Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Työturva osaaminen TO-paikka Sopimukse t Perehdyttä minen Työturvalli suus to- paikalla TPO perehdyttä minen Ohjaus ja arviointi Dokument ointi Opettajan.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Työturva osaaminen TO-paikka Sopimukse t Perehdyttä minen Työturvalli suus to- paikalla TPO perehdyttä minen Ohjaus ja arviointi Dokument ointi Opettajan."— Esityksen transkriptio:

1 Työturva osaaminen TO-paikka Sopimukse t Perehdyttä minen Työturvalli suus to- paikalla TPO perehdyttä minen Ohjaus ja arviointi Dokument ointi Opettajan portaat Työpaikkaohjaajan portaat Opiskelijan portaat Päivitys / koulutus TO-jakson suunnittelu Perehdyttä minen ja ohjaaminen Arviointi Dokumento inti Työturva TO- paikan hakemine n TO-ohjeet ja sopimus Perehdytt äminen ja työturvall isuus Työssä- oppimine n Oppimis päiväkirja Amm.os. näyttöjä Arviointi TYÖSSÄOPPIMISEN TURVAPORTAAT

2  alan työasuvaatimukset / ulkoinen olemus henkilökohtaiset suojaimet ja jalkineet terveysvaatimukset työympäristötekijät: lämpötila, melu, ergonomia, työn kuormittavuus koneiden ja laitteiden työturvallisuusohjeet koulutusalan työtapaturmat paloturvallisuus ensiapuohjeet fyysisen ja henkisen väkivallan uhka käyttöturvallisuusohjeet, tiedotteet biologiset vaarat hygieniariskit / tatuoinnit, lävistykset salassapito ja asiakasturvallisuus Työturvallisuuden opettaminen oppilaitoksessa ja koulutusalalla.... Alkuun

3  vastaako työssäoppimispaikka tutkinnon osan tavoitteita NTP suorittamismahdollisuus työpaikkaohjaukseen perehdytetty työpaikkaohjaaja / NTM AVI- ilmoitusten ja riskienarviointien varmistaminen opiskelija täyttää työssäoppimispaikan hakukaavakkeen Työssäoppimispaikan varmistaminen: Alkuun

4  puitesopimus työssäoppimissopimus + TOPS ilmoitus AVI:iin Sopimukset Alkuun

5  perustiedot työssäoppimisesta ja sen tavoitteista valmentaminen työnhakuun työssäoppimisen tavoitteet ja arviointikriteerit arviointiin ja itsearviointiin työajat vakuutukset tauot pukeutumisohjeet+ suojaimet( työasu ja jalkineet) hygieniaohjeet + lävistykset+puremat vaitiolovelvollisuus käyttäytyminen työyhteisössä salmonellatodistukset erilaisen asiakkaan kohtaaminen uhkaavasti käyttäytyvän asiakkaan kohtaaminen ja itsensä suojaaminen tupakointi, päihdyttävät aineet ruokailut työssäoppimisen matka-asiat passit, työturvallisuuskortti ja sähkötyöturvallisuuskortti poissaolojen ilmoituskäytänteet päiväkirjan täyttöohjeet järjestelmän käyttöön opastus(atk yms.) työturvallisuusasioihin perehdyttäminen + tehtävä työssäoppimispaikan soveltuvuuden tarkistaminen kuka perehdyttää ja missä / dokumentointi ? KV-perehdytys / kansainvälisyyteen orientoituminen Opiskelijan perehdyttäminen Alkuun

6  10 kysymystä työturvallisuudesta (ysao)tehtävä + tarkistus ja ohjeistusta, linkki YSAO:n sivulle työpaikan työturvallisuuden varmistaminen ja vastuiden toteaminen Työturvallisuus Alkuun

7  opiskelijan ohjaukseen työssäoppimisjakson tavoitteisiin arviointiin ammattiosaamisen näyttöihin ja näyttösuunnitelmien laatimiseen erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaukseen ja tarvittavan tiedon siirtoon opettaja toimii tukihenkilönä työpaikkaohjaajalle opettajien ja työpaikkaohjaajien välinen yhteistyö ilmoituskäyteet, esim poissaolot oppimispäiväkirjan täyttämisohjeet ja allekirjoitukset järjestelmien käyttöön opastaminen ja tunnukset työaikakäytänteet Työpaikkaohjaajan perehdyttäminen Alkuun

8  ohjauskäynnit työssäoppimispaikoissa opettaja ohjaa opiskelijaa itsearviointiin arviointikeskustelun järjestäminen palautteiden kerääminen työpaikkaohjaajan koulutuksen päivittäminen Ohjaus ja arviointi Alkuun

9  arvioinnit opintotoimistoon työssäoppimisjaksoon liittyvien asiakirjojen arkistointi (koulukohtaiset ja lakisääteiset) kehittämisehdotusten koonti palautteiden koonti Dokumentointi Alkuun

10  Osallistuminen koulutuksenjärjestäjän tarjoamaan työpaikkaohjaajakoulutukseen Työpaikkaohjaajakoulutus / päivittäminen Alkuun

