Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

21.9.2016Merja Jokela1 LAHDEN MALLI Merja Jokela Vastaava hammashoitaja Lahti.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "21.9.2016Merja Jokela1 LAHDEN MALLI Merja Jokela Vastaava hammashoitaja Lahti."— Esityksen transkriptio:

1 21.9.2016Merja Jokela1 LAHDEN MALLI Merja Jokela Vastaava hammashoitaja Lahti

2 21.9.2016Merja Jokela2 Strategiat  KAUPUNKI - Kehitetään tehokas ja asiakaslähtöinen palvelujärjestelmä  TERVEYSPALVELUT - Kehitämme laadukkaita ja helposti saatavia terveyspalveluita… ¤ …. suun terveydenhuolto on kiinteä osa kotihoitoa ¤ … kotihoidon ja suun terveyden kehittäminen on käynnistetty ¤ … kotihoidon ja suun terveyden kehittäminen on käynnistetty

3 21.9.2016Merja Jokela3 KIVIJALKA KUNTOON  Suunnittelu ja starttipalaveri vanhustyön johtajien kanssa  Starttipalaveri osastonhoitajien tms. kanssa  Säännölliset seuranta- ja kehittämispalaverit  YHTEISET PELISÄÄNNÖT!

4 21.9.2016Merja Jokela4 SUUN TERVEYDENHUOLLON TIIMI  Hammaslääkäri11 tuntia / viikko  Suuhygienisti38 tuntia / viikko  Hammashoitaja32 tuntia / viikko

5 21.9.2016Merja Jokela5 SUUN TERVEYDENHUOLLON TIIMI  Yhteiset pelisäännöt  Ehdoton luottamus tiimin sisällä  Avoimuus  Vapaaehtoisuus  Sitoutuneisuus  Innostus  Empaattisuus

6 21.9.2016Merja Jokela6 POTILAAT  Kotihoito 900  Omaishoito 440  Palvelutalot 471  Akuuttiosastot 198  Pitkäaikaisosastot 419 yht. 2465 yht. 2465

7 21.9.2016Merja Jokela7 TOIMINTAMALLI  Kerran vuodessa / yksilöllisen hoitosuunnitelman mukainen hammashoitajan tai suuhygienistin suorittama hoidontarpeen arvio  Suunhoitovälineiden päivittäminen  Apuvälineiden käyttö  Omahoitajan ohjaus  Ravinto

8  Biofilmin poisto / depuraatio  Tarvittaessa suuhygienistille / hammaslääkärille / hammasteknikolle 21.9.2016Merja Jokela8

9 21.9.2016Merja Jokela9  Hoidontarpeen arviointi potilaan kotona, palvelutalossa tai sairaalan osastolla  Myös hammaslääkärin, suuhygienistin ja teknikon toimenpiteet potilaan luona mikäli fyysiset tai psyykkiset rajoitteet estävät hoitolaan tulemisen  Tarvittaessa osa toimenpiteistä hoitolassa

10 21.9.2016Merja Jokela10 KOULUTTAMINEN  ”Potilaan suun hoito” >>> todistus  Oppilaitokset  Opiskelijoiden harjoittelu  Kerran kuukaudessa 2 tuntia opiskelijoille  Henkilökunnalle 3 tuntia ¤ vv. 2006 – 2007 10 kertaa ¤ vv. 2006 – 2007 10 kertaa ¤ ylläpitona 3 kertaa /vuosi ¤ ylläpitona 3 kertaa /vuosi

11 KOULUTUKSIIN OSALLISTUNEET  Vuode- ja akuuttiosastot: 587 henkilöä  Palvelutalot: 160 ”  Kotihoito: 402 ”  Opiskelijat: 485 ” Yhteensä1634 henkilöä Yhteensä1634 henkilöä Lisäksi tunnit oppilaitoksissa sairaanhoitaja- ja lähihoitajaopiskellijoille. 21.9.2016Merja Jokela11

