Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

SOSIAALISEN TUEN KESKUS OSANA MIELENTERVEYSKUNTOUTUJAN SOSIAALISTA KUNTOUTUMISTA Rauman kehittämisosio PPPR-hankkeen loppuseminaari 27.8.2015 Raision Martin.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "SOSIAALISEN TUEN KESKUS OSANA MIELENTERVEYSKUNTOUTUJAN SOSIAALISTA KUNTOUTUMISTA Rauman kehittämisosio PPPR-hankkeen loppuseminaari 27.8.2015 Raision Martin."— Esityksen transkriptio:

1 SOSIAALISEN TUEN KESKUS OSANA MIELENTERVEYSKUNTOUTUJAN SOSIAALISTA KUNTOUTUMISTA Rauman kehittämisosio PPPR-hankkeen loppuseminaari 27.8.2015 Raision Martin sali Tuija Koponen ja Sanna Kenttälä

2  Lisätä ja monipuolistaa avohuollon tukitoimia Raumalla ja vähentää siten raskaampien palvelujen tarvetta.  Kehittää ja mallintaa Sosiaalisen tuen keskus/ toimintakeskus Merituuli palvelumuotoilun avulla. TAVOITTEET

3 KOHDERYHMÄ  Raumalaiset aikuisikäiset mielenterveys- tai päihdekuntoutujat sekä laitos- ja palveluasumisesta kotiutettavat tai työttömyyden takia elämänkriisissä olevat henkilöt.

4 SOSIAALINEN KUNTOUTUS  Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu sosiaalihuoltolain (17§) mukaisesti sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen, kuntoutusneuvonta ja – ohjaus sekä tarvittaessa kuntoutuspalvelujen yhteensovittaminen ja valmennus arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan.  Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu ryhmätoiminnat ja tuki sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin ja muut tarvittavat sosiaalista kuntoutumista edistävät toimenpiteet.

5 SOSIAALISEN KUNTOUTUMISEN KEHÄ

6 TOIMINTAMALLIN TAUSTAA  Asiakasosallisuus esim. asiakaskysely  Työntekijöiden haastattelut  Palvelumuotoilun työkalut  Rauman kaupungin päihde- ja mielenterveyssuunnitelma  Toimintamallit muualla

7 TOIMINTAMUODOT Ryhmätoiminta ja palveluohjaus Tukikeskustelu Tukipuhelut Kotikäynnit Työtoiminta Retket Virkistys-toiminta Eri alojen asiantuntijat Luennot Koulutus Olkkari, ruokailu, tv, pelit, kirjat lahdet, tietokone Arjenhallinnan huone

8 TYÖ- JA TOIMINTAKESKUS MERITUULI

9

10

11

12

13 Erikoissairaan hoito Rauman Mielenterveyskeskus Aikuispsykiatrinen poliklinikka Rauman päiväosasto Nuorisopsykiatrinen poliklinikka Rauman kuntoutumisyksikkö Lastenpsykiatrian poliklinikka Sosiaali- ja terveysvirasto Terveyspalvelut Terveyskeskus Nuorten vastaanottoryhmä Vorri Opiskelija- ja kouluterveydenhoito Kotihoito Sosiaalipalvelut Aikuis- ja sosiaalityö Päihdeklinikka Psykiatrinen sairaanhoitaja/psykoterapeutti Työ- ja toimintakeskus Merituuli Perhekeskus Sillanpielen toimintakeskus Vertaistuki, kokemusasiantuntijat Kolmas sektori Kriisikeskus Ankkurpaik ry Friski Tuult ry Rauman seudun Katulähetys ry Seurakunta Työttömät ry FinFami Satakunta ry AA, Al-Anon Järjestötalo Työvoiman palvelukeskus KELA Rauman mielenterveys- ja päihdepalvelut Asiakkaan palveluverkko Asiakas Omaiset Läheiset Edunvalvoja Ostopalvelut

14 6. RAUMAN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUIDEN ASIAKKAAN PALVELUPOLKUVISIO 7. 1. 2. 3. 4. 5.

15

16 RAUMAN KEHITTÄMISOSION ARVIOINTI  Arviointikysely lähetettiin sähköisesti ( N=104) yhteistyökumppaneille 2015. Kyselyyn vastasi 34 henkilöä.  Tärkeimmiksi palveluiksi arvioitiin hoidolliset ryhmät, yksilöllinen matalan kynnyksen palveluohjaus ja toiminnalliset ryhmät  Vastaajista 86% oli sitä mieltä, että palveluiden kehittämisessä on onnistuttu hyvin tai erinomaisesti.

17 ARVIOINTI  Palveluihin toivottiin lisää kotiin annettavia palveluita (jatkohankkeen tavoite).  Toivottiin lisää mm. kokemusasiantuntijatoimintaa ja lääkärin palveluita osana kuntoutussuunnitelmaa.  Sidosryhmäkumppaneista 90,9% piti Merituulen roolia tärkeänä Rauman kaupungin kuntoutuspalveluissa, 81% oli tyytyväisiä yhteistyöhön.  Yhteiset asiakkaat ja palveluohjaus molempiin suuntiin.

18 ARVIOINTI  SAMK:n opiskelija tekee opinnäytetyötä, jossa arvioidaan mm. asiakkaiden kokemaa osallisuutta ja toimintamallin asiakaslähtöisyyttä.

19 WHOQOL-Bref elämänlaatumittarin alustavia tuloksia  Hankeosiossa on otettu käyttöön WHO-QOL- BREF-mittari, jolla selvitetään asiakkaiden kokemaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista elämänlaatua sekä kokemusta elinympäristöstä.

20 ELÄMÄNLAATUMITTARISTA

21 Yleinen elämänlaatu 0kk ka 3,18 3kk ka 3,5 6kk ka 3,6

22 TOIMINTA MALLI  PALVELUITA MONIPUOLISESTI SAMAN KATON ALLA  PALVELUT TOTEUTETAAN YHDESSÄ JA MONIAMMATILLISESTI  PORTAITTAINEN JA SAUMATON KUNTOUTUMINEN, SIIRTYMINEN JA PALVELUOHJAUS PALVELUISTA TOISEEN  RATKAISUKESKEISYYS JA ASIAKKAAN VOIMAVAROJA TUKEVA TYÖTAPA  YHTEISYYS TYÖTOIMINNAN KANSSA  RYHMÄTOIMINTA JA PALVELUOHJAUS  ASIAKKAAT MUKANNA ARJEN KEHITTÄMISESSÄ  MATALA KYNNYS,  PALVELUTARPEEN ARVIOINTI JA ASIAKASSUUNITELMA

23


Lataa ppt "SOSIAALISEN TUEN KESKUS OSANA MIELENTERVEYSKUNTOUTUJAN SOSIAALISTA KUNTOUTUMISTA Rauman kehittämisosio PPPR-hankkeen loppuseminaari 27.8.2015 Raision Martin."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google