Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Petra Suonio 2012 Autismi Petra Suonio. Petra Suonio 2012 Autismi Neurobiologinen aivojen toiminnan häiriöstä johtuva tila, joka näkyy käyttäytymisessä.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Petra Suonio 2012 Autismi Petra Suonio. Petra Suonio 2012 Autismi Neurobiologinen aivojen toiminnan häiriöstä johtuva tila, joka näkyy käyttäytymisessä."— Esityksen transkriptio:

1 Petra Suonio 2012 Autismi Petra Suonio

2 Petra Suonio 2012 Autismi Neurobiologinen aivojen toiminnan häiriöstä johtuva tila, joka näkyy käyttäytymisessä  Kehityksen häiriö Geneettiset tekijät Aivojen poikkeavalle toiminnalle altistavat tekijät (mm. raskauden ja synnytyksen aikaiset tekijät, aivotulehdukset ja aivovammat)  Tarkempia syitä ei toistaiseksi tunneta!

3 Petra Suonio 2012 Autismi Kyseessä ei ole tarkkaan rajattu oireyhtymä, vaan tietyistä piirteistä koostuva käyttäytymiskuva  Ilmenee yksilöllisesti  Ilmenemiseen vaikuttavat mm. Ikä Kehitysvaihe Älykkyys Mahdolliset muut sairaudet tai vammat Kuntoutus (kuntoutuksella todella suuri vaikutus)

4 Petra Suonio 2012 Yleisyys Esiintyvyydestä ei ole tarkkoja tietoja, mutta arviolta n. 1% maailman väestöstä kuuluu autismikirjoon Pojilla neljä kertaa yleisempää kuin tytöillä Suomessa 50 000 ihmistä kuuluu autismin kirjoon

5 Petra Suonio 2012 Autismikirjo Autistiset piirteet autistinen oireyhtymä Aspergerin oireyhtymä Rettin oireyhtymä

6 Petra Suonio 2012 Tyypillistä autistiselle Puuttuva tai poikkeava kommunikaatio  Puhe puuttuu tai on poikkeavaa Opitut fraasit siansaksa  Vaikeus ottaa mallia toisten käyttäytymisestä  Puheen ymmärtäminen tilannesidonnaista, avainsanat ymmärretään  Mielikuvitus ja roolileikit puuttuvat Leikkiminen epätavallista

7 Petra Suonio 2012 Tyypillistä autistiselle Epätyypillinen käyttäytyminen sosiaalisessa vuorovaikutuksessa  Puuttuva ja poikkeava sosiaalinen käyttäytyminen ( esim. eristäytyminen)  Katsekontakti puuttuu tai on liian tunkeileva  Eleiden, ilmeiden ja ruumiinkielen käyttö poikkeavaa  Empatiakyvyn puute  Ei ymmärrä omia tunteitansa, eikä osaa tulkita toisten tunteita

8 Petra Suonio 2012 Tyypillistä autistiselle Rajoittunut ja toistuva käyttäytyminen  Tottumukset ja rituaalit  Halu pitää ympäristö samanlaisena ja muuttumattomana  Kehon ja raajojen toistuvat liikkeet Esim. heijaaminen, varpailla kävely  Esineiden epätarkoituksenmukainen käyttö  Kiinnostuminen osista kokonaisuuksien sijaan

9 Petra Suonio 2012 Autistisen lapsen kielen kehitys Poikkeaa tavanomaisesta kielenkehityksestä Kielenkehitys autistisilla perustuu  Mekaaniseen muistiin  Ulkoa opittuihin fraaseihin  Näköaistiin  Toistuviin tilanteisiin  Konkretiaan

10 Petra Suonio 2012 Tyypillistä autistiselle Aistitoiminnan poikkeavuudet  Yli- ja aliherkkyydet äänille, valoille, kosketukselle, kivulle, kylmälle, kuumalle, hajulle, maulle.. Nukahtamis- ja unihäiriöt Motoriikan vaikeudet  Kömpelyys, ongelmat silmän ja käden yhteistyössä, tasapaino-ongelmat

