Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

0 14.4.2015 TyTAL VAPAAEHTOISET VAKUUTUKSET.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "0 14.4.2015 TyTAL VAPAAEHTOISET VAKUUTUKSET."— Esityksen transkriptio:

1 www.tvl.fi 0 14.4.2015 TyTAL VAPAAEHTOISET VAKUUTUKSET

2 www.tvl.fi TyTAL:n mukainen vapaaehtoinen vakuuttaminen Tapaturmavakuutuslakia vastaavasti myös työtapaturma- ja ammattitautilaissa on säännökset vapaaehtoisista vakuutuksista –Ne joko työajan vakuutuksia tai vapaa-ajan vakuutuksia Sääntely on lisääntynyt myös tässä lain osassa Asioita on siirretty nykyisistä yhtiökohtaisista ehdoista lain tasolle –Yhtiöiden ehtokohtainen sääntelyvara on siten pienentynyt Vapaaehtoisen työajan vakuutuksen henkilöllinen soveltamisala on supistunut –Mahdollinen eräin poikkeuksin vain YEL-vakuutetulle yrittäjälle Vakuutusyhtiöiden näkökulmasta ns. sopimuspakkoa on lievennetty vapaa-ajan vakuutuksissa; lisäksi lakiin lisätty säännöksiä vakuutuksen irtisanomisesta www.tvl.fi 1 14.4.2015

3 www.tvl.fi Yleistä vapaaehtoisista vakuutuksista (187 §) lain mukaisia vapaaehtoisia vakuutuksia ovat –työajan vapaaehtoinen työtapaturma- ja ammattitautivakuutus yrittäjä työntekijä ulkomaantyössä –vapaa-ajan vapaaehtoinen tapaturmavakuutus yrittäjä työntekijät vapaaehtoisiin vakuutuksiin sovelletaan pakollista vakuutusta koskevia säännöksiä, jollei toisin säädetä yhtiö ei voi ehdoillaan laajentaa turvaa laissa on mainittu, mitä rajauksia vapaa-ajan vakuutusten vakuutusehdoissa voi olla voi rajata vakuutuksen koskemaan vain harrasteliikunnassa sattuvia tapaturmia, rajata vakuutuksen ulkopuolelle harrasteurheilulajeja tai rajata vakuutettavaa henkilöjoukkoa www.tvl.fi 2 14.4.2015

4 www.tvl.fi Yrittäjän vapaaehtoinen työajan vakuutus (188 §)1/2 Pääsääntöisesti sidottu YEL-vakuutukseen –poikkeukset: 68 vuotta täyttänyt yrittäjä jatkaa työtään → vakuutuksen voimassaoloa voidaan jatkaa; vuosityöansio tarkistettava vastaamaan työpanosta (189 §) alle 18-vuotias yrittäjä: oikeus saada itsensä vakuutetuksi; vta=työ- panos (190 § Yksi vakuutusyhtiö – vakuutus kattaa kaiken YEL:n vakuuttaman yrittäjätyön Ansionmenetyskorvauksen ja perhe-eläkkeen perusteena käytettävä vuosityöansio on YEL-työtulon suuruinen –jos YEL-työtulo enimmäismääräinen, vta voidaan vahvistaa suuremmaksi –yhtiöllä oikeus saada työeläkejärjestelmältä YEL-tietoja (säännös voimaan 1.7.2015; neuvottelut käynnissä) –vakuutusmaksun perusteesta ei sääntelyä www.tvl.fi 3 14.4.2015

5 www.tvl.fi Yrittäjän vapaaehtoinen työajan vakuutus 2/2 Myöntämispakko (sopimuspakko; 191 §), paitsi jos –VTA YEL-työtulon enimmäismäärää suurempi –68 v. täyttänyt jatkaa työtään –yhtiöllä erääntyneitä riidattomia saatavia vakuutuksenottajalta Yhtiöllä oikeus irtisanoa vakuutus (192 §), kun –vakuutuksenottaja on jättänyt vakuutusmaksun maksamatta vakuutus ei pääty, jos maksetaan irtisanomisaikana –vakuutuksenottaja on antanut tahallaan vääriä tai puutteellisia tietoja vakuutus- tai korvausasiassa ja pyrkinyt näin hankkimaan oikeudetonta taloudellista hyötyä Vakuutus päättyy, kun YEL päättyy (193 §; takautuvastikin) –poikkeukset: 68-v., vakuutuksen voimassaoloa voidaan jatkaa yritystoiminta ei jatku väh. 4 kk  vakuutus on voimassa yritystoiminnan päättymiseen asti, max 4 kk Päättymisestä on annettava päätös –aiheettomasti maksetut vakuutusmaksut on palautettava www.tvl.fi 4 14.4.2015

6 www.tvl.fi Yrittäjän vapaaehtoinen vapaa-ajan vakuutus (200 §) Yrittäjä voi liittää työajan vakuutukseensa vapaa-ajan vakuutuksen Myöntämisessä ja päättymisessä liitännäisyys päävakuutukseen Yhtiöllä ei ole myöntämispakkoa Yhtiö voi irtisanoa vakuutuksen vakuutusehdoissaan määrätyillä perusteilla –hyvän vakuutustavan mukaiset perusteet (ei sovelleta VakSopL:ia) Ansionmenetyskorvauksissa ja perhe-eläkkeessä sama vuosityöansio kuin työajan vakuutuksessa www.tvl.fi 5 14.4.2015

7 www.tvl.fi Vapaaehtoinen vapaa-ajan vakuutus työntekijöille (199 §) Pakollisen vakuutuksen ottanut työnantaja voi liittää vakuutukseen vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen  liitännäisyys Yhtiöllä ei myöntämispakkoa ja toisaalta oikeus irtisanoa vakuutusehdoissa mainituilla perusteilla Ei erityissäännöstä yksilöllisestä vapaa-ajan vakuutuksesta (  ei sovittua vuosityöansiota) Ei vakuutusturvaa, jos työnteko ja palkanmaksu olleet keskeytyneenä yli 30 päivää Ansionmenetyskorvauksissa ja perhe-eläkkeessä huomioon vain vakuutuksen ottaneen työnantajan maksama työansio Sovelletaan neljän viikon päivärahasäännöstä Jos useita vakuutuksia, ansionmenetyskorvaus kustakin erikseen; kulukorvaukset ja haittaraha vain kertaalleen www.tvl.fi 6 14.4.2015

8 www.tvl.fi Vapaaehtoinen työajan vakuutus ulkomailla työskentelevälle (204 §) Myöntämisedellytykset: viittaus TyEL 150 §:n 2-4 momenttiin (ei muutosta nykytilaan) Myöntämispakko ja yhtiön oikeus irtisanoa kuten yrittäjän vapaaehtoisessa työajan vakuutuksessa –ei pakko myöntää, jos yhtiöllä on vakuutuksenottajalta erääntyneitä riidattomia saatavia –oikeus irtisanoa, jos vakuutusmaksu on laiminlyöty tai annettu vääriä tietoja Ei enää sovittua vuosityöansiota Ansionmenetyskorvauksissa huomioon vain vakuutuksenottaneen työnantajan työssä saadut työansiot Ei mahdollisuutta liittää vapaa-ajan tapaturmavakuutusta www.tvl.fi 7 14.4.2015


Lataa ppt "0 14.4.2015 TyTAL VAPAAEHTOISET VAKUUTUKSET."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google