Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Pohjois-Suomen Lasten Kaste -hanke 1.2.2014 - 28.2.2016 Oulun eteläisen alueen osakokonaisuus Sirkka Kiilakoski Toimiva arki, hyvinvoiva lapsi -seminaari.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Pohjois-Suomen Lasten Kaste -hanke 1.2.2014 - 28.2.2016 Oulun eteläisen alueen osakokonaisuus Sirkka Kiilakoski Toimiva arki, hyvinvoiva lapsi -seminaari."— Esityksen transkriptio:

1 Pohjois-Suomen Lasten Kaste -hanke 1.2.2014 - 28.2.2016 Oulun eteläisen alueen osakokonaisuus Sirkka Kiilakoski Toimiva arki, hyvinvoiva lapsi -seminaari Haapavedellä 15.10.2015 Sirkka-Liisa Kiilakoski

2 Kohtaamisia 215 Palaveria, kokousta, tilaisuutta, vierailua - Erilaiset alueelliset ja paikalliset kehittämisryhmät - Keskustelut - Käytänteiden, materiaalien, toimintamallien ja ajatusten vaihto - Konsultaatio - Vierailut 22 Koulutustilaisuutta järjestetty alueella 3 Yleisöluentoa 4 Kokemusasiantuntijatilaisuutta Hanke ei kehitä vaan tukee kehittämistyötä ! Sirkka-Liisa Kiilakoski

3 Opinnäytetyöt  Päivähoito lastensuojelun avohuollon tukitoimena  ”Tulee pysähdyttyä lapsen asioiden äärelle” Vanhempien näkökulma Lapset Puheeksi varhaiskasvatussuunnitelmaan  Johtamisen ja johtajuuden merkitys neuvolan ja perhetyön yhteistyön kehittämisessä (tekeillä) Sirkka-Liisa Kiilakoski

4 Alueen yhteiset tavoitteet  TLP -mallin käynnistäminen ja juurruttaminen sekä yhteisten menetelmien käyttö  Varhainen tuki perheelle  Osaamisen vahvistaminen  Uusien toimintakäytäntöjen kehittäminen  Hyvien käytänteiden jakaminen ja tiedon vaihdanta  Muodostaa toimintarakenne, joka tukee lapsia ja nuoria sekä heidän kanssaan toimivia aikuisia lasten ja nuorten keskeisissä toimintaympäristöissä. Nivotaan toiminnallisesti yhteen lasten, nuorten ja perheiden ongelmia ehkäisevät ja korjaavat palvelut yli sektorirajojen.  Oppilaitosyhteistyö ja opinnäytetöiden hyödyntäminen  Hankkeessa huomioidaan uuden sosiaalihuoltolain tavoitteet Sirkka-Liisa Kiilakoski

5 Perhekeskusteema, asiantuntijaryhmät Tavoitellut toimenpiteet  Ennaltaehkäisevän perhetyön, lastensuojelun, neuvoloiden ja varhaiskasvatuksen välisten yhteistyömuotojen kehittäminen  Perhetyön roolin selkeyttäminen ja vahvistaminen  Lapsiperheiden perhetyön kotipalvelun kehittäminen ja Palvelusetelin pilotointi  Neuvolan perhetyön kehittäminen  Järjestöjen, seurakunnan ja kolmannen sektorin kanssa uudet yhteistyömuodot ja yhteistyön lisääminen; vanhemmuuden vahvistaminen, erilaiset ryhmätoiminnat, perheiden keskinäinen vertaistuki Toteutunut  Perhetyön uudelleen organisointi: varhaisen tuen perhetyö ja kotipalvelu, lastensuojelun perhetyö  Neuvolan ja perhetyön yhteistyö - Perhetyöntekijä neuvolassa - Parityöskentely - Yhteinen kerhotoiminta  Avoimet, kynnyksettömät palvelut yhteistyössä eri toimijoiden kanssa: - Perhekahvilatoiminta - Vertaisryhmätoiminta - Lapsiparkki - Koululaisten kesäajan toiminta - Avoimet kerhot  Järjestöyhteistyön kehittäminen alueella  Koulutukset, tutustumiskäynnit  Asiakkaiden osallisuus; asiakaskyselyt kokemusasiantuntijaillat, asiakkaat suunnittelemassa ja toteuttamassa palveluita  Lapset puheeksi -malli etenee alueella Sirkka-Liisa Kiilakoski

6 Oppilashuoltoteema, asiantuntijaryhmät Tavoitellut toimenpiteet  Koulun ja kodin välisen yhteistyön kehittäminen ja vanhemmuuden tukeminen  Oppilas- ja opiskelijahuollon toimijoiden yhteistyön edistäminen ; koulutus, toimintamallin näkyväksi tekeminen, käytäntöjen kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa  Yhteisölliset työmenetelmät ja ryhmäohjaus Toteutunut  Kuntakohtaiset oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelmat  Yksikkökohtaiset suunnitelmat  Arviointilomakkeet oppilashuollon toteutumisesta  Perhetyöntekijät kouluilla  Oppilashuollon koulutukset  Yhteistyöopas kouluille, varhaiskasvatukseen ja lastensuojeluun tekeillä  Tiedon ja käytänteiden vaihdanta  Yleisöluennot vanhemmille ja työntekijöille  Vanhempien ja oppilaiden osallisuus  Lapset puheeksi -malli näkyy oppilashuoltosuunnitelmissa Sirkka-Liisa Kiilakoski

7 Lastensuojeluteema, asiantuntijaryhmät Tavoitellut toimenpiteet  Lastensuojelun sosiaalityön ja perhe- työn yhteisen toimintamallin kehittäminen ja prosessien auki kirjoittaminen  Lastensuojelun ja perhetyön dokumentoinnin jäsentäminen sekä uusien käytäntöjen ja prosessien kehittäminen  Lastensuojelun perhetyön osaamisen vahvistaminen  Sijaishuollon perhehoitajien rekrytointi, tuen vahvistaminen ja verkostoitumisen edistäminen sekä perhehoitajien vertaisryhmätoiminta alueellisesti  Sijaishuollossa olevien lasten biologisten vanhempien asiakas suunnitelmien laatu  Koulutukset ja tiedon vaihdanta Toteutunut  Lastensuojelun ja perhetyön prosessien avaaminen tehty yhteistyössä Muutos Nyt -hankkeen kanssa  Koulutukset - Lastensuojelulakikoulutus - Sosiaalihuoltolakikoulutus - Moniammatilliset ART –koulutukset - Kiireellisyyden arviointi lastensuojelussa - Dokumentaatiokoulutukset - Viranomais- ja salassapitokoulutukset  Yhteistyöopas kouluun, varhais- kasvatukseen ja lastensuojeluun tekeillä  Tutustuminen toisten toimintamalleihin ja tiedon vaihdanta  Lapset puheeksi -toimintamalli Sirkka-Liisa Kiilakoski

8 Kiitos osallisuudesta Jatkakaa yhteistyötä ja säännöllisiä yhteisiä tapaamisia Sirkka-Liisa Kiilakoski


Lataa ppt "Pohjois-Suomen Lasten Kaste -hanke 1.2.2014 - 28.2.2016 Oulun eteläisen alueen osakokonaisuus Sirkka Kiilakoski Toimiva arki, hyvinvoiva lapsi -seminaari."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google