Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Niskapotilas fysioterapiassa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Niskapotilas fysioterapiassa"— Esityksen transkriptio:

1 Niskapotilas fysioterapiassa
”Niskapotilaan” oireilu NHS-seutu, päänsärky, huimaus (linkitä huimauskuntoutus), yläraajaoireet yläraajaoireilun erotusdiagnostiikka: olkanivelongelmat, rintaranka, paikalliset kudokset Mikä on asiakkaasi fysioterapeuttinen ongelma? miten näyttäytyy? = fysioterapeuttinen status mistä aiheutuu? > miten voidaan poistaa tai lievittää? mitä voidaan saavuttaa? = fysioterapian tavoitteet miten? = fysioterapian suunnittelu kuka, mitä, miten, milloin Eija Mämmelä / OAMK

2 Niskapotilas fysioterapiassa
kaularankaperäinen ongelma foramen ahtauma degeneratiiviset syyt discusprolapsi liikkuvuushäiriö: hypo- tai hypermobiliteetti lihasperäinen ongelma ”tension neck” Pitkäkestoinen ylikuormitus, asentotottumukset, traumat (whiplash) voi ”ahtauttaa” juurialuetta, pinteitä perifeerisiin hermoihin ja rajoittaa rangan liikettä verenkiertohäiriöt: paikalliset kudokset, päänsärky lihaksen aineenvaihduntahäiriöt; hapeton lihastyö hermoperäinen ongelma juuriaukkotasolla, ydinkanavassa, keskushermostossa Eija Mämmelä / OAMK

3 Niskapotilaan fysioterapian menetelmät
mikä syy – mikä oire? aina ei voi heti kohdentaa terapiaa alkusyyhyn: esim. lihasjännitys suojaa liikkuvuushäiriötä foramen ahtauma (manuaalinen) traktio esihoitoineen, asentotottumukset liikkuvuushäiriöt hypo: traktio, mobilisoivat harjoitteet, lihasvenyttelyt, pehmytkudoskäsittelyt, fysikaalinen terapia, asentokorjaus hyper: stabiloivat harjoitteet, koordinaatioharjoitteet, lihastasapaino, kauluri lihasperäiset rentoutuminen, dynaaminen harjoittelu, (voimatasot ylös > suhteellinen kestävyys kasvaa), asentokorjaus, pehmytkudoskäsittelyt, fysikaalinen terapia Eija Mämmelä / OAMK

4 Niskan fysioterapeuttinen tutkiminen 1/2
anamneesi oirehistoria; retkahdukset kipukartta, kipu- ja haittakyselyt säteilyoireet, huimaus, päänsärky perusliikkuminen ja asento ryhti; kaularangan asento, pään asento: tasakylkinen kolmio? hartiat, kineettinen ketju liikkuvuus toiminnallisesti – tasossa - segmentaarisesti kaularanka yläniska, keskikaularanka, alakaularanka, ylimenoalue, kosta I hartiaseutu, lavat olkanivelet (AC-, SC- ja sternokostaalinivelet) rintaranka leukanivel? Eija Mämmelä / OAMK

5 Niskan fysioterapeuttinen tutkiminen 2/2
lihaskireydet ja –voima alentunut voima – lihaksen, hermon vai hermoliitoksen häiriö? vrt. faasiset / tooniset lihakset (linkitä kuva & taulukko) palpaatio lihasrungot, insertiot; etenkin kallonpohja, fasettialueet spinosusvälit; springingtesti ”kolikkotesti” neurologiset testit juuripuristus traktio, spurling ULLT 1-3 merkkilihastestit, refleksit tuntohäiriöt; ks. kartta (TULES-kirja) TOS CRLF luotettavin, myös Adson, Roos Eija Mämmelä / OAMK

6 NHS-alueen lihasten ”tyypilliset häiriöt”
Faasiset / taipumus heikkouteen Scaleniukset Trapetsius; keski- ja alaosa Rhomboideukset Kaularangan syvät flexorit Tooniset / taipumus kireyteen Sternocleidomastoideus Pectoralis major Trapetzius; yläosa Levator scapulae niskarusetti Eija Mämmelä / OAMK

