Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Lukuvuosi 2013–2014.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Lukuvuosi 2013–2014."— Esityksen transkriptio:

1 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Lukuvuosi 2013–2014

2 Perustietoja Kyamkista Kymenlaakson ammattikorkeakoulu aloitti toimintansa1.8.1996 vakinaistettiin1.8.1999 Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy liikevaihto vuonna 2012n. 31 milj. e omistaja Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Opiskelijoita tutkintoon johtavassa koulutuksessa (20.9.2012) 4 132 Koulutusohjelmia neljällä koulutusalalla AMK-tutkintoon johtavat koulutusohjelmat21 ylempään AMK-tutkintoon johtavat koulutusohjelmat7 Päätoimista henkilöstöä 31.12.2012 yhteensä377 joista opetustehtävissä191 Kyamk | Viestintäpalvelut1.8.2013

3 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy omistaa Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy:n. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n toimitusjohtajana ovat vuorotellen Kyamkin ja Mamkin rehtori. Toimitusjohtajana ensimmäisen 5- vuotiskauden ajan on Mamkin rehtori Heikki Saastamoinen. Strategisesti korkeakoulukokonaisuutta ohjaa Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus, jonka puheenjohtajana on ensimmäisen 5-vuotiskauden ajan Kymenlaakson edustaja, tällä hetkellä Jussi Lehtinen. Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:llä ja Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy:llä on lisäksi omat, osakeyhtiölain mukaiset hallitukset. Operatiivista toimintaa suunnittelee ja ohjaa lisäksi työvaliokunta, jonka muodostavat ammattikorkeakoulujen rehtorit ja vararehtorit. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n omistavat Kotka, Kouvola, Iitti, Mikkeli ja Savonlinna. Kyamk | Viestintäpalvelut1.8.2013

4 Kyamkin organisaatio Rehtori ja toimitusjohtaja taiteen tohtori Petteri Ikonen Vararehtori filosofian tohtori Mirja Toikka Palvelujohtaja terveystieteiden maisteri Pirkko Rautaniemi Talousjohtaja kauppatieteiden maisteri Tero Tallinen Toimintaa johtaa Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus. Ammattikorkeakoulun sisäistä hallintoa hoitavat rehtori ja ammattikorkeakoulun hallitus. Kyamk | Viestintäpalvelut

5 Koulutusjohtajat Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri koulutusjohtaja YTT Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala Sosiaali- ja terveysala koulutusjohtaja THM Päivi Mäenpää Tekniikka ja liikenne koulutusjohtaja FK Olli Ervaala Yhteiset opinnot koulutusjohtaja TtM Seija Aalto 1.8.2013Kyamk | Viestintäpalvelut

6 1.8.2013 TKI-johtaja ja painoalapäälliköt TKI-johtaja TkL Markku Huhtinen Kilpailukykyinen logistiikka ja merenkulku ja niiden turvallisuus painoalapäällikkö FT Juha Rissanen Ympäristöystävällinen energiatuotanto ja sen hyödyntäminen painoalapäällikkö TkL Juhani Talvela Käyttäjälähtöiset hyvinvointi- ja suunnittelupalvelut painoalapäällikkö TT Valdemar Kallunki Kyamk | Viestintäpalvelut

7 1.8.2013 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu korostaa tehtävässään alueen elinkeinorakennetta uudistavaa koulutusta ja t&k-toimintaa. Ammattikorkeakoulu profiloituu kansainvälisen ja erityisesti Venäjä- osaamisen kehittäjäksi yhdessä korkeakoulukentän ja elinkeinoelämän kanssa. Ammattikorkeakoulun painoaloina ovat ympäristöystävällinen energiatuotanto ja sen hyödyntäminen kilpailukykyinen logistiikka ja merenkulku ja niiden turvallisuus käyttäjälähtöiset hyvinvointi- ja suunnittelupalvelut. Tehtävä, profiili ja painoalat Kyamk | Viestintäpalvelut Vahvistettu osakeyhtiön hallituksen kokouksessa 30.5.2012; sopimuskausi 20132016.

