Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tuuleta Osaamistasi Euroopassa  Työ- tai opiskelupaikan hakeminen ja osaamisen osoittaminen ulkomailla  Näin kokoat Europassin: mistä.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tuuleta Osaamistasi Euroopassa  Työ- tai opiskelupaikan hakeminen ja osaamisen osoittaminen ulkomailla  Näin kokoat Europassin: mistä."— Esityksen transkriptio:

1 www.europass.fi

2 Tuuleta Osaamistasi Euroopassa  Työ- tai opiskelupaikan hakeminen ja osaamisen osoittaminen ulkomailla  Näin kokoat Europassin: mistä Europassin saa, miten sitä käytetään

3 Osaamisen osoittaminen ulkomailla  Kielitaito  kielitaidon osoittaminen  Osaamisen tunnistaminen  työkokemus  kansainvälinen kokemus ja taidot  muu työn kannalta olennainen osaaminen: harrastukset, erikoistaidot  Jos sinulla jo on tutkinto  Tutkintojen tunnustaminen ja vertailu

4 Europassin taustaa ja tavoitteita Europassi on työväline kaikille Euroopan kansalaisille hankittujen tietojen ja taitojen osoittamiseksi. Europassi on viiden asiakirjan ’sateenvarjo’.

5 Mikä Europassi?  Europassi muodostuu viidestä osasta: asiakirjasta  Asiakirjat helposti saatavissa ja käytettävissä  Kaikki asiakirjat sähköisinä ja paperiversioina  Asiakirjat käytettävissä yhteisen Europassi-portaalin avulla  Asiakirjat kaikilla EU-kielillä  Europassi on EU:n hyväksymä ja käytössä kaikkialla Euroopassa  Europassi auttaa työnhakijaa tai opiskelijaa osoittamaan koulutuksensa, osaamisensa, kielitaitonsa ja työkokemuksensa

6 Europassin asiakirjat Osaamisen näyteikkuna Euroopaan

7 Europassiin kuuluu kahdenlaisia asiakirjoja:  Europassiin kuuluu sekä itsearviointiin perustuvia, että oppilaitoksesta saatavia asiakirjoja  Kaikki itse koottavat löytyvät Europassin sivuilta: www.europass.fi www.europass.fi  Oppilaitoksen myöntämistä asiakirjoista saat tietoa Europassin www-sivuilta ja/tai oppilaitoksestasi

8 Europassin itsearviointiin perustuvat asiakirjat  Europass-ansioluettelo ja Europass-kielipassi: käyttäjä kokoaa itselleen  Europass-portaalissa erilaisia työkaluja asiakirjojen kokoamiseen: Europass-portaalissa  erikielisiä ansioluettelo- ja kielipassiesimerkkejä  täyttö- ja käyttöohjeet kaikilla EU-kielillä  asiakirjat voi tallentaa omalle koneelle  asiakirjat voi täyttää verkossa; täyttämisen apuna työkalu joka opastaa kaikissa täyttövaiheissa  asiakirja tallennetaan tai lähetetään itselle, päivittäminen käy kätevästi verkossa

9 Europass-ansioluettelo  Ansioluettelo auttaa nuorta osaajaa:  tukea ja tehostaa CV:n laatimista sekä kotimaassa, että ulkomailla  joustava mutta yhdenmukainen  Henkilökohtaiset tiedot ja taidot  Osio auttaa analysoimaan omaa osaamista ja vahvuuksia  Ansioluettelo käytössä yli 30:llä kielellä  Työkalusta vinkkejä ja esimerkkejä

10 Europass-kielipassi  asiakirja, johon kielenoppija voi kirjata kieliopintonsa, kulttuuriset kokemuksensa ja taitonsa:  Europass-kielipassissa henkilö kuvaa kielitaitoaan 6-portaisella asteikolla Ymmärtämisen, puhumisen ja kirjoittamisen taidot arvioidaan kaikki erikseen  tärkeätä on mitä osaa ja miten osaa, mutta myös missä sen on oppinut  kielenoppimista tapahtuu myös matkoilla, työssä ja harrastuksissa

11 Europassin oppilaitoksesta saatavat asiakirjat  Tutkintotodistuksen liitteet ja liikkuvuustodistuksen saat oppilaitoksesta  Asiakirjan sisällöstä vastaa jokin virallinen taho  Tietoa näistä asiakirjoista: www.europass.fi tai oma oppilaitoswww.europass.fi

12 Tutkintotodistusten Europass-liitteet  Käytössä samanmuotoisena kaikkialla Euroopassa  Liitteessä kuvataan todistuksen haltijan suorittamien opintojen luonnetta, laajuutta, tasoa, sisältöä ja asemaa kansallisessa koulutusjärjestelmässä sekä suoritetun tutkinnon tuottamaa kelpoisuutta  Suomessa käytössä kaikissa oppilaitoksissa  Korkeakoulututkinnon liitteen saa korkeakoulustaan, ammattitutkinnon liitteen voi tulostaa itse: www.europass.fiwww.europass.fi

13 Europass-liikkuvuustodistus  Henkilökohtainen asiakirja, johon merkitään ulkomailla suoritettu koulutusjakso  vaihto-opiskelu, kurssit, harjoittelu  oppimiseen liittyvä kansainvälinen kokemus  Asiakirjaan tulevat tiedot jakson ajankohdasta ja kestosta, vastaanottavasta tahosta ja suoritetuista kursseista, harjoittelusta jne., sekä muut hankitut tiedot ja taidot  Liikkuvuustodistus kokoaa henkilön ulkomailla suorittamat opinnot ja osaamisen  lisätietoa ansioluettelon tai tutkintotodistuksen liitteen tueksi

14 Suomen Europass-sivusto  Suomen Europass-sivusto  www.europass.fi  Oma ”vihreä” alue osaajille, ”sininen” alue oppilaitoksille  Apua ja tukea käyttäjälle

15 Lisätietoja Europassista www.europass.fi www.europass.fi


Lataa ppt "Tuuleta Osaamistasi Euroopassa  Työ- tai opiskelupaikan hakeminen ja osaamisen osoittaminen ulkomailla  Näin kokoat Europassin: mistä."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google