7 Kaularangan liikkuvuuden tutkiminen - seuraa liikkeen määrä ja laatu, loppujousto sekä kipuoire - liikkeen puolella > nivelperäisyys?, vastakkaisella puolella > lihaskireys? aktiivinen rotaatio molempiin suuntiin huomioi levatorin kireys: rajoitus kivun puolelle rotatoidessa nyökkäys (yläniskan fleksio) C0 välin liike aktiivinen fleksio koko kaularangan yhteisliike, fasetit avautuvat, juuriaukko avautuu aktiivinen fleksio ja yläniskan rotaatio alakaularanka lukossa, rotaatiosta 50% C1/C2 välistä aktiivinen ekstensio ahtauttaa juuriaukot, fasetit sulkeutuvat lateraaliflexio molempiin suuntiin taivutuksen puolella kuten ekstensio, kontralateraalisti kuin flexio Eija Mämmelä / OAMK

8 Liikesegmentin toimintahäiriö – oireet ja löydökset (Työfysioterapia 1997)
ihotunnon herkistyminen kipupisteet jänteissä, nivelsiteissä, luukalvolla lihassuoja tonus kasvanut, kipu ja palpaatioarkuus hypo- tai hypermobiili segmentti hermojuuren puristumis- tai väsymisoireilu häiriytynyt refleksitoiminta, sisäelinoireilu sympaattisen hermoston oireet pahoinvointi, hikoilu, huimaus, ahdistus Eija Mämmelä / OAMK

9 hypomobiilit segmentit
Segmentaarinen liikkuvuushäiriö – fysioterapian tavoitteena liikkuvuuden normalisoituminen hypomobiilit segmentit mobilisoivat harjoitteet pieni voima, liike äärialueella, paljon toistoja hypermobiilit segmentit stabiloivat harjoitteet kohtalainen voima pieni liike tai isometrinen harjoittelu kohtalaisesti toistoja Eija Mämmelä / OAMK

10 Kaularangan liikkuvuuden segmentaarinen tutkiminen 1/3
liikkuvuus segmenteittäin C0 flexio, C1 rotaatio, C2-C7 lateraaliflexio ja flexio tyypilliset häiriöt yläniska = hypo, keskikaularanka = hyper joustotesti (linkitä kuvaan) selimakuu, pää vapaasti ft:n tukemana AP-suuntainen liike (spinosuksista) analysoi eri segmenttien joustavuutta suhteessa toisiin Eija Mämmelä / OAMK

11 Kaularangan liikkuvuuden segmentaarinen tutkiminen 2/3
kaularangan joint play kylkimakuu, pää keskilinjassa ft:n käsivarren tukemana AP-suuntainen pään liike palpaatio spinosusväleistä rintarangan joint play istuen, vivutus potilaan koukistettujen käsivarsien kautta lannerangan joint play kylkimakuulla, vivutus koukistettujen alaraajojen kautta Eija Mämmelä / OAMK

12 Kaularangan liikkuvuuden segmentaarinen tutkiminen 3/3
manuaalinen tutkiminen palpoi kevyesti mieti liiketasot huolella varmistu, ettei esteitä – testaa, vain jos todella tarpeen vältä liiallista voimaa: ettet riko – jotta tunnet tulkinta: sormilla kuunnellen ja asiakasta haastatellen tuleeko SAMA kipu, liikkeen laajuus ja suhde viereisiin / teoriaan ligamentum transversum –turvatesti ääriflexiossa säteilevä kipu, pahoinvointi taustalla voi olla löysä ligamentti > dens painuu posterioristi, painaa ydinkanavaan paina C2 ventraalisti > dens palaa eteen > kipu helpottaa > VARO! ligamentum alaria –turvatesti pään rotaatiossa C2 processus spinosus kiertyy vastakkaiseen suuntaan Eija Mämmelä / OAMK

13 Yläniskan segmentaarisen liikkeen tutkiminen
C0: selinmakuu, pää tuettuna alkuasento äärifelksio lateraalifleksio rotaatio vastakk. suuntaan testiliike vivutus occiput-linjassa C1: selinmakuu alkuasento äärifleksio yläniska palautetaan keskiasentoon testiliike rotaatio puolierot, liikkeen laajuus Eija Mämmelä / OAMK