8 Tehtävä, profiili ja painoalat Kymenlaakson ammattikorkeakoulu ja Mikkelin ammattikorkeakoulu muodostavat strategisen korkeakoulukokonaisuuden, jolla on yhteinen omistaja. Yhteinen painopiste sopimuskaudella on: Venäjä-yhteistyö Kyamk | Viestintäpalvelut1.8.2013

9 Koulutusta kolmella kampuksella Kotka Metsolan kampus tekniikka merenkulku ja logistiikka Jylpyn kampus sosiaali- ja terveysala Kouvola Kasarminmäen kampus liiketalous muotoilu ja restaurointi sosiaali- ja terveysala viestintä Kyamk | Viestintäpalvelut

10 1.8.2013 Opiskelijamäärät Koulutusaloittain opiskelijoita 20.9.2012 noin tekniikka ja liikenne 1 500 kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri1 534 sosiaali- ja terveysala 1 098 Kokonaisopiskelijamäärät tutkintoon johtavassa koulutuksessa4 132 lisä- ja täydennyskoulutuksessa,1 302 joista avoimessa ammattikorkeakoulussa254 Kyamk | Viestintäpalvelut

11 1.8.2013 Tutkintoja päivä- ja monimuoto-opetuksena Nuortenkoulutus – AMK-tutkinto päiväopetuksessa Päiväopetus ei ole pelkästään oppituntien kuuntelua ja kokeisiin lukua, vaan oppiminen on organisoitu lähiopetukseen (luennot ja harjoitukset), itsenäisiin oppimistehtäviin ja työharjoitteluun Aikuiskoulutus – AMK-tutkinto työn ohessa Aikuiskoulutus toteutetaan ns. monimuotokoulutuksena, jossa opinnot painottuvat etäopiskeluun ja verkko-opintoihin Lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti ilta- tai päiväopintoina keskimäärin 2–3 päivänä kuukaudessa Ylemmät AMK-tutkinnot Opinnot suoritetaan monimuoto-opiskeluna työn ohessa ja ne valmentavat vaativiin johtamis- ja kehittämistehtäviin Lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti ilta- tai päiväopintoina keskimäärin 2–3 päivänä kuukaudessa Kyamk | Viestintäpalvelut

12 1.8.2013 Kasarminmäen kampus, Kouvola Kyamk | Viestintäpalvelut opiskelijoita n. 1750 www.kyamk.fi/kartat AMK-tutkinnot – suomenkielinen Hoitotyö, terveydenhoitaja (AMK) terveydenhoitotyö Johdon assistenttityö ja kielet, tradenomi Liiketalous, tradenomi julkishallinto ja juridiikka taloushallinto kansainvälinen markkinointi ja Venäjä-liiketoiminta Muotoilu, muotoilija (AMK) designer-stylisti esiintymisasusuunnittelu graafinen muotoilu puumuotoilu sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu teollinen muotoilu Rakennustekniikka, insinööri (AMK) Restaurointi, artenomi (AMK) Vanhustyö, geronomi (AMK) Koulutusohjelmat, tutkintonimikkeet ja suuntautumisvaihtoehdot

13 1.8.2013 Kasarminmäen kampus, Kouvola Kyamk | Viestintäpalvelut opiskelijoita n. 1750 AMK-tutkinnot – vieraskielinen Degree Programme in Design, muotoilija (AMK), Bachelor of Culture and Arts Degree Programme in International Business, tradenomi, Bachelor of Business Administration International Marketing International Trade Koulutusohjelmat, tutkintonimikkeet ja suuntautumisvaihtoehdot Ylemmät AMK-tutkinnot Degree Programme in Design, muotoilija (ylempi AMK), Master of Culture and Arts Degree Programme in International Business Management, tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Sosiaaliala, sosionomi (ylempi AMK) tai geronomi (ylempi (AMK) Lisätietoa: www.kyamk.fi/hakijallewww.kyamk.fi/hakijalle

14 1.8.2013 Jylpyn kampus, Kotka Kyamk | Viestintäpalvelut AMK-tutkinnot Ensihoito, ensihoitaja (AMK) Hoitotyö, sairaanhoitaja (AMK) hoitotyön sv. Naprapatia, naprapaatti (AMK) Sosiaaliala, sosionomi (AMK) opiskelijoita n. 850 Koulutusohjelmat, tutkintonimikkeet ja suuntautumisvaihtoehdot Lisätietoa: www.kyamk.fi/hakijallewww.kyamk.fi/hakijalle Ylemmät AMK-tutkinnot Terveyden edistäminen, ensihoitaja, geronomi, naprapaatti, sairaanhoitaja, sosionomi tai terveydenhoitaja (ylempi AMK) Degree Programme in Health Promotion, ensihoitaja, geronomi, naprapaatti, sairaanhoitaja, sosionomi tai terveydenhoitaja (ylempi AMK), Master of Health Care / Social Services