11  yhdessä opiskelijan ja ohjaavan opettajan kanssa perehtyminen opetussuunnitelmaan ja työssäoppimisen tavoitteisiin perehtyminen työssäoppimissopimuksiin (mm. jakson tehtäviin) ja näiden sopimusten allekirjoittaminen oppimismahdollisuuksien selvittäminen AVI- ilmoitukset ja riskien arviointien varmistaminen Työssäoppimisjakson suunnittelu Alkuun

12  ohjaa antaa palautetta kannustaa ohjaa itsearviointiin vahvistaa opiskelijan ammatti- identtiteettiä pitää yhteyttä opettajaan seuraa oppimispäiväkirjaa ja antaa siitä palautetta sekä allekirjoittaa sen työturvallisuusasioihin perehdyttäminen toimii hyvässä vuorovaikutussuhteessa opiskelijan kanssa Opiskelijan perehdyttäminen ja ohjaaminen Alkuun

13  arviointikeskustelu kerää palautetta työyhteisöstä antaa palautteen työssäoppimisesta oppilaitokselle toimii oman ammattinsa esimerkkinä perehtyy/kertaa arviointikriteerit Perehtyminen työssäoppimiseen ja ammattiosaamisen näyttöihin Alkuun

14  alan työasuvaatimukset / ulkoinen olemus henkilökohtaiset suojaimet ja jalkineet terveysvaatimukset työympäristötekijät: lämpötila, melu, ergonomia, työn kuormittavuus koneiden ja laitteiden työturvallisuusohjeet koulutusalan työtapaturmat paloturvallisuus ensiapuohjeet fyysisen ja henkisen väkivallan uhka käyttöturvallisuusohjeet, tiedotteet biologiset vaarat hygieniariskit / tatuoinnit, lävistykset ja ihovauriot salassapito ja asiakasturvallisuus Työturvallisuus oppilaitoksessa ja koulutusalalla. Alkuun

15  opiskelija etsii itse työssäoppimispaikan opiskelija täyttää työssäoppimispaikan hakukaavakkeen vastaako työssäoppimispaikka tutkinnon osan tavoitteita NTP suorittamismahdollisuus Opiskelijan työpaikan hakeminen Alkuun

16  Top-sopimus, vaatetus, ruokailu, työaika Tavoitteet jaksolle Työssäoppimisenpäiväkirja Sopimukset Alkuun

17  perustiedot työssäoppimisesta, sen tavoitteista ja arviointikriteereistä valmentaminen työnhakuun arviointiin ja itsearviointiin työajat, tauot ja ilmoitus poissaolista sekä myöhästymisistä Vakuutukset pukeutumisohjeet+ suojaimet( työasu ja jalkineet) hygieniaohjeet + lävistykset+puremat vaitiolovelvollisuus käyttäytyminen työyhteisössä salmonellatodistukset erilaisen asiakkaan kohtaaminen uhkaavasti käyttäytyvän asiakkaan kohtaaminen ja itsensä suojaaminen tupakointi, päihdyttävät aineet ruokailut työssäoppimisen matka-asiat passit, työturvallisuuskortti ja sähkötyöturvallisuuskortti poissaolojen ilmoituskäytänteet päiväkirjan täyttöohjeet järjestelmän käyttöön opastus(atk yms.) työturvallisuusasioihin perehdyttäminen + tehtävä työssäoppimispaikan soveltuvuuden tarkistaminen kuka perehdyttää ja missä / dokumentointi ? KV-perehdytys / kansainvälisyyteen orientoituminen Perehdytys Alkuun

18  Jatkuva itsearviointi Oma-aloitteisuus, pyytää ohjausta tarvittaessa Ajoissa paikalla Kuuntelee ja noudattaa annettuja ohjeita Noudattaa työssäoppimispaikan ohjeita ja sääntöjä Toppipäiväkirjan täyttäminen Muista myös allekirjoitukset Hyvät käytöstavat Asianmukainen työvaatetus Muiden huomiointi Salassapitovelvollisuus Työssäoppiminen Alkuun

19  Päiväkirjan päivittäinen täyttäminen Kirjoita päivän työtehtävien kuvaus Muista työssäoppimisen viimeisenä päivänä allekirjoitus työn ohjaajalta/ esimieheltä. Työssäoppimisenpäiväkirja Alkuun

20  Katso omanalan opetussuunnitelma Suunnittele yhdessä ohjaavan opettajan kanssa sinulle sopivat näytöt Perehdy tutkinnonosan arviointiin Harjoittele työtä enne näytön antamista Tee työsuunnitelma Näytöt Alkuun

21  Arviointi perustuu OPH:n oman alan tutkinnon perusteisiin. Toteuta näyttö arvioitsijoiden läsnä ollessa Itsearviointi Näytön arviointi, opettaja ja työelämänedustaja Palaute keskustelu Arviointi Alkuun


Lataa ppt "Työturva osaaminen TO-paikka Sopimukse t Perehdyttä minen Työturvalli suus to- paikalla TPO perehdyttä minen Ohjaus ja arviointi Dokument ointi Opettajan."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google