Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Team Finland Trade Fair pk-yritysten yhteisiin kansainvälisiin messuhankkeisiin Ohje hakemuksen täyttämiseen 21.4.2016.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Team Finland Trade Fair pk-yritysten yhteisiin kansainvälisiin messuhankkeisiin Ohje hakemuksen täyttämiseen 21.4.2016."— Esityksen transkriptio:

1 Team Finland Trade Fair pk-yritysten yhteisiin kansainvälisiin messuhankkeisiin Ohje hakemuksen täyttämiseen 21.4.2016

2 Kirjaudu palveluun http://www.tekes.fi/asiointi/http://www.tekes.fi/asiointi/ Uudet asiakkaat rekisteröityvät palvelun käyttäjiksi myös Kirjaudu palveluun -linkin kautta. Ennen hakemuksen täyttämistä osallistuvan yrityksen edustaja käy rekisteröitymässä Tekesin asioinnin käyttäjäksi, mikäli ei ole aiemmin jo rekisteröitynyt.

3 Valitse Asioinnissa Tee uusi hakemus ja ikoni Selvitä, testaa, suunnittele ja vahvista (Kiito, Tempo, Messuavustus ja Vientirengas)

4 Syötä hakijaorganisaation y-tunnus, hae yhteystiedot ja luo hakemus

5 Hakemuksen perustiedot sivulla voit lisätä käyttöoikeuksia muille rekisteröityneille käyttäjille (vastuuhenkilö, yhteyshenkilö, kirjanpitäjä jne.) Messuavustushakemuksissa valitaan: ei liity ohjelmiin. Viitetieto: Messuavustus

6 Yrityksen liiketoiminnan kuvaus: Kerro yrityksen vientitoiminnasta ja kansainvälisistä kasvusuunnitelmista. Kuvaa lisäksi lyhyesti tuote tai palvelu, jota messuilla esittelette. Kerro, miten tuote eroaa muista markkinoilla olevista tuotteista (innovatiivisuus ja uutuusarvo). Yrityksen omistus: Kuvaa yrityksen oma omistuspohja ja kerro mahdollisista konserniomistuksista. Mikäli yritys on osa konsernia, voit tässä kertoa yrityksen omat henkilö-, taseen loppusumma- ja liikevaihtotiedot. Ilmoita myös hakijayrityksen mahdolliset osuudet (%) muista yrityksistä. Yrityksen käytössä olevat muut henkilöresurssit kohdassa voit kertoa, mikä taho/kuka koordinoi messuhanketta osallistuvan yrityksen puolesta.

7 Kerro kuluvan ja kahden edellisen tilikauden tiedot Mikäli yritys kuuluu konserniin, tulee organisaation tiedoissa kerrottavat tilinpäätöstiedot olla konsernin tietoja. Vienti: tähän riittää arvio nykyisestä suorasta vientitoiminnasta. Merkitse 0 niihin kuluvan vuoden lukuihin, joita et pysty arvioimaan.

8 Kassavirtalaskelma ei ole messuhankkeissa pakollinen liite De minimis: Onko yrityksellesi myönnetty de minimis -tukea kuluvan verovuoden tai kahden edellisen verovuoden aikana? Yrityksen on ilmoitettava sen kanssa samaan konserniin kuuluvien suomalaisten yritysten saamat de minimis -tuet kuluvan verovuoden ja kahden edellisen verovuoden aikana. Verovuoden muodostavat se tai ne tilikaudet, jotka päättyvät kalenterivuoden aikana. Huomaa, että hakemasi Tekesin tuki ei yhdessä muiden de minimis -tukien kanssa saa ylittää 200 000 euroa edellä mainittuna aikana. (Maanteiden tavarankuljetuspalveluja tarjoavilla yrityksillä raja 100 000 euroa) Liitä kassavirtalaskelma-kohdassa tarkempi selvitys yrityksenne/konserninne saamista de minimis - tuista (maininta ainakin tuen saajasta, tuen myöntöpäivästä ja saadusta avustusmäärästä). Selvitys on vapaamuotoinen. Selvitys tulee antaa myös silloin, kun yritys ei ole saanut de minimis -tukea.

