Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TURUN KAUPPAKORKEAKOULU TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS Tutkimuspäällikkö Jari Kaivo-oja Tulevaisuuden tutkimuskeskus KANSALLISET ENNAKOINTIPROSESSIT JA LAPIN.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TURUN KAUPPAKORKEAKOULU TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS Tutkimuspäällikkö Jari Kaivo-oja Tulevaisuuden tutkimuskeskus KANSALLISET ENNAKOINTIPROSESSIT JA LAPIN."— Esityksen transkriptio:

1 TURUN KAUPPAKORKEAKOULU TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS Tutkimuspäällikkö Jari Kaivo-oja Tulevaisuuden tutkimuskeskus KANSALLISET ENNAKOINTIPROSESSIT JA LAPIN LÄÄNIN ENNAKOINTIMALLIN KEHITTELY JATKOSSA

2 TURUN KAUPPAKORKEAKOULU TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS VALTIONEUVOSTON ENNAKOINNIN NÄKÖKULMIA

3 TURUN KAUPPAKORKEAKOULU TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS TMTyövoiman kysynnän ja tarjonnan ennakointi Työmarkkinoiden toiminta, Työelämän ennakointi, Työvoimapalvelut KTMTeknologia, Elinkeinopolitiikka, Energia, Ilmastostrategia MMMMaaseutu, Maatalous, Elintarviketurvallisuus, Uusiutuvien luonnonvarojen käyttö OPMKoulutustarve, Ammattirakenteen kehitys, Kulttuuri SMAluekehitys, Kehittämisohjelmat, Kuntien talous, Turvallisuus MINISTERIÖIDEN ENNAKOINTI- VASTUUT ENNAKOINTIVERKOSTOSSA

4 TURUN KAUPPAKORKEAKOULU TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS STMHyvinvointi, Terveys, Elatussuhde, Sosiaalimenot ja niiden rahoitus, Säteilyturvallisuus LVMLiikenne, Viestintä YMAsuminen ja alueiden käyttö, Rakennettu ympäristö, Ympäristönsuojelu VMTaloudellinen kehitys, Valtiontalous OMOikeusturva, Demokratia, Turvallisuus MINISTERIÖIDEN ENNAKOINTI- VASTUUT ENNAKOINTIVERKOSTOSSA

5 TURUN KAUPPAKORKEAKOULU TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS KOULUTUSTARVELASKEMAT Pitkän ja keskipitkän aikavälin alueelliset koulutustarve- laskelmat perustuvat määrällisiin työvoiman kysynnän ja tarjonnan arvioihin, ammattirakenteen kehitykseen sekä työvoiman kysynnästä johdettuihin ammattiala- ja koulutusastekohtaisiin arvioihin. Koulutustarvelaskelmissa yhteen sovitetaan valtakunnalliset ja alueelliset tavoitteet. Koulutussuunnitelmien lähtökohta on työmarkkinoilla tapahtuva kehitys ja suunnitelmilla on yhteys aluekehittämiseen. Alueittaiset koulutustarvelaskelmat laaditaan yhteistyössä OPM:n ja opetushallituksen, TM:n ja SM:n sekä läänin- hallitusten, TE-keskusten ja maakuntien liittojen kanssa. Koulutustarjonnan määrittelyssä tarvitaan maakunta- rajojen yli tapahtuvaa koordinointia.

6 TURUN KAUPPAKORKEAKOULU TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS MAAKUNNALLINEN ENNAKOINTITOIMINTA Maakuntien liitot ovat aluekehityksestä vastaavia viranomaisia, jotka tuottavat yhteistyössä alueellisten viranomaisten ja muiden asiantuntijoiden kanssa maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman. Nämä ovat tulevaisuuteen suuntautuvia kehittämisohjelmia, joissa määritellään maakunnan kehittämisen painopisteet ja strategiset linjaukset. Työryhmä ehdottaa, että strategisen suunnittelun ja ennakointitiedon puitteissa maakuntien liitot järjestävät alueellaan vuosittain ’aluesuunnitteluseminaarin’, johon osallistuvat edellä mainittujen keskeisten alue-ennakointi- prosessien vastuuhenkilöt.

7 TURUN KAUPPAKORKEAKOULU TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS ERILAISTA ENNAKOINTI- TIETOA 1. Megatrendit, heikot signaalit, innovaatiot lähtökohtina (suurten muutosten tarkastelu), 2. Toimialaennakointi eli perinteinen toimialarakenne muodostaa tarkastelukehikon (talousennusteet, työvoiman kysyntä- ja tarjonta-, ammattirakenne-ennusteet, kuten PT-malli, MITENNA, MARE), 3.Teknologiaennakointi, klusteri- ja verkostoanalyysit (muuttuvien toimintojen ennakointi), 4.Organisaatio- ja yritysanalyysit (toimintamallien nykyaikaistamispaineet), 5. Kyselyt ja barometrit (välittömien tarpeiden tunnistus, esim. TE-keskusennakoinnin TKTT, osaamisbarometrit, asiantuntijaraadit).

8 TURUN KAUPPAKORKEAKOULU TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS AVAINKYSYMYKSET ENNAKOINNISSA 1)Mihin päätöksentekoprosessiin ennakointitietoa tarvitaan? 2)Mikä on ennakoitava tieto? 3)Mikä on ennakoitavan tiedon aikajänne? 4) Mikä on ennakointitiedon tarvitsijan päätöksentekotaso?

9 TURUN KAUPPAKORKEAKOULU TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS KANSALLISEN ENNAKOINTIPROSESSIN 2004-2008 KUVAUS

10 TURUN KAUPPAKORKEAKOULU TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS


Lataa ppt "TURUN KAUPPAKORKEAKOULU TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS Tutkimuspäällikkö Jari Kaivo-oja Tulevaisuuden tutkimuskeskus KANSALLISET ENNAKOINTIPROSESSIT JA LAPIN."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google