Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Mitä luvassa 2016 ja 2017? Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Ammatillisen koulutuksen seminaari, Seinäjoki 17.11.2015.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Mitä luvassa 2016 ja 2017? Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Ammatillisen koulutuksen seminaari, Seinäjoki 17.11.2015."— Esityksen transkriptio:

1 Mitä luvassa 2016 ja 2017? Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Ammatillisen koulutuksen seminaari, Seinäjoki 17.11.2015

2 Strategisen hallitusohjelman kärkihankkeiden toimintasuunnitelma Uudistetaan toisen asteen ammatillinen koulutusta vastaamaan tulevaisuuden osaamistarpeita –Poistetaan nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen raja-aidat ja kootaan koulutustarjonta, rahoitus ja ohjaus yhtenäiseksi kokonaisuudeksi OKM:n alle. –Uudistetaan ammatillisen koulutuksen järjestäjärakenteita sekä toimintaprosesseja. –Uudistetaan ammatillisen koulutuksen kokonaisuutta koskeva toimintalainsäädäntö – uusi laki, jossa keskeisenä lähtökohtana on osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys. –Tehdään ammatillisen koulutuksen tutkintouudistus tutkintoja laaja-alaistamalla ja erillisten tutkintojen määrää vähentämällä sekä keventämällä ja yksinkertaistamalla tutkintojärjestelmään liittyvää sääntelyä ja hallintoa. –Uudistetaan ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintoja ja hakupalveluja –Uudistetaan ja digitalisoidaan koulutuksen järjestäjien toimintaprosesseja ja oppimisympäristöjä. –Luodaan ja otetaan käyttöön uusi koulutussopimusmalli –kehitetään oppisopimuskoulutusta ja vähennetään työnantajille siitä koituvaa hallinnollista ja taloudellista taakkaa –Vahvistetaan opetushenkilöstön osaamista

3 Strategisen hallitusohjelman kärkihankkeiden toimintasuunnitelma Tehdään rahoitus- ja ohjausjärjestelmästä yhtenäinen kokonaisuus –Uudistetaan ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä yhtenäiseksi kokonaisuudeksi yhdistämällä nykyiset ammatillisen peruskoulutuksen, ammatillisen lisäkoulutuksen, oppisopimuskoulutuksen ja työvoimakoulutuksen rahoitusjärjestelmät. –Lisätään toiminnan vaikuttavuuden ja tehokkuuden painoarvoa koulutuksen järjestäjien rahoituksessa ja puretaan asiakaslähtöistä, tuloksellista ja tehokasta toimintaa rajoittavaa sääntelyä. –Uudistetaan ammatillisen koulutuksen säätely- ja ohjausjärjestelmää siten, että kaikkea ammatillista koulutusta säädellään jatkossa yhdellä järjestämisluvalla. –Uudistetaan ohjausjärjestelmää tuloksellisuuteen, laatuun ja vaikuttavuuteen painottuvaksi ja virtaviivaistetaan koulutuksen järjestäjien toiminnan ohjausta –Lisätään oppisopimuskoulutuksen ja työpaikoilla tapahtuvan oppimisen houkuttelevuutta työnantajan, koulutuksen järjestäjän ja opiskelijan näkökulmista

4 Reformin valmistelun alustava aikataulu 9/2015Valmistelutyö käynnistetty 11/2015 Reformin seurantaryhmä asetettu 2/2016Rake-toimenpideohjelma käynnistyy 1-2/2016Toimintaprosessien kehittämistoimet (ml. digitalisointi) käynnistyvät 2-4/2016Tulosohjauspilotit käynnistyvät 3/2016Rahoitusuudistuksen 1. vaiheen säädösmuutokset Eduskunnalle (vuoden 2017 säästöt) 4-8/2016Valmistelu eri foorumeilla (työpajat, netti ym.) 11/2016Lakiesitykset lausuntokierrokselle 1/2017Toimintalaki- ja rahoituslaki HE:t Eduskunnalle 2-6/2017Uusien järjestämislupien valmistelu 2-6/2017Asetusten valmistelu 6-8/2017Päätökset uusista järjestämisluvista 1/2018Uudistettu lainsäädäntö voimaan

