Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

MITÄ LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA OPPIMISKOKONAISUUDET TARKOITTAVAT ESIOPETUKSEN ARJESSA? 14.11.2015 Huom! Esityksestä on poistettu valokuvat.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "MITÄ LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA OPPIMISKOKONAISUUDET TARKOITTAVAT ESIOPETUKSEN ARJESSA? 14.11.2015 Huom! Esityksestä on poistettu valokuvat."— Esityksen transkriptio:

1 MITÄ LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA OPPIMISKOKONAISUUDET TARKOITTAVAT ESIOPETUKSEN ARJESSA? 14.11.2015 Huom! Esityksestä on poistettu valokuvat

2 14.11.2015Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet2 Miten työskennellen voitaisiin parhaiten edistää oppimista ja osaamisen kehittymistä? Mitä on laaja-alainen osaaminen? Mitkä ovat laaja-alaisen osaamisen keskeiset alueet? Entä mitä tarkoittavat oppimiskokonaisuudet? Missä ollaan nyt? Mitä kohti halutaan mennä? Millaista osaamista esiopettajilta tarvitaan? Miten esiopetus toimii vielä nykyistä paremmin yhteisönä ja oppimisympäristönä, joka edistää oppimisen mielekkyyden kokemusta vahvistaa lapsen minuutta ja kykyä toimia toisten kanssa edistää oppimisen taitoja sekä laaja-alaisen osaamisen kehittymistä ja huolehtii hyvästä osaamisen tasosta luo edellytyksiä kestävään elämäntapaan?

3  Oppiminen pohjautuu aikaisempaan osaamiseen ja kokemuksiin  Aktiivinen ja kokemuksellinen oppiminen  Monikanavaisuus  Vuorovaikutuksellisuus  Leikki  Osallisuus 14.11.2015Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet3 OPPIMISKÄSITYS

4  Yksilönä yhteisössä  Elinikäinen oppiminen  Kestävä elämäntapa  Tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden, toimintakyvyn ja tahdon muodostama kokonaisuus  Esiopetusikäisen lapsen osaamisen kehittymiseen vaikuttaa opittavia tietosisältöjä enemmän se, miten esiopetuksessa työskennellään, miten lasten ja ympäristön vuorovaikutus järjestetään ja miten heidän oppimistaan ja hyvinvointiaan tuetaan 14.11.2015Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet4 LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN

5 14.11.2015Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet5 Havainnollisuus, aktiivisuutta ruokkivat työtavat, toiminnalliset työtavat, eri aisteja hyödyntävät työtavat, arjen osallisuus

6  Ajattelu ja oppiminen  Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu  Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot  Monilukutaito  Tieto- ja viestintäteknologian osaaminen  Osallisuus ja vastuullisuus 14.11.2015Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet6

7  Tilat, paikat, yhteisöt, toimintakäytännöt  Työrauha, kiireetön ilmapiiri  Yhteisesti sovitut säännöt ja toimintatavat  Tutkiminen, kokeileminen, leikkiminen, liikkuminen, ihmettely ja aistiminen, aktiivisuus, luovuus  Turvallisuus, terveellisyys  LAPSET OSALLISTUVAT OPPIMISYMPÄRISTÖJEN KEHITTÄMISEEN JA LUOMISEEN 14.11.2015Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet7 OPPIMISYMPÄRISTÖT

8  Ohjattu ja vapaa leikki  Lasten yksilöllisyys  Arjen osallisuus  Havainnollisuus, aktiivisuutta ruokkivat työtavat, toiminnalliset työtavat, eri aisteja hyödyntävät työtavat  Mahdollisuus eriyttämiseen, tukeen  Kehittäminen pohjautuen dokumentointiin, itsearviointiin ja huoltajilta sekä lapsilta saatuun palautteeseen 14.11.2015Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet8 TOTEUTTAMISEN PERIATTEET

9  ILMAISUN MONET MUODOT - musiikki, käsityö, kuvataide, suullinen ja kehollinen ilmaisu  KIELEN RIKAS MAAILMA  MINÄ JA MEIDÄN YHTEISÖMME - historia, yhteiskunnallinen kasvatus, eettinen kasvatus, katsomuskasvatus  MIELENKIINTOINEN YMPÄRISTÖNI - matematiikka, elävä ja eloton luonto, rakennettu ympäristö  KASVAN JA KEHITYN - liikkuminen, ruoka, kuluttajuus, terveys, turvallisuus 14.11.2015Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet9 ESIOPETUKSEN OPPIMISKOKONAISUUDET

10 14.11.2015Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet10 IDEOINTIA PORINAPORUKOISSA  Miten pidän huolta siitä, että laaja-alaista osaamista edistetään joka päivä, joka tilanteessa?  Miten lapselle mielekkäitä oppimiskokonaisuuksia rakennetaan?


Lataa ppt "MITÄ LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA OPPIMISKOKONAISUUDET TARKOITTAVAT ESIOPETUKSEN ARJESSA? 14.11.2015 Huom! Esityksestä on poistettu valokuvat."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google