14 Keski- ja alakaularangan segmentaarisen liikkeen tutkiminen
C2-C7 tutkitaan lateraalifleksiona alempi fixoidaan lateraalifleksio ajatellun akselin ympäri huomioi viereiset segmentit yksi hypoväli > liike ”pakottuu” seuraavaan, josta kehittyy yliliikkuva yksi hyperväli > venytysharjoitus ”ohjautuu” helpoimpaan paikkaa yliliikkuvuus lisääntyy lihassuoja lähialueilla lisääntyy lukitsee viereisen (aliliikkuvan) välin blokiksi Eija Mämmelä / OAMK

15 Foramen aukon ahtaus > radikulaarinen hermon toimintahäiriö
Epätarkkarajaiset sensoriset ja motoriset oireet dermatomeittain Puolierot? Vertaa kipukarttaan Paikalliset oireet (ramus dorsalis) ihoärtyvyys / tuntopuutokset, spinosusvälit Springing-testi, Kiblerin testi Refleksit ja merkkilihakset Provokaatiotestit Spurling, traktio Ks. Työfysioterapia (1997 kirjassa taulukko 25): funktio – lihas – hermojuuri – perifeerinen hermo - erotusdiagnoosi Eija Mämmelä / OAMK

16 Spurling -testi koko kaularanka / ositettu
istuen: ”Tuleeko sama oire?” Case: oireita oikeassa yläraajassa Pään ventraalifleksio (fleksio, rotaatio & lat.fleksio vasemmalle) Ositettu: lukitaan C3 hankaotteella päästä ohjaten kaularanka dorsaaliekstensioon (extensio, rotaatio & lat.fleksio oikealle) Ahtauttaa C2-C3 välin oikealla > provosoiko oireen? Lukitus siirtyy vaihettain alapäin Eija Mämmelä / OAMK

17 Refleksit Max 5-7 lyöntiä / jänne Alemman motoneuronin häiriö
Heikko – heikentyy Ylemmän motoneuronin häiriö Vilkas – vilkastuu Puolierot Aktiivinen lihastyö herkistää C5-6 biceps C6 radiusperiosti C7 triceps C7-8 m. flexor dig. Eija Mämmelä / OAMK

18 Merkkilihakset pitkäkestoinen pito, positiivinen löydös: heikkous
C1 Nyökkäys mm. rectus capitis C2 Pään rotaatio m. obliq. capitis inf. C3 Hartioiden nosto m. trapetzius C4 Sisäänhengitys m. diaphragma C5 Olkanivelen abductio m. supraspinatus, deltoideus, biceps C6 Kyynärnivelen fleksio, ranteen extensio m. biceps, mm. extensor carpi C7 Kyynärnivelen ekstensio, ranteen fleksio m. triceps, mm. flexor carpi C8 Th1 Peukalon ekstensio, muut fleksio V sormen abductio m. ext. poll. l., mm. flex. dig. m. abd. dig. min., mm. interos. Eija Mämmelä / OAMK

19 C5 lateraalinen olkavarsi
Radikulaalinen hermo: ihodermatomit (tee taulukoksi, samaan motorinen tehtävä) C5 lateraalinen olkavarsi C6 lateraalinen kyynärvarsi, peukalo, etusormi C7 keskisormi, med. puoli nimettömästä, kämmen C8 lat. puoli nimettömästä, pikkusormi, mediaalinen kyynärvarsi Eija Mämmelä / OAMK

20 Niskapotilaan fysioterapia – omaehtoisia harjoitustehtäviä
Millaisia terapeuttisia harjoitteita, jos potilaan oireet viittaavat: Yläniskan aliliikkuvuuteen, jonka taustalla Niskarusetin kireys C0 – ja C1 – välien hypomobiliteetti Keskikaularangan yliliikkuvuuteen Trapetziusten ja levatorien ylijännitykseen ja kireyteen Hermojuuren ahtautumiseen C5-C7 alueella Eija Mämmelä / OAMK

21 Niskapotilaan fysioterapia – omaehtoisia harjoitustehtäviä
Millaisia esihoitoja ja terapeuttisia harjoitteita, jos potilaan diagnoosina: Tension neck Syndroma cervicale (Rtg: C6 madaltunut) Eija Mämmelä / OAMK


Lataa ppt "Niskapotilas fysioterapiassa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google