11 Petra Suonio 2012 Keskeistä kuntoutumisen tukemisessa Ympäristön jäsentäminen ymmärrettävämmäksi autismikirjon henkilölle Arjen toimintaympäristöissä tarvittavien taitojen kehittäminen Aistitoimintojen poikkeavuuksien huomioiminen ja harjaannuttaminen Vuorovaikutuksen tukeminen ja kehittyminen Kuntoutus osa arkea kaikissa elämänvaiheissa  Tavoitteena mahdollisimman itsenäinen elämä

12 Petra Suonio 2012 Autismikuntoutus Kokonaiskuntoutusta autistisen elämässä Työskentelyn lähtökohtana asiakkaan voimavarat Laaditaan yksilöllinen päivä- ja viikko-ohjelma, jonka toteuttamiseen kaikki sitoutuvat Strukturoinnin ja visualisoinnin avulla tuetaan asiakasta ympäristön hahmottamisessa Asumis- ja toimintaympäristö luodaan mahdollisimman selkeäksi Ohjauksessa käytetään tarpeen mukaan vaihtoehtoisia kommunikaatiomenetelmiä

13 Petra Suonio 2012 Kommunikoinnin tukeminen Tarve kommunikointiin herätetään vahvistamalla autistisen henkilön omaa spontaania ilmaisua Tuetaan yksilöllistä tapaa kommunikoida (kuvat, esineet, viittomat, muut merkit) Kommunikoinnin merkityksen oltava sama sekä ohjaajalle että autistiselle Palkintokäytäntö voi auttaa kommunikoinnissa

14 Kommunikoinnin tukeminen Selvitä aluksi, miten autistinen henkilö kommunikoi Pidä suurempi fyysinen etäisyys kuin tavallisesti Kommunikoi selkeästi Poista ylimääräiset ärsykkeet Petra Suonio 2012

15 Strukturointi Keino jäsentää ympäristöä ja ohjausta  Lisää turvallisuuden tunnetta, keskittymiskykyä, kommunikaatiota, ja vähentää häiriökäyttäytymistä Näkyvät vihjeet  Kuvat ja muut visuaaliset merkit Strukturointi ilmaisee  Mitä? Missä?  Kenen kanssa? Kuinka kauan?  Mitä seuraavaksi?

16 Petra Suonio 2012 Sosiaalisten tilanteiden harjoittelu Sosiaalisia tilanteita tulee harjoitella mm. toimintamallien avulla Harjoittelussa voidaan käyttää apuna sosiaalisia tarinoita, näyttelyä, kuvia ym. Harjoitellaan asioiden siirtämistä uusiin tilanteisiin ja ympäristöihin Tavoitteena tilanteeseen sopiva käytös

17 Petra Suonio 2012 Aistitoimintojen harjoittaminen Harjoitellaan aistiviestien tunnistamista Oman kehon hahmottamisen tukeminen Aistiharjoitukset  Esim. nivelpainelut, harjaukset, pallopeitto Terapiamuodot Huomioidaan yksilölliset aistien yli-tai aliherkkyydet

18 Petra Suonio 2012 Lähteet Autismisaatio.fi Autismiliitto.fi Malm. ym 2004. Esteistä mahdollisuuksiin. Vammaistyön perusteet. Kerola ym. 2000. Autismikuntoutus. Ikonen ym. 1998. Autismi- teoriasta käytäntöön. Annu- Pakko nauraa, Autismi ensitieto dvd 2005


Lataa ppt "Petra Suonio 2012 Autismi Petra Suonio. Petra Suonio 2012 Autismi Neurobiologinen aivojen toiminnan häiriöstä johtuva tila, joka näkyy käyttäytymisessä."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google