Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

27.3.15Susanna Fagerlund-Jalokinos1 Opiskeluterveydenhuollon kehittäminen THL: lla 2015.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "27.3.15Susanna Fagerlund-Jalokinos1 Opiskeluterveydenhuollon kehittäminen THL: lla 2015."— Esityksen transkriptio:

1 27.3.15Susanna Fagerlund-Jalokinos1 Opiskeluterveydenhuollon kehittäminen THL: lla 2015

2 27.3.152

3 Susanna Fagerlund-Jalokinos3 Lapset nuoret ja perheet Terveyden seuranta RavitsemusMielenterveys Tupakka, rahapelit ja riippuvuus Rokotusohjelm a Viestintä Asiakkuus ja vaikuttavuus Tilastot ja rekisterit Kansantautien ehkäisy

4 27.3.15Susanna Fagerlund-Jalokinos4 Lähtökohdat Opiskeluterveydenhuollon selvitys. Raportteja ja muistioita 2012:18. STM. Opiskeluterveydenhuollon kehittäminen, Työryhmän raportti. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:10 Opiskeluterveydenhuollon kehittämisohjelma 2014-2018, suunnitelma (työpaperi). 2014. THL.

5 Tavoitteet ja toimenpiteet OTH- toimijoilla on käytössään interaktiivinen, dynaaminen verkkosivusto, jossa jaetaan opiskeluterveydenhuollon toimintaa tukevaa tietoa ja toimintamalleja, ja joka antaa mahdollisuuden myös vuorovaikutteiseen tietojen jakamiseen YHTEISTYÖ THL- asiantuntijayhteis työ Innokylään Kehittämisfoorumi OTH- verkostolle. Kehittäminen ja pilotointi keväällä 2015 OTH: n sisällön kuvaaminen Lapset, nuoret ja perheet - sivustolla Sivustojen esittely ja markkinointi Opiskeluterveyspäivillä 27.3.15 Susanna Fagerlund-Jalokinos 5

6 Tavoitteet ja toimenpiteet Oppimis- ja kehittämispäiviä järjestetään YHTEISTYÖ STM, YTHS STM STM, OPH Opiskeluterveyspäivä 9.12.15 OTH- verkostokokoukset 27.3.15 ja syksyllä 2015 Kouluterveyspäivät 22. – 23.9.15 27.3.15Susanna Fagerlund-Jalokinos6

7 Tavoitteet ja toimenpiteet OTH tunnettuutta lisätään YHTEISTYÖ Avit, Valvira, STM Saku ry Opiskeluterveydenhuollon toimivuus – opiskelijan terveys, hyvinvointi ja opiskelukyky - seminaarit Vaasa 20.4., Tampere 27.4., Oulu 29.4., Rovaniemi 27.5., Turku 3.9., Helsinki vko 37/38, Itä- Suomi syksy -15 Helavalkeat -foorumi 21.5. ammatillisen koulutuksen kanssa yhteistyötä tekeville järjestöille OTH: n sisällöstä. Tietoa Lapset, nuoret ja perheet - sivustolle 27.3.15 Susanna Fagerlund-Jalokinos7

8 Tavoitteet ja toimenpiteet Opiskelijat osallistuvat OTH: n kehittämiseen YHTEISTYÖ Sakki ry, Suomen lukiolaisten liitto, Samok ry, SYL, YTHS Yhteistyö opiskelijajärjestöjen kanssa Sakki ry: n ja Suomen lukiolaisten liiton edustajat savuttomuustyön edistämiskokouksessa 26.2. Seksuaali- ja lisääntymisterveyden yhteistyökokous 22.4. Yhteistyökokouksia teemoittain. 27.3.15Susanna Fagerlund-Jalokinos8

9 Tavoitteet ja toimenpiteet OTH: n toimijoiden osaamista parannetaan YHTEISTYÖ STM, TTLSora-säädökset ja huumausainetestaus opiskeluterveydenhuollossa – koulutuspäivä 9.6.15 OTH–sisältöä Lapset, nuoret ja perheet -sivustolle 27.3.15Susanna Fagerlund-Jalokinos9