12 21.9.2016Merja Jokela12 KOULUTTAUTUMINEN  Työpaikkakoulutus  Vertaisoppiminen  Sisäisen moniammatillisen tietotaidon siirtäminen  Benchmarking  Kurssit, luennot, verkko-opiskelu  Itsenäinen tiedon hankinta  Työnohjaus

13 21.9.2016Merja Jokela13 HAMMASVASTAAVAT  Kotihoidon tiimit  Palvelutalot  Osastot  Tapaamiset kaksi kertaa vuodessa  Syväkoulutukset

14 21.9.2016Merja Jokela14 HAMMASVASTAAVAN TEHTÄVÄT  Välittää tapaamisissa saamansa tieto-taidon omalle tiimilleen  Opastaa tiimin muita jäseniä potilaiden suun hoidossa ja oikeiden välineiden valinnassa  Huolehtii suunhoitokansion ja yhteystietojen päivittämisestä  Perehdyttää sekä ohjaa opiskelijat ja uudet työntekijät yhdessä sovittuihin hoitokäytäntöihin

15 HIH-KUMMIT  Hammasvastaavan vertaispari  Tiedon kerryttäminen toimintamallin kehittämiseksi  Hammasvastaaville ja HIH-kummeille varataan aikaa tiimipalavereissa 21.9.2016Merja Jokela15

16 21.9.2016Merja Jokela16 MUUTA  Suunhoito-opas hoitohenkilökunnalle  Kirjallista materiaalia yhteiskäyttöön, myös omaisille  Yhteistyö apteekin ja keskusvaraston kanssa  Yhteydenottaminen helppoa  Pegasos oikeudet

17 21.9.2016Merja Jokela17 Suunnitelmia ¤ Palveluohjaajien tapaamiset >>>>>> suun terveys/ palvelutarpeen arvio ¤ Asiakasvastaavien tapaamiset >>>>>> suun terveys / hoito- ja palvelusuunnitelma ¤ Tiimien koulutuspakit ¤ Suun terveydenhuolto mukana asiakas- / omaisilloissa ¤ ”Hammaspeikkojen illat” omaisille ¤ Koulutuskeskus Salpauksen opinnäytetyöt >>>>> kehittämiskohteiden löytäminen ¤ Metropolia ammattikorkeakoulun opinnäytetyö >>>>> suun terveys- materiaali hoitohenkilökunnalle >>>>>>> työskentelyalusta mobiililaitteille kenttätyöhön >>>>> suun terveys- materiaali hoitohenkilökunnalle >>>>>>> työskentelyalusta mobiililaitteille kenttätyöhön

18 21.9.2016Merja Jokela18 Moniammatillinen yhteistyö  Uusia toimintatapoja ja kohtaamisia siellä, missä asiakkaat /potilaat ovat >>>>>>> Terveyden edistämisen työryhmä >>>>>>> Terveyden edistämisen työryhmä >>>>>>> ” VOIMAA VANHUUTEEN” - hanke >>>>>>> ” VOIMAA VANHUUTEEN” - hanke >>>>>>> ¤ ”Penkkien valloitus” ( 8x60 = 480) >>>>>>> ¤ ”Penkkien valloitus” ( 8x60 = 480) ¤ Terveyskioski ¤ Terveyskioski ¤ ”KesäMäSä” ¤ ”KesäMäSä” ¤ Seniorien liikuntapäivä/ Wellamo ¤ Seniorien liikuntapäivä/ Wellamo ¤ Ikäkorttelitoiminta ¤ Ikäkorttelitoiminta ¤ Kerhot jne. ¤ Kerhot jne.

19 21.9.2016Merja Jokela19 Omaishoito!

20 21.9.2016Merja Jokela20 KIITOS!


Lataa ppt "21.9.2016Merja Jokela1 LAHDEN MALLI Merja Jokela Vastaava hammashoitaja Lahti."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google