vastustaa kappaleen liikettä Liikekitka on voima, joka vastustaa kappaleen liikettä Vierimisvastus on pienempi kuin liukumisvastus! Vierimisvastus on pienempi kuin liukumisvastus! Kitkan suuruuteen vaikuttavat toisiaan vastaan hankaavien pintojen laatu sekä kappaleen massa Kitkan suuruuteen vaikuttavat toisiaan vastaan hankaavien pintojen laatu sekä kappaleen massa 16

18 17. Kokonaisvoima on voimien summa Kitka voi joko kiihdyttää tai hidastaa liikettä Kitka voi joko kiihdyttää tai hidastaa liikettä Tien ja pyörän välinen kitka työntää pyörää eteenpäin Tien ja pyörän välinen kitka työntää pyörää eteenpäin Hidastaa kiekon liikettä jäätä pitkin Hidastaa kiekon liikettä jäätä pitkin Myös ilmassa ja vedessä kappaleeseen vaikuttaa sitä hidastava voima Myös ilmassa ja vedessä kappaleeseen vaikuttaa sitä hidastava voima Ilmanvastuksen suuruuteen vaikuttavat kappaleen nopeus, pinta-ala ja muoto Ilmanvastuksen suuruuteen vaikuttavat kappaleen nopeus, pinta-ala ja muoto 17

19 18. Noste riippuu nesteen tiheydestä Tiheys ρ on aineen ominaisuus, joka kuvaa aineen massan ja tilavuuden suhdetta Tiheys ρ on aineen ominaisuus, joka kuvaa aineen massan ja tilavuuden suhdetta ρ = m : V Paine ilmoittaa pinta-alaa vastaan kohdistuvan voiman. Paine ilmoittaa pinta-alaa vastaan kohdistuvan voiman. Paineen tunnus on p ja perusyksikkö Pa (pascal). Paineen tunnus on p ja perusyksikkö Pa (pascal). Paine määritetään siten, että Paine määritetään siten, että p = F : A Muita yksikköjä : 1 bar = 100 000 Pa ≈ 1 atm. Muita yksikköjä : 1 bar = 100 000 Pa ≈ 1 atm. 18

20 18. Noste riippuu nesteen tiheydestä Noste N on voima, joka nostaa kappaletta ylöspäin väliaineessa. Noste N on voima, joka nostaa kappaletta ylöspäin väliaineessa. Noste johtuu siitä, että nesteessä (tai kaasussa) on paine sitä suurempi mitä syvemmällä ollaan. Noste johtuu siitä, että nesteessä (tai kaasussa) on paine sitä suurempi mitä syvemmällä ollaan. Arkhimedeen laki : Arkhimedeen laki : Kappaleeseen kohdistuva noste on yhtä suuri kuin kappaleen syrjäyttämän väliaineen paino. 19 N

21 FY4 Liike ja voima


Lataa ppt "FY4 Liike ja voima. 13. Nopeus kuvaa liikettä Nopeus on suure, joka kertoo kuinka kappaleen paikka muuttuu ajan suhteen. Nopeus on suure, joka kertoo."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google