9 Tavoitteet: Kerro yrityksenne messuosallistumisen tärkeimmät tavoitteet. Esim. viennin lisääminen x % / x € (xx tarjouspyyntöä, x toteutunutta kauppaa, uusia yhteistyökumppaneita xx kpl…) Liiketoiminnan tavoitetaulukko ei ole messuhankkeissa pakollinen

10 Samaan messuhankkeeseen osallistuvien yritysten hakemuksissa projektin nimi tulee olla sama esim. messujen nimi Suunniteltu aikataulu: Alkamispäivä: avustushakemuksen jättöpäivä, Päättymispäivä: viimeinen messupäivä tai muu päivä, jonka jälkeen hankkeesta ei synny enää kustannuksia. Suorituskunta: yrityksen kotipaikka Projektitunnus: ei tarpeellinen messuhankkeissa

11 Projektin vaikutus liiketoimintaan:  Kuvaa lyhyesti messutapahtuman merkitystä toimialallanne ja yrityksellenne. Kerro mikä/mitkä ovat yrityksen kohdemarkkinat, joille yritys messujen kautta tähtää ja arvioi kohdemarkkinan mahdollisuuksia yritykselle. Voit myös tarkemmin kommentoida aiemmin esittämiäsi messuprojektin tavoitteita.

12 Kerro lisäksi, mikäli hanke osuu jollekin seuraavista messuavustusten painopistealueista: ympäristöliiketoiminnan ja puhtaiden teknologioiden toimialat bioteknologian toimialat ICT-toimiala ja digitalisaatio palveluliiketoiminnan toimialat terveys- ja hyvinvointiteknologian toimialat luovat alat (tuotteiden tulee olla teollisesti valmistettuja ei yksittäiskappaleita tai uniikkia taidetta) koulutusvienti muut innovatiiviset uudet hankkeet korkean teknologian toimialoilla Yrityksen kyvykkyydet/osaamiset ja niiden kehittämistarpeet: Merkitse: –

13 Projektin toteutus, valitse Ei erillistä projektisuunnitelmaa. Projektin toteutus: Kerro messutapahtuman nimi, paikkakunta, maa ja tapahtuma-aika sekä mainitse mikäli kyseessä on yritysten yhteisosasto. Kerro, montako yritystä osallistuu hankkeeseen rinnakkaishakemuksin ja mikäli hanke liittyy esim. Team Finland -kasvuohjelmaan. Kuvaa tässä tarkemmin hankkeenne toteutusta ja kustannusrakennetta, mikäli kyseessä luovien alojen yritysten hanke, jossa osaston kustannukset eivät ole merkittäviä. Muut resurssit: Erittele ostopalveluissa esitetyt kustannukset ja kerro, mikäli ennen avustushakemuksen jättämistä on syntynyt kustannuksia ja erittele kulut. Pääsääntöisesti Tekes voi tukea vain hankehakemuksen jälkeen syntyneitä kustannuksia. Mainitse myös, mikäli hankkeeseen saadaan avustusta myös jostakin muusta lähteestä.

14 Rahapalkka ja henkilösivukustannukset Jätetään tyhjäksi. Ostettavat palvelut: Ilmoitetaan osallistuvan yrityksen messuosaston kulut yhteensä. Sisältäen: pakolliset rekisteröintikustannukset, pinta-alakulut, tekniset tilaukset, suunnittelukulut, somistekulut, vuokrattavat rakenteet sekä osaston rakentamiskulut. Voi sisältää myös hankkeeseen liittyvät tilintarkastajan kustannukset. Mikäli yritys osallistuu yhteisosastolle: Ostettavissa palveluissa kerrotaan yrityksen osuus messuosaston kustannuksista. Luovien alojen (esim. musiikkiteollisuus, audiovisuaalinen ala) osalta voidaan poikkeuksellisesti tukea myös hankkeita, joissa ei synny merkittäviä kustannuksia messuosastosta, vaan lähinnä tapahtuman vierailuun liittyviä kustannuksia. Poikkeus koskee lähinnä messutapahtumia, joissa messutapahtuman konseptin vuoksi ei ole mahdollista osallistua yhteisosastolla/omalla osastolla tapahtumaan. Tällöin avustustaso on max 50 % hyväksyttävistä osallistumis- ja matkakustannuksista. Kulut merkitään ostettaviin palveluihin. Kustannukset ilmoitetaan ALV 0 % mukaan Muut kustannukset: Laske tähän 20 % ilmoittamistasi ostettavista palveluista.

15 Tekesiltä haettu rahoitus: merkitse tähän euroissa 50 % kustannusarvion loppusummasta. Muu rahoitus: Mikäli yrityksen itsensä lisäksi ei ole muita rahoittajia, merkitse tulorahoitus ja euromäärä.

16 Vapaa saate: Ei pakollinen Hakemus on lähetettävissä, kun valikon vieressä näkyvät ikonit ovat vihreitä.


Lataa ppt "Team Finland Trade Fair pk-yritysten yhteisiin kansainvälisiin messuhankkeisiin Ohje hakemuksen täyttämiseen 21.4.2016."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google