Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

11/6/2012www.ruukki.com | Jarmo Koskimaa | PUBLIC1.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "11/6/2012www.ruukki.com | Jarmo Koskimaa | PUBLIC1."— Esityksen transkriptio:

1 11/6/2012www.ruukki.com | Jarmo Koskimaa | PUBLIC1

2 11/6/2012www.ruukki.com | Jarmo Koskimaa | PUBLIC2 Siltojen teräsrakenteiden toteutus ja laadunvarmistus, konepaja

3 11/6/2012www.ruukki.com | Jarmo Koskimaa | PUBLIC3 EN 1090-1, EN 1090-2 ja InfraRYL:2006 EN 1090-sarjan vaatimukset koskevat kaikkia hitsattuja teräsrakenteita mukaan lukien sillat. –EN 1090-1: Vaatimukset rakenteellisten kokoonpanojen vaatimustenmukaisuuden arviointiin eli ns. CE-merkintä –EN 1090-2: Teräs- ja alumiinirakenteiden toteuttaminen. Osa 2: teräsrakenteita koskevat tekniset vaatimukset. Erityisvaatimuksia silloille ei ole, vaatimukset tulevat toteutusluokkien (execution classes, EXC2, EXC3, EXC4) ja toteutuseritelmän kautta. Kaikki lisävaatimukset ja tarkennukset standardiin nähden on esitettävä suunnittelijan laatimassa toteutuseritelmässä tai esim. kansallisessa sovellusohjeessa, joka ei kuitenkaan saa olla ristiriidassa EN 1090 standardin kanssa.

4 11/6/2012www.ruukki.com | Jarmo Koskimaa | PUBLIC4 EN 1090-1, EN 1090-2 ja InfraRYL:2006 Toteutusluokaksi on vakiintunut pääosin EXC3. Jos käytetään EN 1090-2 mittatoleransseja, on toteutuseritelmässä ilmoitettava kumpaa toleranssiluokkaa käytetään. Ellei mitään ilmoiteta, standardin oletus on luokka 1 eli väljempi. Voidaan käyttää myös standardista poikkeavia mittatoleransseja ns. erityistoleransseina (esim. InfraRYL:in mittatoleranssit), mutta ne on ilmoitettava esim. toteutuseritelmässä ja suunnittelijan on varmistettava etteivät ne ole ristiriidassa suunnitteluun käytettyjen standardien (Eurokode) oletusten kanssa. Toistaiseksi on ollut epäselvä tilanne, koska sovellusohjetta EN 1090-2 käyttöön suomen silloille ei ole ollut käytettävissä, vaikka siltoja on jo valmistettu ko. standardin mukaisesti.

5 11/6/2012www.ruukki.com | Jarmo Koskimaa | PUBLIC5 EN 1090-1, EN 1090-2 ja InfraRYL:2006 Valmistajan laadunhallintajärjestelmän on oltava ilmoitetun laitoksen (notified body) valvonnassa, jotta on oikeus valmistaa CE-merkittyjä tuotteita standardin EN 1090-1 mukaisesti. InfraRYL:2006: Osakokoonpanojen valmistuksen vaatimustenmukaisuus varmistetaan hyväksytyn tarkastuslaitoksen valvonnan, projektikohtaisen valvonnan tai CE- merkinnän perusteella.

6 11/6/2012www.ruukki.com | Jarmo Koskimaa | PUBLIC6 Pätevyysvaatimusvertailu InfraRYL 2006 EN 1090-2 EXC2EXC3EXC4 Hitsaajat, hitsausoperaattorit SFS-EN 287-1 SFS-EN 1418 SFS-EN 287-1 SFS-EN 1418 SFS-EN 287-1 SFS-EN 1418 SFS-EN 287-1 SFS-EN 1418 TyönjohtoB7 vastaava työnjohtaja tai vastaavat tiedot pätevä Hitsauskoordinoijavaaditaan (EN ISO 3834- 1) taso C (IWE) TarkastajatSFS-EN 473 taso 2EN 473 taso 2 Maalariammattitutkinto tai 2v kokemus pätevä Pintakäsittelytyönjohtajatekninen koulutus ja 2v kokemus tai 5v kokemus pätevä

7 11/6/2012www.ruukki.com | Jarmo Koskimaa | PUBLIC7 Laatutasovertailu InfraRYL 2006 EN 1090-2 EXC2EXC3EXC4 Hitsauksen laadunhallinta EN ISO 3834osa 2, kattavat vaatimukset osa 3, vakiovaati- mukset osa 2, kattavat vaatimukset Hitsausluokka EN ISO 5817BCBB+ Polttoleikkausluokka EN ISO 9013332442 332 EsikäsittelyasteSFS 8145-05EN ISO 8501-3 P2

8 11/6/2012www.ruukki.com | Jarmo Koskimaa | PUBLIC8 Tarkastuslaajuusvertailu InfraRYL 2006 EN 1090-2 EXC2EXC3EXC4 Mittatarkastustaulukko 42040:T1liite D.2, luokka 1 (tai 2) VT (silmämääräinen tarkastus) hitsit 100% Laipan jatkotUT 100%UT 0 – 10%UT 10 – 20%UT 50 – 100% Muut päittäis- ja K-hitsitUT 10%UT 0 – 5%UT 5 – 20%UT 10 – 100% Hiotut hitsit, jatkoshitsien päätteet MT 100% Vaarnojen tarkastusVT 100%, sointikoe, lyöntikoe 1 / 100 kpl EN ISO 14555 (VT 100%) Pitkittäiset hitsitNDT 0%NDT 5%NDT 10% EN 1090-2 NDT-laajuudet riippuvat mm. hitsin suunnasta (pitkittäin, poikittain) ja rasituksen tyypistä (veto, puristus, leikkaus). Tarkemmin ks. standardin taulukko 24.

9 11/6/2012www.ruukki.com | Jarmo Koskimaa | PUBLIC9 Tuotannolta vaadittavat suunnitelmat InfraRYL 2006 EN 1090-2 EXC2EXC3EXC4 Toteutuseritelmä (suunnittelija laatii)X (4.1) LaatusuunnitelmaXX (4.2.2) Hitsaussuunnitelma, sisältäen WPS:tXX (7.2) ValmistussuunnitelmaX1) PintakäsittelysuunnitelmaX TarkastussuunnitelmaX (12.1) Numerot viittaavat ko. standardin kappaleeseen, jossa asia on määritelty. 1) SFS-EN ISO 3834-1 liite A: Tuotantosuunnitelma


Lataa ppt "11/6/2012www.ruukki.com | Jarmo Koskimaa | PUBLIC1."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google