15 1.8.2013 Metsolan kampus, Kotka Kyamk | Viestintäpalvelut AMK-tutkinnot Automaatiotekniikka, insinööri (AMK) Energiatekniikka, insinööri (AMK) Liiketoiminnan logistiikka, tradenomi Logistiikka, insinööri (AMK) International Logistics kansainväliset kuljetukset Merenkulku merenkulkualan insinöörin sv., insinööri (AMK) merikapteenin sv., merikapteeni (AMK) Rakennustekniikka, insinööri (AMK) opiskelijoita n. 1500 Tietotekniikka, insinööri (AMK) peliohjelmointi tietoverkkotekniikka Veneteknologia, insinööri (AMK) Ylemmät AMK-tutkinnot Teknologiaosaamisen johtaminen, insinööri (ylempi AMK) Merenkulun hallinto, merikapteeni (ylempi AMK) Koulutusohjelmat, tutkintonimikkeet ja suuntautumisvaihtoehdot Lisätietoa: www.kyamk.fi/hakijallewww.kyamk.fi/hakijalle

16 1.8.2013 Kyamkin yksi tärkeä vahvuusalue on logistiikka, jossa hyödynnetään Kymenlaakson logistinen asema sekä merenkulun, logistiikan ja liiketoiminnan logistiikan koulutusten välinen synergia Koulutusohjelmilla on yhteisiä opintoja ja opiskelija voi valita valinnaisia opintoja tai suuntautumisvaihtoehdon mistä tahansa näistä koulutusohjelmista. Kaksoistutkintojen koulutusohjelmat ja tutkintonimikkeet Double Degree Programme in Business Logistics, tradenomi, Bachelor of Business Administration Double Degree Programme in Energy Technology, insinööri (AMK), Bachelor of Engineering Double Degree Programme in Industrial Management and Logistics, insinööri (AMK), Bachelor of Engineering Kaksoistutkinnot Kyamk | Viestintäpalvelut

17 1.8.2013 Avoin AMK tarjoaa mahdollisuuden suorittaa joustavasti ammatillisia korkeakouluopintoja iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta Opetus on kaikille avointa ja maksullista, mutta edullista. Suoritetut avoimen AMK:n opinnot ovat hyväksyttävissä osaksi Kyamkissa suoritettavaa tutkintoa Opiskella voi joko yksittäisiä opintojaksoja tai laajempia kokonaisuuksia Niin kutsuttujen polkuopintojen avulla voi hankkia AMK-opintoihin vaadittavan hakukelpoisuuden suorittamalla koulutusohjelmaan soveltuvia opintoja 60 opintopisteen verran Avoin AMK Kyamk | Viestintäpalvelut Lisätietoa: www.kyamk.fi/avoinwww.kyamk.fi/avoin

18 1.8.2013 Arvot Tavoitearvo eli korkea ammatillinen osaaminen rakentuu seuraaville perusarvoille: luottamus yhteistyökykyisyys muutoskykyisyys. Kyamk | Viestintäpalvelut

19 Kyamkin visio 2015 Ammattikorkeakoulumme on menestyksen tekijä: laadukas, työelämäläheinen ja kansainvälinen korkeakoulu, jossa onnistumme yhdessä. 1.8.2013Kyamk | Viestintäpalvelut

20 Kyamkin ja Mamkin yhteinen visio 2010−2015 Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulut muodostavat yhtenäisen korkeakoulukokonaisuuden, joka on tuloksellinen, laadukas, työelämäläheinen ja kansainvälinen. 1.8.2013Kyamk | Viestintäpalvelut

21 1.8.2013 Suomen koulutusjärjestelmä 3Ylioppilastutkinnot 2 1 Ammatilliset perustutkinnot Amm. oppilaitokset ja oppisopimuskoulutus Lukiot 987654321987654321 Esiopetus 10 Oppivelvollisuus- koulutus Ikä 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 Perusopetus Erikois- ammattitutkinnot Ammattitutkinnot työkokemus 5432154321 Yliopistot Tri Lis. Ylemmät kk-tutkinnot Alemmat kk-tutkinnot 43214321 AMK-tutkinnot Ammattikorkeakoulut Ylemmät AMK-tutkinnot Kyamk | Viestintäpalvelut

22 1.8.2013 Korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinto käy muun muassa virkaan tai tehtävään, johon vaaditaan korkeakoulututkinto korkeakoulussa suoritettu tutkinto korkeakoulun loppututkinto alempi korkeakoulututkinto. (Valtioneuvoston asetus 426/2005) Ylempi AMK-tutkinto ja ammattikorkeakoulun jatkotutkinto tuottavat saman kelpoisuuden virkoihin ja tehtäviin kuin ylempi korkeakoulututkinto. (Valtioneuvoston asetus 426/2005) Kyamk | Viestintäpalvelut

