Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Seppo Mentula ops-koordinaattori Tuusula 2016 Opetussuunnitelma uudistuu.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Seppo Mentula ops-koordinaattori Tuusula 2016 Opetussuunnitelma uudistuu."— Esityksen transkriptio:

1 Seppo Mentula ops-koordinaattori Tuusula 2016 Opetussuunnitelma uudistuu

2 Opetussuunnitelma (OPS) on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Suomessa opetussuunnitelmat perustuvat opetushallituksen määrittämiin opetussuunnitelman perusteisiin. Opetussuunnitelma on kaiken koulutyön perusta. Se on suunnitelma siitä, mitä ja miten koulussa opiskellaan. Opetussuunnitelma ohjaa ja kehittää koulun käytännön opetus- ja kasvatustoimintaa. Se on opettajan tärkein työväline. Mikä opetussuunnitelma on?

3 Oppiaineisiin liittyviä konkreettisia muutoksia -Ruotsin opiskelu aloitetaan 6. luokalla. -Yhteiskuntaopin opiskelu aloitetaan 4. luokalla. - Englannin opiskelu aloitetaan Tuusulassa 3. luokalla nykyisen 2. luokan sijaan. - Alakoulussa 4. luokan oppilaat valitsevat itselleen 5. ja 6. luokalla opiskeltavan musiikkiin tai kuvataiteeseen liittyvän valinnaisaineen, jota on molemmilla vuosiluokilla yksi vuosiviikkotunti. Koulu toteuttaa ainakin sen valinnaisaineen, johon on kohdistunut eniten valintoja, mutta voi järjestää myös molempien aineiden opetuksen, jos sen tuntiresurssi antaa myöden.

4 Oppiaineisiin liittyviä konkreettisia muutoksia - Käsityössä ei erotella teknistä työtä ja tekstiilityötä muuten kuin mahdollisesti yläkoulussa valinnaisaineena. - Yläkoulussa oppilas valitsee 8. ja 9.lle luokalle taito- ja taideaineen valinnaisen, jota hän opiskelee molempina vuosina 2 vuosiviikkotuntia. Tämän lisäksi oppilas valitsee molemmille vuosiluokille 4 vuosiviikkotuntia muita valinnaisia. Taito- ja taideaineiden valinnaiset vaikuttavat päättöarviointiin, mutta muista valinnaisista tulee erillinen arvosana. - Tieto- ja viestintätekniikan käyttö korostuu oppimisympäristönä, työtapana ja myös oppimisen kohteena.

5 Arviointi -Tuusulassa 1.-5.-luokan oppilaiden lukuvuosiarviointi on sanallinen. -Numeerinen arviointi alkaa 6. luokalta. -Oppimista seurataan sähköisen oppimisprofiilityökalun avulla. -Oppimisprofiilin yhteenvedon perusteella käydään arviointikeskustelu oppilaan ja opettajan välillä. Alakoulussa keskusteluun kutsutaan myös huoltaja. Yläkoulussa huoltajalla on mahdollisuus tulla mukaan keskusteluun.

6 –Yhteenvetokeskustelu vastaa väliarviointia. Yläkoulussa on mahdollista antaa lisäksi numeerinen välitodistus. –Käyttäytymistä arvioidaan suhteutettuna paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin käyttäytymisen tavoitteisiin. –Käyttäytymisen arviointi ei vaikuta oppiaineista saatavaan sanalliseen arviointiin tai arvosanaan. Arviointi

7 Sirpa Oja, oppimis- ja ohjauskeskus Onerva Miksi muutosta tarvitaan?

8 Mikä muuttuu? Suurin muutos on painopisteen siirtyminen: Mitä opitaan  miten opitaan ”Suurin muutos sitten peruskoulun alkamisen.” Tavoitteena on laaja-alainen osaaminen.

9 Laaja-alainen osaaminen

10 Oppiminen - Oppiminen ei ole tiedon siirtämistä vaan yhteistä tiedon rakentamista ja luomista. Oppilas - Oppilas on aktiivinen toimija, joka oppii asettamaan tavoitteita ja ratkaisemaan ongelmia sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa. Opetus - Opettaja toimii opiskelun ja oppimisprosessin ohjaajana. Yhteistopettajuus ja samanaikaisopettajuus ovat tavoiteltavia toimintatapoja. Oppimisympäristöt - Oppimisympäristöt eivät rajoitu koulun sisä- ja ulkotiloihin, vaan opetuksessa hyödynnetään mm. ympäröivää luontoa, kulttuurikohteita ja yrityksiä. Tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään oppimisympäristöjen monipuolistamisessa ja laajentamisessa. Oppimiskäsitys

11 OPS 2016 ohjaa vahvasti toimintakulttuurin muutokseen. Myös Tuusulan kasvatuksen ja koulutuksen kehittämisen suunnitelmassa 2014-2018 todetaan seuraavaa: ”Opetussuunnitelmassa 2016 tavoitellaan toimintakulttuuria, jossa on enemmän yhteistyötä, samanaikaisopettajuutta, monipuolisempia oppimisympäristöjä sekä oppimisen ja työskentelyn tapoja.” T OIMINTAKULTTUURI ON MUUTOKSESSA

12 -Pedagoginen lähestymistapa, jossa oppiainerajat ylittäen tarkastellaan todellisen maailman ilmiöitä tai teemoja kokonaisuuksina. --> Oppilaat voivat näin hahmottaa koulussa opiskeltavien asioiden merkitystä oman elämän ja yhteisön sekä yhteiskunnan ja ihmiskunnan kannalta -Menetelmänä muun muassa monialaiset oppimiskokonaisuudet: * Mukana useampi oppiaine * Laajuus noin oppilaan viikkotuntimäärä * Jokaisen oppilaan osallistuttava vähintään yhteen kokonaisuuteen lukuvuodessa Opetuksen eheyttäminen

13

14 Opetussuunnitelman käyttöönotto -Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön alakouluissa 1.8.2016 sekä yläkoulussa seuraavasti: 7.lk 1.8.2017, 8.lk 1.8.2018 ja 9.lk 1.8.2019. Toimintakulttuuriin liittyvältä niin sanotulta yleiseltä osaltaan (lukuun ottamatta tuntijakoa ja arviointikriteerejä) ops-tulee myös koko yläkoulun käyttöön 1.8.2016. Opetussuunnitelmablogi: https://tuusulanopetussuunnitelma.wordpress.com/ Tuusulan opetussuunnitelmasivusto: http://web.tuusula.fi/ops/index.tmpl?sivu_id=5545 http://web.tuusula.fi/ops/index.tmpl?sivu_id=5545


Lataa ppt "Seppo Mentula ops-koordinaattori Tuusula 2016 Opetussuunnitelma uudistuu."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google