Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Oma-aloitteisten verojen ilmoittaminen ja maksaminen Verohallinto.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Oma-aloitteisten verojen ilmoittaminen ja maksaminen Verohallinto."— Esityksen transkriptio:

1 Oma-aloitteisten verojen ilmoittaminen ja maksaminen Verohallinto

2 Sisältö Oma-aloitteisten verojen ilmoittaminen ja maksaminen Kausiveroilmoitus Eräpäivät Korjaaminen Myöhästyminen ja laiminlyönti Verotili Mikä on Verotili? Tiliote Sanastoa Korot Maksujen ja hyvitysten käyttöjärjestys Palautukset Saldohuomautukset Maksuvaikeudet Vuosi-ilmoitus 2

3 Oma-aloitteisten verojen ilmoittaminen Oma-aloitteisia veroja ovat mm. arvonlisävero ja työnantajasuoritukset. Oma-aloitteiset verot ilmoitetaan Verohallinnolle kausiveroilmoituksella. kausiveroilmoituksella Ilmoittamisjakso voi olla kuukausi, neljännesvuosi tai kalenterivuosi. Työnantajatietoja ei kuitenkaan voi ilmoittaa kalenterivuosittain. Kausiveroilmoitus on annettava jokaiselta kohdekaudelta - myös silloin, kun kohdekaudella ei ole ollut toimintaa. 3

4 Kausiveroilmoitus 4

5 Kausiveroilmoituksen voi antaa sähköisesti Verotili-palvelussa Tyvi-palveluntarjoajien välityksellä Palkka.fi-palvelussa (vain työnantajasuorituksista) Ilmoitin.fi-palvelussa. paperilla 5

6 Kausiveroilmoituksen eräpäivät Sähköisesti annettavan ilmoituksen eräpäivä on kuukauden 12. päivä Paperilla annettavan ilmoituksen eräpäivä on kuukauden 7. päivä tammikuuhelmikuumaaliskuu 7. pv 12. pv Esim. maaliskuussa annettavasta kausiveroilmoituksesta HUOM! Ilmoituksen on oltava perillä Verohallinnossa eräpäivänä. HUOM! Ilmoituksen on oltava perillä Verohallinnossa eräpäivänä. Tärkeät päivämäärät 6

7 Kausiveroilmoituksen korjaaminen Virheellisenä annettu kausiverotieto korjataan antamalla samalle kohdekaudelle lisäilmoitus eli uusi kausiveroilmoitus. Lisäilmoituksella ilmoitetaan vain muuttuneet tiedot ja niistä vain muutoksen määrä eli ero aiemmin ilmoitettuun verrattuna (plussaa tai miinusta). Esimerkki ilmoituksen korjaamisesta: 7

8 Kausiveroilmoituksen myöhästyminen Jos ilmoitus saapuu myöhässä, määrätään myöhästymismaksu. Myöhästymismaksua määrätään 15 %:n vuotuisen korkokannan mukaan. Maksu lasketaan erikseen jokaiselle verolle, joka on ilmoitettu myöhässä. Myöhästymismaksua lasketaan ilmoituksen määräpäivää seuraavasta päivästä alkaen ilmoituksen saapumispäivään saakka. 123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567891011121314151617181920212223242526272812345678910111213141516171819202122232425262728293031 tammikuuhelmikuumaaliskuu Ilmoitettava alv tammikuulta 2014 on 5000 € Ilmoitus on annettu sähköisesti 23.3.2014 Paperilla annetun ilmoituksen jättöpäivä 7.3., sähköisesti 12.3. Myöhästymismaksua lasketaan 15 %:n vuotuisen korkokannan mukaan ajalle 13.3.-23.3.2014 eli 22,60 € 8

9 Kausiveroilmoituksen myöhästyminen Myöhästymismaksua määrätään myös lisäilmoituksella ilmoitetulle veron määrälle, jos lisäilmoitus on tehty määräpäivän jälkeen. Myöhässä saapuneesta kausiveroilmoituksesta menee myöhästymismaksu, vaikka veroa ei tulisi maksettavaksi (esim. jos on tehty ”ei toimintaa”- tai ”ei palkanmaksua” - ilmoitus tai veron määrä on negatiivinen). Myöhästymismaksun vähimmäismäärä on 5 euroa verolajilta ja enimmäismäärä 15 000 euroa verolajilta. Myöhästymismaksu merkitään verotiliotteelle velvoitteeksi. 9

