Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Joensuun seudun perusasteen OPS2016, suunnitelma Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Joensuun seudun perusasteen OPS2016, suunnitelma Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi."— Esityksen transkriptio:

1 Joensuun seudun perusasteen OPS2016, suunnitelma Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi

2 www.oph.fi/ops2016 Olli Kauppinen2

3 Perusopetuksen OPS-prosessin vaiheet Orientaatio k2013 Esiopetuksen perusteluonnoksen kommentointi (9/2013) Toimintakulttuuri Painotukset / linjaukset s2013 Tuki sekä oppilas- ja opiskelijahuolto (perusteiden luvut 7-8) s2013 Perus- ja lisäopetuksen luonnoksen kommentointi (4/2014) Seudun ”yleinen” osa (luvut 1-6) Viralliset lausunnot perusteista s/2014 Päätös perusteista 12/2014 Seudun ”yleinen” osa valmis => Työryhmätyöskentely (luvut 9-12) k2015 Paikallinen OPS päätetään lautakunnissa viimeistään 6/2016 Opetus paikallisen OPS:n pohjalta s2016 Mahdolliset koulukohtaiset tarkennukset Lv 2016-2017 Olli Kauppinen3

4 Organisointi Sivistysjohtajien tehtävä – Linjaukset ja painotukset (luottamushenkilöt) sekä resurssointi – Luottamuselimen päätökset paikallisesta = seudullisesta opetussuunnitelmasta Seudun pedagogisen ryhmän tehtävä – Linjausten ja painotusten pohjalta laatia esitys seudullisesta opetussuunnitelmasta – Tukee ryhmän jäsenen ja esimiesten työtä kunnan tasolla ops-prosessin jalkauttamisessa Kunnan sisäiset vastuut / tehtävät – Pedagogisen työryhmän jäsen johtaa ja koordinoi prosessia – Yksikön esimies vastaa Henkilöstön, oppilaiden ja huoltajien osallisuudesta Oman henkilöstön täydennyskoulutusprosessista – Esimiehen apuna yksikön/alueen OPS-vastaava (koulutetaan) Olli Kauppinen4

5 Pedagogisen työryhmän jäsenet Puheenjohtaja: Olli Kauppinen OPS-koordinaattori / sihteeri: Satu Huttunen Ilomantsi: Rauni Kolehmainen Joensuu: Anu-Helena Turtiainen, Katja Pussinen Juuka: Joona Leinonen Kontiolahti: Anna Renko ja Anne Karhu Liperi: Ilmoitetaan myöhemmin Outokumpu: Tiina Sirkka Polvijärvi: Helena Hirvonen ja Katja Kajava-Huhta Olli Kauppinen5

6 Työryhmät Seudun pedagoginen ryhmä vastaa – Toimintakulttuuri ja koulun toiminnan arviointi (perusteiden luvut 1-4) Erilliset seudun työryhmät (pedagogisen ryhmän ohjauksessa) – TUKI + Primus s2013 ja k2014 alkaen mukaan oppilashuolto – Oppimisen edistäminen koulutyössä (Oppimisympäristö, työtavat…) ja Oppilasarvioinnin kehittäminen, k2014- Myöhemmin perustettavia ryhmiä: – Kieli- ja kulttuuriryhmät – Oppiaineet Kuntakohtaisia ryhmiä? Tarve riippuu seudullisen opsin syvyydestä – Vieraskielinen opetus ja kielikylpy? – Onnistuuko yhtenäinen kieliohjelma? – Koulujen painotukset / erikoisluokat? – Koulutason työskentely 2016 – 2017? Olli Kauppinen6

7 TUKI-ryhmä Puheenjohtaja: Katja Pussinen Sihteerinä koordinaattori: Satu Huttunen Ilomantsi: Rauni Kolehmainen Joensuu: Anu-Helena Turtiainen Juuka: Joona Leinonen Kontiolahti: Sonja Hurskainen Liperi: Ilmoitetaan myöhemmin Outokumpu: Tiina Sirkka Polvijärvi: Helena Hirvonen Olli Kauppinen7

8 Osallisuus Olli Kauppinen8

9 Täydennyskoulutus Tavoite: Opettajalle jäsentynyt ja tuettu mahdollisuus rauhassa omaksua / muuttaa toimintatapoja Suunnitellaan seudun prosessi kokonaisuutena 2013 – 2017 Joensuun kaupungin henkilöstöyksikkö vastaa suunnitelman päivityksestä ja toteutuksesta  Seudun täydennyskoulutuskalenteri Olli Kauppinen9

10 Täydennyskoulutus 2 Olli Kauppinen10

11 Esimiesten huomiot Opetushenkilöstön motivointiin panostettava Myös rehtoreiden suunnitelmallinen kouluttaminen Yhteinen startti OPS –prosessissa on tärkeä (VESO) OPS –vastaavat: määritellään tehtävät, ajankäyttö, resursointi/ korvaukset, koulun oma/ useamman koulun yhteinen => OPS –vastaaville koulutusta YT –ajalla prosessin eteenpäin vieminen (veso-lomautuksia?) Mitä opettajan pitää tehdä OPS –prosessissa? – osallistua täydennyskoulutukseen -> pystyy työskentelemään OPS:n hengen mukaisesti – osallistua työpaikalla käytävään keskusteluun – koulun OPS:n työstäminen Kouluyhteistyö yli kuntarajojen Vuoropuhelu pedagogisen ryhmän ja koulujen välillä – jokaisesta kunnasta jäsen pedagogisessa työryhmässä -> yhteyshenkilö kunnan ja ryhmän välillä -> vastaa vuoropuhelun toimimisesta Sähköinen ops-pohja käyttöön Kustannusten ennakointi (oppimateriaalit ym.) Oppimiskäsitys -> oppimisympäristö ohjaamaan tulevia investointeja Olli Kauppinen11

12 Seuraavat askeleet Suunnitelmaa täydennetään seudun pedagogisen ryhmän (21.8.) ja sivistysjohtajien (29.8.) kokousten jälkeen, alustavasti – Syksy 2013: Esimiehille tarkennettu OPS- ja täydennyskoulutussuunnitelma syyskuun 2013 alussa => henkilöstölle esittely Täydennyskoulutussuunnitelman toteutus (Tähän liite) ja vuoropuhelu toimintakulttuurista yksiköiden kanssa käynnistyy, Kunnan OPS-vastaavien nimeäminen Sanna Romppaselle xx mennessä => koulutetaan Kunnan lausunto esiopetuksen perusteluonnoksista (9.9.-27.9., sähköisesti) Yleisen osan linjausten ensimmäinen käsittely sivistysjohtajien xxkuun kokouksessa. TUKI-ryhmä toiminnassa Seudun TVT-ryhmän työ sidotaan ops-prosessiin – Kevät 2014: TUKI-ryhmän työskentely laajenee oppilashuoltoon => kunnan muut toimijat Oppimisympäristö/työtavat/arviointi sekä kieli- ja kulttuuriryhmät –työryhmät käynnistyvät, Perus- ja lisäopetuksen perusteiden kommentointi (huhtikuu) Olli Kauppinen12

13 Hierarkia Perusteet => tehtävänannot paikalliseen opsiin Seudullinen ops = paikallinen ops => linjaukset + tehtävänanto / kuntakohtainen liikkumavara Kuntaops = alueellinen ops => linjaukset + tehtävänanto kouluille Koulun ops Olli Kauppinen13


Lataa ppt "Joensuun seudun perusasteen OPS2016, suunnitelma Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google