5 AM-reformin valmistelu käytännössä Ammatillisen koulutuksen reformille asetetaan seurantaryhmä ja projektiryhmä Seurantaryhmä kattaa kaikki keskeiset sidosryhmät –Tehtävänä seurata ja tukea reformin toimeenpanoa sekä arvioida eri toimenpiteiden vaikutuksia Projektiryhmän tehtävänä on koordinoida ja organisoida reformin toimenpiteiden valmistelua sekä huolehtia yhteistyöstä koulutuksen järjestäjien ja keskeisten sidosryhmien kanssa –Projektiryhmä muodostuu OKM:n, OPH:n ja TEM:n virkamiehistä. –Projektiryhmä asettaa virkamiesjaostoja asioiden valmistelua varten

6 AM-reformin valmistelu käytännössä Vuorovaikutteinen valmisteluprosessi Syksyn 2015 aikana toteutetaan idea- ja aloitekierros reformin toimeenpanoon liittyen –AMKE:n kysely –OPH:n kysely –AM seminaari Ideoiden ja aloitteiden hyödyntäminen valmistelussa - täsmennetyt esitykset reformin toimeenpanosta Luonnokset julkiseen konsultaatioon –työpajoja eri sidosryhmien kanssa –verkkopohjaiset kommentointi- ja palautefoorumit Viimeistellyt hallituksen esitykset lausuntokierrokselle Tarvittavat muokkaukset lausuntopalautteen pohjalta

7 Ammatillisen koulutuksen rahoitus 2016 Ammatillisen peruskoulutuksen keskimääräinen yksikköhinta 10 465,32 € –Investointien takuukorotuksen poistumisen vaikutus -426,78 euroa. Ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijatyövuosikohtaisen rahoituksen perusteena käytetty hinta 9816,47 € Oppisopimuskoulutuksen yksikköhinnat –Ammatillinen peruskoulutus6606,76 € –Tutkintotavoitteinen ammatillinen lisäkoulutus3268,70 € –Ei-tutkintotavoitteinen lisäkoulutus2360,73 €

8 Vuoden 2017 säästöjen toteuttaminen Säästö toteutettaisiin ammatillisen peruskoulutuksen rahoituksesta Uusi mekanismi, jolla yksikköhinnan ja opiskelijamääräleikkausten sijaan rahoituksen määrä sidottaisiin koulutuksen järjestäjän enimmäisopiskelijamäärään tietyllä osuudella Koulutuksen järjestäjä saisi rahoitusta enintään n. 88-90 % järjestämislupansa mukaisesta enimmäisopiskelijamäärästä koulutuksen järjestäjä päättäisi, missä suhteessa säästö toteutetaan opiskelijamäärän tai yksikköhinnan puitteissa. Enemmän liikkumavaraa ottaa toimintaympäristön olosuhteita huomioon toiminnan sopeuttamisessa alempaan rahoitustasoon Siirtymävaiheen ratkaisu, jolla valmistaudutaan vuoden 2018 rahoitusuudistukseen OKM:n tarkoituksena tuottaa alkutalvesta järjestäjäkohtaiset laskelmat

9 Muuta ajankohtaista OKM:ssä olevien järjestämislupahakemusten käsittely Opetushallinnon ohjaus- ja säätelypalvelu, Oiva otetaan käyttöön Tutkintojärjestelmän kehittämistyö (TUTKE 3) etenee Uusien tutkintotoimikuntien asettamista valmistellaan Näyttötutkintosihteeristön perustaminen etenee Laadunhallintajärjestelmien arvioinnin raportti julkistettu – tilanne hyvä! Todennetun osaamisen rekisterin valmistelu käynnistynyt – tavoitteena ottaa rekisteri käyttöön asteittain vuodesta 2018 lukien Turvapaikanhakijatilanne – varautuminen tulevaan


Lataa ppt "Mitä luvassa 2016 ja 2017? Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Ammatillisen koulutuksen seminaari, Seinäjoki 17.11.2015."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google