Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Eija Mämmelä OAMK / 2010. Fysioterapiaa ohjaavat mallit Fysioterapia on tavoitteinen prosessi terapia etenee ja se kirjataan prosessina asiakaslähtöisyys,

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Eija Mämmelä OAMK / 2010. Fysioterapiaa ohjaavat mallit Fysioterapia on tavoitteinen prosessi terapia etenee ja se kirjataan prosessina asiakaslähtöisyys,"— Esityksen transkriptio:

1 Eija Mämmelä OAMK / 2010

2 Fysioterapiaa ohjaavat mallit Fysioterapia on tavoitteinen prosessi terapia etenee ja se kirjataan prosessina asiakaslähtöisyys, yksilöllisyys – on kuntoutujan prosessi! ICF –luokitus toimintakyvyn kuvausjärjestelmä Fysioterapianimikkeistö fysioterapian palveluiden kuvausjärjestelmä 22.9.20162Eija Mämmelä / OAMK

3 Fysioterapiaprosessi O S T A Ongelman määrittäminen SuunnitteluToteutusArviointi 22.9.20163Eija Mämmelä / OAMK

4 Fysioterapiaprosessi O S T A Ongelman määrittäminen - status = alkutilanne - voimavarat ja rajoitteet -fysioterapeut- tinen diagnoosi Suunnittelu - tavoitteet - keinot - arviointi: - mitä, miten, milloin siirrä nämä toisaalle Toteutus -kuka, mitä, missä, milloin -parametrit, vastukset ym. -muutokset - tarvittaessa: -välistatus -uusi suunnitelma Arviointi -loppustatus -muutos alkuun -fysioterapian arviointi (oman oppimisen arv) 22.9.20164Eija Mämmelä / OAMK

5 ICF –luokitus kuvaa kuntoutujan toimintakykyä 22.9.20165Eija Mämmelä / OAMK Terveys Ruumiin rakenne ja toiminta OsallistuminenSuoritukset YmpäristötekijätYksilötekijät

6 ICF –luokitus International Classification of Functioning, Disability and Health nivelten liikelaajuudet lihasvoima hermoston toiminta mielen toiminnot aistitoiminnot tasapaino jne. vartalo yläraajat alaraajat jne. 22.9.2016Eija Mämmelä / OAMK6 Ruumiin rakenteet ja toiminnot / Body structure and functions

7 ICF –luokitus International Classification of Functioning, Disability and Health kävely pukeutuminen syöminen peseytyminen tanssiminen nikkarointi jne. kotielämä kotona pärjääminen kotityöt työelämä työkykyisyys työllisyys harrastustoiminta jne. 22.9.2016Eija Mämmelä / OAMK7 Suoritukset / ActivitiesOsallistuminen / Participation

8 Fysioterapianimikkeistö viimeisin päivitys 2007 synkronointi ICF –luokituksen kanssa kuvaa fysioterapian palveluita terapiakertomuksissa, tilastoinnissa, laskutuksessa hierarkinen rakenne osa laajempaa kuntoutuksen palvelunimikkeistöä kuntoutus R = rehabilitation fysioterapia RF 22.9.20168Eija Mämmelä / OAMK

9 Fysioterapianimikkeistön pääluokat RF 1 Fysioterapeuttinen tutkiminen ja arviointi RF2 Fysioterapian ohjaus- ja terapiakäytännöt RF 3 Elinympäristössä ja työssä selviytymistä tukeva fysioterapia RF 4 Asiakastyöhön liittyvä muu fysioterapia RF 5 Asiantuntija- ja koulutustehtävät RF 9 Kehittäminen ja johtaminen 22.9.20169Eija Mämmelä / OAMK

10 ICF:n ja Ft-nimikkeistön keskeiset käyttötarkoitukset (Lizu Noronen 2010) ICF Ft-nimikkeistö asiakastyö, kliininen terapiatyö tilastointi tutkimus ja kehitystyö koulutus Kuvaa toimintakykyä asiakastyön dokumentointi ja tilastointi palvelujen sisällön määrittäminen ja tuotteistus termistön ja kielenkäytön yhtenäistäjä Kuvaa fysioterapeutin palvelutoimintaa 22.9.2016Eija Mämmelä / OAMK10

11 Kun asiakas saapuu... 22.9.2016Eija Mämmelä / OAMK11 tasa pai no ROM hieno moto Yksittäiset tutkimustulokset Ruumiin rakenteet ja toiminnot kävely pukeutu minen Voimavarat ja/tai ongelmat Suoritukset Selviytyminen kotona Fysioterapeuttinen diagnoosi = ”asiakas arjessaan” Osallistuminen

12 Fysioterapeuttinen diagnoosi Fysioterapeuttinen diagnoosi kuvaa asiakkaan liikkumista, toimintakykyä, toimintarajoitteita ja voimavaroja, jotka ovat fysioterapian suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin perusta. Toimintakyky ja toimintarajoitteet ilmaistaan tasolla, jolla fysioterapian tuloksellisuus ja vaikutukset halutaan osoittaa. Fysioterapianimikkeistö 2007 22.9.2016Eija Mämmelä / OAMK12

13 Terapian suunnittelu... 22.9.2016Eija Mämmelä / OAMK13 tasa pai no ROM hieno moto Yksittäiset tutkimustuloksetSeuranta = suunnitellut loppumittaukset kävely pukeutu minen Voimavarat ja/tai ongelmat Osatavoitteet, lyhyen tähtäimen tavoitteet Selviytyminen kotona Fysioterapeuttinen diagnoosi = ”asiakas arjessaan” Pitkän tähtäimen tavoite = kokonaistavoite

14 Fysioterapiakertomus oppimistehtävänä Terapiaprosessi prosessimallin mukaan Kuntoutujan status ICF –luokitusta soveltaen Terapiasuunnitelma Fysioterapianimikkeistöä soveltaen Runko esim: 1. Esitiedot: nimi, ikä, ammatti, tulosyy jne. 2. Ongelman määrittely (ICF) Status = fysioterapeuttisen tutkimuksen tulokset Ongelmat ja voimavarat Fysioterapeuttinen diagnoosi 3. Suunnitelma Tavoitteet Keinot (Ft-nimikkeistö) Seuranta 4. Toteutus Käynnit ja interventiot Jatkuva arviointi Välistatus ja suunnitelman päivitys tarvittaessa 5. Arviointi Fysioterapeuttinen loppustatus (ICF) muutos alkutilanteeseen Fysioterapiaprosessin arviointi (Ft-nimikkeistö) 6. Pohdinta = oman oppimisen arviointi 22.9.2016Eija Mämmelä / OAMK14 OSTA ks. Miljan ohje ICF:n soveltamisestaICF:n soveltamisesta

15 Tukiaineistoa Fysioterapianimikkeistö ICF: toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus. Helsinki: Stakes, 2004 Kansallinen terveysarkisto Kirjaa ja kehitä Hellsten ja Röberg 2003, Turku; Kvaliteekki esimerkki nivelreumapotilaan fysioterapiaprosessistafysioterapiaprosessista toimintakyvyn mittausmenetelmien sijoittuminen ICF –luokituksen eri tasoillemittausmenetelmien sijoittuminen ICF –luokituksen eri tasoille Katariina Korniloffin gradu, JyU 2008 Wikipedian kertomaa ICF:stä 22.9.201615Eija Mämmelä / OAMK


Lataa ppt "Eija Mämmelä OAMK / 2010. Fysioterapiaa ohjaavat mallit Fysioterapia on tavoitteinen prosessi terapia etenee ja se kirjataan prosessina asiakaslähtöisyys,"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google