Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tehtävänä on tehdä 4-5 sivun mittainen selvitys (pdf) ja tuottaa sen perusteella myös posteri, eli yksi powerpoint-sivu, jossa on mind map- eli miellekarttatekniikkaa.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tehtävänä on tehdä 4-5 sivun mittainen selvitys (pdf) ja tuottaa sen perusteella myös posteri, eli yksi powerpoint-sivu, jossa on mind map- eli miellekarttatekniikkaa."— Esityksen transkriptio:

1 Tehtävänä on tehdä 4-5 sivun mittainen selvitys (pdf) ja tuottaa sen perusteella myös posteri, eli yksi powerpoint-sivu, jossa on mind map- eli miellekarttatekniikkaa apuna käyttäen kuvattu sanoin ja kuvin joko 1) Multimodaalinen elintarvikekuljetus yhden standardikontille (TEU), esitetään kuljetukselle valittu reitti välillä Jyväskylä – Hampuri, valita kuljetusvälineet, joiden pitää olla erilaisia (mitä ne ovat ja missä järjestyksessä?), vaihdot kuljetus-välineestä toiseen (miten?), ml. ryhmän näkemys lyhyine selvityksineen jokaiseen valittuun kuljetusvälineeseen liittyvästä teknologian nykytilasta ja kehityksestä, ml. mahdollisuudet ja haasteet aikavälillä nykypäivä – vuosi 2030, mukana meritie ja selvitys tunneliyhteyden vaikutuksesta välillä Suomi-Ruotsi (mistä mihin) ja Helsinki-Tallinna, tai 2) Tulevaisuuden skenaario*, jonka kohde on yksi seuraavista vaihtoehdoista: 2A) Miehittämätön liikenne maanteillä/kiskoilla/vesillä/ilmassa (vain yksi edellisistä: m/k/v/i) vuonna 2030, tai 2B) Miehittämätön ajoneuvo/ juna/laiva/lentokone (vain yksi edellisistä) vuonna 2030, tai 2C) Hiilineutraali ajoneuvo maanteillä/kiskoilla/vesillä/ ilmassa (vain yksi edellisistä: m/k/v/i) vuonna 2030. (Huom! Lentokone (le) mannertenvälisessä matkustajaliikenteessä) Tehtävässä 1 tulee ryhmän esittää kuljetusvälineselvitys/-valinnat perusteluineen liittyen mm. kontin kuljetuksen ajankohtaan, kuljetuksen kestoaikaan, arvio siihen kytköksissä olevista kuljetuskustannuksista sekä mahdollisista päästöistä (peruste esim. päästöjen osalta: huomioiden yhden kontin osuus kunkin kuljetusvälineen koko lastimäärästä ja niiden kokonaismäärä kuvatulla kuljetustavalla). Käytetyt energian- ja voimanlähteet tulee luonnollisesti kuvata tehtävissä 1 ja 2, halutussa, mutta vähintään riittävässä laajuudessa. Huom! Ohjeistus jatkuu sivulla 2… * Skenaariolla tarkoitetaan tässä hahmotelmaa, tai tiettyihin olettamuksiin pohjautuva ennustetta (esim. tutkijoiden laatima kasvuskenaario, tai skenaario pitkän aikavälin kehityksestä) Ryhmätyö: Tehtävänanto ja ohje kurssin MEK-C3001 harjoitustyölle 1 Ryhmän koko: 5-6 opiskelijaa/ryhmä 2016-04-21

2 Tehtävässä 2 tulee kuvata mm. eri asioita, joita kehitys tuo näkemyksenne mukanaan ja mitä se toisaalta teknologian kehittäjiltä edellyttää, olemassa olevan osaamisen ja tietämyksen, soveltamisen, valmistuksen sekä yhteenliittämisen, eli integroinnin osalta. Esimerkiksi mahdollisuuksia ja haasteita voi tuoda esille … Muista kuvata myös liikennealue tai reitti jota liikennöidään. Jokainen ryhmä voi käyttää posterinsa tekoon esim. sivujen 3 ja 4 pohjia, mutta se on vain yksi mahdollisuus. Myös moni muu vaihtoehto pohjan rakenteeksi ja lähestymistapa voi tulla kyseeseen, kunhan työ (eli posteri) on lopputulokseltaan siisti ja selkeä, sekä täyttää edellä kuvatut ja seuraavat vaatimukset, niin pitkälle kuin on ryhmälle mahdollista. Vältä liikaa tekstiä, pyri sopivaan tasapainoon tekstin ja kuvien osalta, asiasisältöä unohtamatta! Kieli: suomi, ruotsi tai englanti Huom! Posterin tulee ehdottomasti sisältää kurssin nimi ja koodi, päiväys, ryhmän numero, tehtävävaihtoehto, sekä kaikkien ryhmätyön tekoon osallistuneiden ryhmän jäsenten nimet ja opiskelijanumerot. Huom! Kurssin koko sisällön tarkoituksenmukainen huomiointi on yksi arvosteluperuste. Tentin painoarvo on 2/3. Tärkeää: Posterit tulee esitellä elektronisina versioina screeneillä 13.05.2016 klo 9:00-12:00 K1 213 aulassa pidettävässä posterisessiossa, jota varten kunkin ryhmän jokainen jäsen valmistautuu esittelemään oman posterinsa 3 minuuttia kestävänä hissipuheena. Kukin ryhmä esittelee ryhmänsä jäsenten osuudet työssä ja antaa lisäksi ryhmäkohtaisen arvosanan muille esityksille kurssin opetushenkilökunnan lisäksi. Tilaisuus keskustella/kysyä harjoitustyöhön liittyvistä asioista järjestetään kurssin opetushenkilökunnan kanssa keskiviikkona 4.5.2015 klo 16-17 Ko 215. ja 10.5.2015 klo 14-16. Yhteystiedot: Kujala Pentti ; Aakkula Jarkko jarkko.aakkula(at)aalto.fi; Larmi Martti martti.larmi(at)aalto.fi; Sainio Panu ; vain ryhmätyö: Jalonen Risto jarkko.aakkula(at)aalto.fimartti.larmi(at)aalto.fi Ryhmätyö: Tehtävänanto ja ohje kurssin MEK-C3001 harjoitustyölle 2 Ryhmän koko: 5-6 opiskelijaa/ryhmä 2016-04-21

3 Ryhmän jäsenet: ______________________________, _________________________________, ______________________________, _________________________________, ______________________________, _________________________________ Ryhmätyö: Kurssi MEK-C3001 Ryhmän nro: ____ Tehtävän nro: _____ * 3 * Valinta vaihtoehdoista sivulla 1 Tehtävänanto ja ohje, ks. sivut 1 ja 2


Lataa ppt "Tehtävänä on tehdä 4-5 sivun mittainen selvitys (pdf) ja tuottaa sen perusteella myös posteri, eli yksi powerpoint-sivu, jossa on mind map- eli miellekarttatekniikkaa."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google