23 1.8.2013 Koulutus- ja työelämäpalvelut Kyamk tarjoaa täydennyskoulutusta sekä työelämäpalveluja kaikilla ammattikorkeakoulun toimialoilla asiakkaan tarpeen mukaan. Täydennä osaamistasi työn ohessa monipuolisia mahdollisuuksia oman osaamisen kehittämiseen etä-, lähi- ja verkko-opintoja mahdollisuus yksittäisten opintojaksojen tai laajempien opintokokonaisuuksien opiskeluun. Pidä organisaatiosi ajan tasalla Valitse tarpeitasi vastaava koulutus laajasta tarjonnastamme. Toteutamme ryhmällesi myös yksilöllisesti räätälöidyn koulutuksen. Koulutukset järjestetään AMK:n tai esimerkiksi asiakkaan tiloissa. Koulutukset toteutetaan yhdessä alan kouluttajien sekä työelämän asiantuntijoiden kanssa. Kyamk | Viestintäpalvelut

24 1.8.2013 Koulutus- ja työelämäpalvelut Koulutuksen toteuttamismuotoja avoin AMK täydennyskoulutus räätälöity täydennyskoulutus työvoimapoliittinen koulutus kielitutkinnot ja -koulutus lisätiedot: www.kyamk.fi/hakijallewww.kyamk.fi/hakijalle Rekrytoi uusi osaaja ura- ja rekrytointipalvelut: linkki työnantajien ja opiskelijoiden välillä nopea ja joustava rekrytointikanava, kun organisaatio tarvitsee työharjoittelijoita, opinnäytetyön tekijöitä tai uusia työntekijöitä lisätiedot: www.kyamk.fi/rekrywww.kyamk.fi/rekry Kyamk | Viestintäpalvelut

25 1.8.2013 Tutkimus- ja kehittämistoiminta (TKI) Ammattikorkeakoulun tavoitteena on synnyttää monialaisia, strategialähtöisiä TKI-hankkeita, joilla on tiivis yhteys opetukseen. Painoalojen mukaista tutkimus- ja kehitystyötä tehdään vuosittain yli 50 hankkeessa n. 200 henkilön voimin (noin 65 htv). Hankkeiden kokonaisbudjetilla mitattuna hankesalkun suuruus on n. 12 miljoonaa euroa, josta vuosittainen liikevaihto on n. 4 miljoonaa. Päärahoitus muodostuu EU- ja kansallista rahoituksista, kunta- ja yksityisrahoituksista. Kaikilla toimialoilla on osaamiskeskittymä, johon kuuluu TKI-toiminta, maksullinen palvelutoiminta ja opetuslaboratoriot. Kyamk | Viestintäpalvelut

26 1.8.2013 Kansainväliset toiminnot Ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti verkottunut: yli 100 partnerioppilaitosta liki 30 maassa Euroopassa, Venäjällä, Etelä- ja Pohjois-Amerikassa, Baltian maissa ja Aasiassa tärkeimmät ohjelmat: ERASMUS ja FIRST opiskelija- ja opettajanvaihto-ohjelmat ja koulutukseen liittyvät yhteistyöprojektit kansainvälinen työharjoittelu monipuolinen kieliohjelma ja kansainväliset opintokokonaisuudet internetosoite: www.kyamk.fi/kvwww.kyamk.fi/kv Kyamk | Viestintäpalvelut

27 1.8.2013 Kirjasto- ja oppimisteknologiapalvelut Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n kirjasto- ja oppimisteknologia- palvelut tarjoaa kirjaston, verkko- opetuksen ja opetusteknologian palveluja Kyamkin, Mamkin sekä Kouvolan kaupungin sivistystoimen henkilöstölle. Kampuskirjastot sijaitsevat Kotkassa, Kouvolassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa. Lisäksi Merikeskus Vellamon yhteydessä Kotkassa on Kyamkin, Suomen Merimuseon, Kymenlaakson museon ja Palmenian yhteinen Tietokeskus Vellamo. Kirjastot ovat avoimia kaikille asiakkaille. Kyamk | Viestintäpalvelut

28 1.8.2013 Kirjasto- ja oppimisteknologiapalvelut Oppimisteknologiapalveluihin sisältyvät opetusteknologian ja verkkopedagogiikan kehittäminen, koulutus ja tukipalvelut opettajille sekä verkkopalveluiden ylläpito Lisätietoa kirjastot: www.kyamk.fi/kirjastowww.kyamk.fi/kirjasto oppimisteknologiapalvelut: http://optek.kyamk.fihttp://optek.kyamk.fi Kyamk | Viestintäpalvelut


Lataa ppt "Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Lukuvuosi 2013–2014."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google