10 Kausiveroilmoituksen laiminlyönti Jos kausiveroilmoitusta ei anneta määräajassa, Verohallinto arvioi veron määrän. Ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi määrätään myös veronkorotus. Jos ilmoitus jää kokonaan antamatta, Verohallinto voi poistaa yrityksen ennakkoperintärekisteristä. 10

11 Maksaminen verotilille Oma-aloitteiset verot maksetaan verotilille. Eräpäivä on kuukauden 12. päivä eli yleinen eräpäivä. Maksettaessa on käytettävä verotilin viitenumeroa, joka on asiakaskohtainen ja pysyvä. Verotilille maksetaan arvonlisäveron ja työnantajasuoritusten yhteissumma. Negatiivisen alv:n voi huomioida maksettaessa. 11

12 Verotili 12

13 Mikä verotili on? vero.fi/verotili Verotili on kooste maksajan oma- aloitteisista veroista: verojen maksusta ja kausiveroilmoituksista. Verotili on kaikilla, jotka ilmoittavat ja maksavat verotilimenettelyyn kuuluvia veroja. Verotililtä näkyy, kuinka paljon veroja on maksettava ja minkä verran on palautettavaa veroa. 13

14 Verotilin tiliote Verotilin tiliote muodostetaan kerran kuukaudessa, kymmenen päivää yleisen eräpäivän jälkeen. Verotiliote näkyy Verotili-palvelussa. Pyydettäessä tiliote voidaan lähettää paperilla postitse. Tiliotteen tarkistaminen on tärkeää. 14

15 Verotilin sanastoa Tilitapahtuma = verotilille kirjattu tapahtuma, joka lisää tai vähentää saldoa. Hyvitys = maksu, veronpalautus tai muu asiakkaan hyväksi luettava määrä. Velvoite = vero, maksu tai muu määrä, joka tulee maksaa verotilille. Saldo = maksettujen maksujen ja ilmoitettujen verojen erotus. 15

16 Verotilin korot Hyvityskorkoa lasketaan positiiviselle saldolle (plussaldolle). Viivästyskorkoa lasketaan negatiiviselle saldolle (miinussaldolle). Veron viivästyskorko lasketaan eräpäivää seuraavasta päivästä lähtien maksupäivään saakka. Veronkorotuksen, myöhästymismaksun ja laiminlyöntimaksun viivästyskorko lasketaan maksuunpanopäätöksen eräpäivää seuraavasta päivästä alkaen maksupäivään saakka. 16

17 Verotilimaksujen ja -hyvitysten käyttöjärjestys Maksujen ja hyvitysten käyttöjärjestys on lakisääteinen. Kausiverotiedot ja maksut kirjataan verotilille päivittäin. Myöhemmin erääntyvät tapahtumat näkyvät verotilillä tulevina tilitapahtumina. 17

18 Verotilin palautukset Verotilin positiivinen saldo palautetaan asiakkaalle. Lisätietoja: Palautusten maksaminen verotililtä Palautusta ei makseta, jos maksuyhteystiedot ovat puutteelliset tai kausiveroilmoituksia tai pyydettyjä selvityksiä puuttuu. 18

19 Verotilin saldohuomautukset Maksamatta jääneistä verotilivelvoitteista on huomautus verotiliotteella ensin yksi saldohuomautus useimmissa tapauksissa vielä toinen huomautus näiden jälkeen ilmoitus siitä, että puuttuva summa siirretään perittäväksi. Perittäväksi siirrettyjä maksuja (velvoitteita) ei voi enää maksaa verotilille. 19

20 Maksuvaikeudet Verotililtä pois siirretyistä eristä ei lähetetä maksumuistutusta. Ellei veroa makseta, se lähetetään ulosottoon Ennen ulosottoon lähettämistä Verohallinnolta voi pyytää maksujärjestelyä. Maksujärjestelypyynnön voi tehdä sähköisesti: vero.fi/maksujarjestelyvero.fi/maksujarjestely 20

21 Vuosi-ilmoitus Työnantajan on annettava vuosi-ilmoituksen palkansaajakohtainen erittely maksamistaan palkoista. Vuosi-ilmoituksen erittelyllä ilmoitetaan mm. palkansaajan henkilötunnus, maksettu bruttopalkka, toimitettu ennakonpidätys ja palkansaajalta perityt lakisääteiset maksut. Palkansaajan esitäytetyn veroilmoituksen palkkatiedot perustuvat työnantajan vuosi- ilmoituksen tietoihin. 21


Lataa ppt "Oma-aloitteisten verojen ilmoittaminen ja maksaminen Verohallinto."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google