Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Vanhuspalvelulaki & laatusuositus 4.6.2014 Anne Nordblad Sosiaali- ja terveysministeriö.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Vanhuspalvelulaki & laatusuositus 4.6.2014 Anne Nordblad Sosiaali- ja terveysministeriö."— Esityksen transkriptio:

1 Vanhuspalvelulaki & laatusuositus 4.6.2014 Anne Nordblad Sosiaali- ja terveysministeriö

2 Väki vanhenee… eri tahtiin eri puolilla Suomea 75 vuotta täyttäneet, % väestöstä kunnittain 2010 ja ennuste 2030 Lähde: Tilastokeskus Copyright: Karttakeskus OY AL 12018 75 v. täytt. % väestöstä 2010 75 v. täytt. % väestöstä 2030 2,9 – 9,9 (152) 10,0 – 13,9 (139) 14,0 – 17,4 (40) 17,5 – 19,9 (5) 5,6 – 9,9 (8) 10,0 – 13,9 (69) 14,0 – 17,4 (84) 17,5 – 19,9 (58) 20,0 – 32,0 (115) 24.9.2016

3 Iäkkäät ihmiset - Joukko erilaisia ja eri-ikäisiä naisia ja miehiä 24.9.2016

4 Valtaosa iäkkäistä ihmisistä ei käytä säännöllisesti palveluja 24.9.2016 Päivi Voutilainen

5 Vähemmän hyvinvointi- & terveyseroja Toimivat palvelu- kokonaisuudet & -ketjut Kaikille yhdenvertaiset & oikea-aikaiset palvelut Enemmän hyvinvointia & terveyttä Laajalla integraatiolla Peruspalve- luja vahvistaen Ennakoiden & ennalta ehkäisten Henkilöstön osaaminen & saatavuus turvaten Väestö Asiakkaat

6 Uusi sote-palvelurakenne Sote-alue Valtio (sosiaali- ja terveysministeriö ja hallinnonala) - kansallinen ohjaus Sote-alue

7 L AKI IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TOIMINTAKYVYN TUKEMISESTA SEKÄ IÄKKÄIDEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA 24.9.2016

8 Etunimi Sukunimi 8 24.9.2016 V V V

9 Luku 2: Kunnan yleiset velvollisuudet ikääntyneen väestön hyvinvoinnin & osallisuuden tukemiseksi Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi Hyvinvointia edistävät palvelut Hyvinvoinnin, terveyden & toimintakyvyn tukeminen Vanhusneuvostot Osallisuuden turvaaminen

10 Hyvinvointia edistävät palvelut (12§)  Useimmat (81 %) vastanneista kunnista ilmoittivat järjestävänsä hyvinvointia ja terveyttä tukevia neuvontapalveluja  Suurin osa vastanneista kunnista (87 %) järjesti ikääntyneen väestön hyvinvointia ja itsenäistä suoriutumista tukevia terveystarkastuksia tai kotikäyntejä  Kunnissa tunnistettuja riskiryhmiä –iäkkäät omaishoitajat (57 %), muistisairaat (69 %) –vanhimmat ikäluokat (75+, 85+) (85 %)  Vähiten hyvinvointia edistäviä palveluja kohdennettiin –päihdeongelmaisille (28 %), mielenterveysasiakkaille (36 %), vähävaraisille (20 %), päivystyspoliklinikan suurkäyttäjille (11 %), äskettäin leskeksi jääneille (13 %)  Riskiryhmien tunnistamisen välineitä edelleen kehitettävä 24.9.2016 Anja Noro Lähde: www.thl.fi/vanhuspalvelulainseuranta

11 Vastuutyöntekijä Luku 3: Iäkkään henkilön palveluntarpeet & niihin vastaaminen Palvelutarpeisiin vastaamista ohjaavat periaatteet Yhteydenotto Iäkäs itse / läheinen SHL 40a Ohjaus neuvonta- palvelusta Hakemus palveluihin Ilmoitus havaitusta palvelutarpeesta Palvelutarpeiden selvittäminen Päätös sosiaalipalvelujen myöntämisestä määräajassa Palvelusuunnitelma

12 Laitoshoitoa vähennettäessä on erityisesti kehitettävä seuraavia Mahdollisimman terveen & toimintakykyisen ikääntymisen turvaavia palveluja Asumisen vaihtoehtoja & ennakointia Kotiin annettavan avun määrää & sisältöä 24.9.2016 Kuntoutusta

13 Luku 4: Palvelujen laadun varmistaminen Rakenteet Henkilöstön määrä Henkilöstön osaaminen Johtaminen Toimitilat Prosessit Palvelujen tarpeen selvittäminen & niihin vastaaminen Omavalvonta Palvelujen riittävyyden & laadun arviointi Tulokset Optimaalinen terveys & toimintakyky käytössä Laadukkaat palvelut niitä tarvitseville Päivi Voutilainen STM/STO

14 TOIMEENPANO 24.9.2016

15 Vanhuspalvelulain toimeenpano  Seuranta & arviointi –Kyselyt kuntiin sekä koti- & ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköihin (toukokuu 2013, syyskuu 2014) –Tulokset raportoitu julkisesti: www.thl.fi/vanhuspalvelulainseuranta + raporttinawww.thl.fi/vanhuspalvelulainseuranta  Valtionavustuksen kuntien kehittämishankkeisiin (n. 5 m €)  Toimeenpanon aluekierrokset 12 paikkakunnalla tehty syksyllä 2013  STM:n verkkosivuilla runsaasti toimeenpanoa tukevaa materiaalia

16 7.10.2013

17 Etunimi Sukunimi 17 24.9.2016

18 18


Lataa ppt "Vanhuspalvelulaki & laatusuositus 4.6.2014 Anne Nordblad Sosiaali- ja terveysministeriö."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google