10 Tavoitteet ja toimenpiteet Savuttomuustyötä tehostetaan erityisesti toiseen asteen ammatillisessa koulutuksessa YHTEISTYÖ THL- asiantuntijayhteistyö Opiskelijajärjestöt Sakki ry ja Suomen lukiolaisten liitto Hyödynnetään tutkimustuloksia: tiedottaminen Yhteistyö opiskelijajärjestöjen kanssa 27.3.15 Susanna Fagerlund-Jalokinos10

11 Tavoitteet ja toimenpiteet Hepatiitti B -rokote annetaan osana kansallista rokotusohjelmaa opiskelijoille, jotka valmistuttuaan tulevat työskentelemään potilas- tai laboratoriotyössä, johon liittyy riski hepatiitti B-viruksen tartuntaan YHTEISTYÖ THL- asiantuntijayhteistyö THL- ohjeistuksen laatiminen Tiedottaminen 27.3.15Susanna Fgerlund-Jalokinos11

12 Tavoitteet ja toimenpiteet Terveellinen ja turvallinen oppilaitoksen opiskeluympäristö sekä hyvinvoiva opiskeluyhteisö YHTEISTYÖ STM, Kuntaliitto, OPH, OAJ, TTL Oppaan valmistelutyö. ”Koulu- ja oppilaitosympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä yhteisön hyvinvoinnin tarkastukset” Tarkastuslomakkeiden valmistelutyö 27.3.15Susanna Fagerlund-Jalokinos12

13 Tavoitteet ja toimenpiteet Parannetaan opiskelijan mielenterveys- ja päihdepalvelujen kokonaisuutta Opiskelija saa apua psykososiaalisiin vaikeuksiin sekä mielenterveys- ja päihdeongelmiin YHTEISTYÖ STMVaikuttavat mielenterveysinterventiot osana OTH: a -hanke 2014 – 2017. 27.3.15Susanna Fagerlund-Jalokinos13

14 Tavoitteet ja toimenpiteet OTH: n terveydenhoitajien ja lääkäreiden tehtävien (työnjako) ja terveystarkastusten sisällön kuvaaminen YHTEISTYÖ TTL, OTH-verkosto, STM? Muita? Työryhmän kokoaminen, työn käynnistäminen Aloituskokous 18.5. 27.3.15Susanna Fagerlund-Jalokinos14

15 Tavoitteet ja toimenpiteet OTH: n toimijoilla on käytettävissään yhtenäiset terveyskysely- ja terveystarkastuslomakkeet YHTEISTYÖ TTLTyön käynnistäminen : tällä hetkellä käytössä olevien lomakkeiden kerääminen, arviointi.. 27.3.15Susanna Fagerlund-Jalokinos15

16 Tavoitteet ja toimenpiteet Opiskelijoiden terveyttä, hyvinvointia ja opiskelukykyä sekä OTH: n toteutumista seurataan ja seurantatietoa hyödynnetään YHTEISTYÖ OPH THL – asiantuntijayhteistyö Opiskeluhuoltolain mukaisen toiminnan toteutumisen seuranta ja arviointi (TEA-viisari) AvoHILMO – tiedonkeruun arvioiminen, koulutus, kehittämistarpeet, käytettävyys, hyödynnettävyys Yhteenveto opiskelijoiden terveydestä ja hyvinvoinnista sekä OTH - palveluista pohjautuen eri tietolähteisiin 27.3.15Susanna Fagerlund-Jalokinos16

17 Lisäksi Oh-lain toimeenpanon tukemiseksi tulossa tiedote yhteistyössä STM, OKM, THL, OPH Oh-lain toimeenpanon tukemiseksi WWW-oppaan päivittäminen yhteistyössä THL, OPH Lukion opetussuunnitelmien perusteiden päivitystyö Opiskeluhuollon oppimisverkosto (Kaste) 27.3.15Susanna Fagerlund-Jalokinos17

18 Ehdotuksia… 27.3.15Susanna Fagerlund-Jalokinos18


Lataa ppt "27.3.15Susanna Fagerlund-Jalokinos1 Opiskeluterveydenhuollon kehittäminen THL: lla 2015."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google