Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Oppimisen, opiskelun ja opetuksen mallintaminen Pekka Linna, 9.12.2015 Koulutuksen arviointikeskus.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Oppimisen, opiskelun ja opetuksen mallintaminen Pekka Linna, 9.12.2015 Koulutuksen arviointikeskus."— Esityksen transkriptio:

1 Oppimisen, opiskelun ja opetuksen mallintaminen Pekka Linna, 9.12.2015 Koulutuksen arviointikeskus

2 Taustaa Korkeakoulujen tietohallintoverkostot esittivät toivomuksen, että opiskelun ja opetuksen prosessit mallinnettaisiin tavoitteena on määritellä äärellinen määrä aliprosesseja opiskelulle ja opetukselle tämän mallin avulla tunnistetaan kussakin korkeakoulussa eri osaprosesseille tarjolla olevat (IT-)palvelut näiden listojen avulla on mahdollista yhdessä tunnistaa päällekkäisyydet katvealueet yhteiset kehittämispolut

3 Miksi tällainen toivomus esitettiin? Opettajat tekevät yhteistyötä tietohallinnon kanssa Tietohallinnon edustajien on hyvä pystyä ymmärtämään, mitä tarpeita sille yritetään ilmaista Tietohallinnon toimijat tekevät myös yhteistyötä keskenään Tietohallinnon edustajien on hyvä ymmärtää, mihin liittyvästä ratkaisusta heidän kollegansa heille puhuvat Tietohallinnon toimijat ovat myös proaktiivisia Tietohallinnon edustajien on hyvä pystyä ilmaisemaan, mihin asioihin heillä saattaisi olla ratkaisu Opettajat tekevät yhteistyötä keskenään yli organisaatiorajojen Ja tietohallinnon edustajat ovat mukana osaltaan mahdollistamassa tätä yhteistyötä

4 Mitä on opiskelu ja mitä mallintaa? Ei ole tarkoitus mallintaa yksittäisen kurssin opintohallintoprosessia: Kurssi-ilmoittautuminen Suoritusmerkintä ja sen hallinnoiminen On tarkoitus tavoittaa se, mikä on arvokasta korkeakoulun opetuksessa ja opiskelussa Se lienee kaiketi oppiminen Ja opetus … tähän palaan myöhemmin

5 Oppiminen – koska, missä? Yhden kurssin sisällä? Yhden ”oppimisteon” sisällä? Opintojen aikana?

6 Oppimisen ja opiskelun etsiminen Ihmiset Jo tavattu: Sari Lindblom-Ylänne Anne Nevgi Tänään tavataan: KKA:n ryhmä Tulossa Kirsi Reiman, TTY Ehdotettuja Jaakko Kurhila, HY Kirsti Lonka, HY Kai Hakkarainen, HY Kirjallisuus Lähinnä kasvatuspsykologiaa Jonkin verran myös yliopistopedagogiikkaa

7 Havaintoja kirjallisuudesta Yksiselitteistä oppimisen tai opiskelun prosessia ei tunnu löytyvän Viitteitä kyllä löytyy: ”tämä vaikuttaa oppimisen prosessiin …” ”oppimista voidaan ajatella prosessina, jossa on vaiheita …” Käsitteellisesti jäsentymätön ilmiökenttä Oppimisen ja oppimisen tulosten ero ei ole selkeä Oppimisen ja opiskelun ero ei ole selkeä Opiskelussa käytännön toimien ja ihmisen mielen prosessien ero ei ole selkeä

8 Havaintoja oppimisesta ja opiskelusta Oppimiseen ja opiskeluun liittyviä mielen ilmiöitä Metakognitio Itsesäätely Motivaatio Ja kaikkiin näihin liittyen palautteen merkitys

9 Käsitteen määrittelyä Oppimisen tuloksia ovat uudet tiedot ja valmiudet: tämä on kykyä Oppiminen on näiden uusien tietojen ja valmiuksien omaksumista tai kehittämistä: tämä on muutos Opiskelu on sen muutoksen aikaansaamista, joka tuottaa muutoksen kyvyissä: tämä on toimintaa

10 Ensimmäinen malli

11 Arvio ensimmäisestä mallista (+) Kuvaa melko hyvin toimintaa tai ”älykästä toimintaa” yleisellä tasolla Mallin avulla voidaan kuvata iteraatioita voidaan kuvata eri tasoja, joilla iteraatioita tapahtuu voidaan kuvata motivaation, itsesäätelyn ja metakognition rooli ja merkitys

12 Arvio ensimmäisestä mallista (-) Uhkaa hukata Vuorovaikutustaitojen kehittymisen Itsetuntemuksen kehittymisen Tiettyyn kulttuuriin kasvamisen Arvojen omaksumisen Eli ei pysty kuvaamaan sitä oppimista, joka on ei-tietoista Yhteisöllistä Ei välttämättä myöskään toimi viestinnällisesti

13 Mahdollinen ratkaisu Tuotetaan hajanainen malli, jossa on Tietoisen tavoitteellisen opiskelun mikrotason kuvaus Asiantuntijaksi kehittymisen ulottuvuuksia ja vaiheita (opettaja!) Yleisten taitojen kehittymiseen liittyviä huomioita Tarkoituksena oli alun alkaenkin tuottaa täydellisen ja tyhjentävän mallin sijaan välineitä keskustelulle

14 Seuraavat askeleet Pallomallin pallojen avaaminen Motivaation, itsesäätelyn ja metakognition paikkojen näyttäminen Muiden tarpeellisten osien tunnistaminen ja kirjaaminen

15 Kiitos pekka.linna@csc.fi


Lataa ppt "Oppimisen, opiskelun ja opetuksen mallintaminen Pekka Linna, 9.12.2015 Koulutuksen arviointikeskus."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google