Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Verotuksen perusteet - Johdanto OTK / OTM Ilkka Lahti Syksy 2015.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Verotuksen perusteet - Johdanto OTK / OTM Ilkka Lahti Syksy 2015."— Esityksen transkriptio:

1 Verotuksen perusteet - Johdanto OTK / OTM Ilkka Lahti Syksy 2015

2 Käytännön asiat Luennot –ti, to 2.6.–16.6. sekä ke 17.6. –Klo 16.15–19.30 (tauko 17.45–18.00) –Paikka E-341 Arkadia-rakennus Aineisto –https://noppa.aalto.fi/noppa/app Tentit –30.6. –13.8. –8.10.

3 Verotuksen peruskäsitteitä Veronsaajat Välilliset ja välittömät verot Suhteelliset ja progressiiviset verot Marginaalivero

4 Verotuksen tavoitteet, ohjaava – neutraali verotus fiskaaliset tavoitteet jakopoliittiset tavoitteet sosiaalipoliittiset tavoitteet terveyspoliittiset tavoitteet kasvupoliittiset tavoitteet suhdannepoliittiset tavoitteet työllisyyspoliittiset tavoitteet elinkeinopoliittiset tavoitteet ympäristöpoliittiset tavoitteet

5 Verotuksen periaatteet etuperiaate veronmaksukyvyn periaate tehokkuusperiaate oikeudenmukaisuusperiaate oikeusvarmuusperiaate ennustettavuusperiaate

6 Verotuksen periaatteet jatkuu yhdenmukaisuusperiaate tasapuolisuuden periaate luottamuksen suojan periaate

7 Verotuksen oikeuslähteet Veroista on säädettävä lailla! esim. tuloverolaki ja arvonlisäverolaki lisäksi asetuksia ja Verohallituksen päätöksiä Lisäksi huomioitava lainsoveltamisessa: –viranomaisen soveltamisohjeet (sitovat viranomaisia, ei riippumattomia TI:a) –lainvalmisteluaineisto –ennakkoratkaisut (KHO, KVL) Lisäksi tulkinnassa huomioidaan oikeustieteen kannat Eurooppa-oikeudella keskeinen sija tulkinnassa.

8 Verotuksen perusteet Tulovero –Tuloverolaki –Yritystulon ja maatilatalouden tulon verottamisesta omat lait –Lähdeverotusta koskevat lait Perintö- ja lahjavero Arpajaisvero Vero arvonimistä Varainsiirtovero Kiinteistövero Koiravero Arvonlisävero Valmisteverot –Valmisteverotuslaki –Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta –Yms. Jätevero Auto- ja ajoneuvoverot

9 Verot (käsitteitä) TULOVERO Tuloveroa maksetaan sekä kunnalle (kunnallisvero) että valtiolle (valtiontulovero). KUNNALLISVERO Kunnallisvero on kunnalle ansiotuloista maksettava tulovero. Kunnat vahvistavat vuosittain tuloveroprosenttinsa. Alin veroprosentti on 16 ja ylin 23. –Vahvistetaan vuosittain eli määrät muuttuvat

10 Verot (käsitteitä) VALTION TULOVERO Valtion tulovero on valtiolle ansiotuloista maksettava vero. Tuloveroasteikkolaki annetaan vuosittain. Veroprosentti on alimmillaan 6,50 %, suurimman tuloluokan tuloista se on 31,75 %. –Vahvistetaan vuosittain ja lähes aina muuttuvat KIRKOLLISVERO Kirkollisvero peritään evankelisluterilaisen ja ortodoksisen kirkon jäsenten ansiotuloista. Verohallinto tilittää kirkollisveron seurakunnille. Kirkollisvero on seurakunnasta riippuen 1-2 %.

11 Verot (käsitteitä) LÄHDEVERO Suomeen enintään kuudeksi kuukaudeksi tulevan ulkomaalaisen Suomesta saamasta tulosta peritään 35 prosenttia lähdeveroa. Palkanmaksaja perii lähdeveron ja tilittää sen valtiolle. Korkotulosta perittävä lähdevero on 30 prosenttia. Sen perii koron maksaja ja tilittää valtiolle. –Korkotulon lähdevero on muuttunut pääomatuloverokannan muuttuessa ARVONLISÄVERO Arvonlisävero on kulutusvero, joka maksetaan tavaran tai palvelun hankinnan yhteydessä. Yrittäjä tilittää myyntinsä mukaisen arvonlisäveron valtiolle kuukausittain.

12 Verot (käsitteitä) YHTEISÖN TULOVERO Yhteisöjen tuloveroprosentti on 20. Verohallinto tilittää yhteisöjen tuloveron valtiolle, kunnille ja seurakunnille niille kuuluvien osuuksien mukaan. –Yhteisöjen tuloveroprosentti on vaihdellut 20 %:sta 29 %:iin. PÄÄOMAVERO Pääomavero on valtiolle pääomatuloista maksettava vero. Veroprosentti on 30 ja 33. –Pääomatulon verotus on tapahtunut kahdella tasolla vuodesta 2012 alkaen. 2015 vero on 30.000 asti 30 % ja tämän ylittävästä tulosta vero on 33 %.

13 Verot (käsitteitä) KIINTEISTÖVERO Kiinteistövero on kiinteistön arvon perusteella kunnalle vuosittain suoritettava vero. Kiinteistöveroprosentit päättää kunnanvaltuusto. PERINTÖVERO Perintöveroa maksetaan valtiolle 20 000 euron tai sitä suuremmasta perinnöstä. Perintövero määräytyy perityn omaisuuden arvon ja sukulaisuussuhteen perusteella. –Verovelvollisuuden alaraja on ollut vuodesta 2008 alkaen 20.000 euroa. Tätä ennen raja oli 4 000 euroa.

14 Verot (käsitteitä) LAHJAVERO Lahjavero on valtiolle maksettava vero 4 000 euron suuruisesta tai sitä suuremmasta lahjasta tai ennakkoperinnöstä. VARAINSIIRTOVERO Varainsiirtovero on kiinteistön tai arvopaperien luovutuksesta valtiolle maksettava vero.

15 Verot (käsitteitä) MUUT VEROT Muita veroja on mm. valmisteverot, autovero, jätevero. Näiden kantamisesta vastaavat muut viranomaiset kuin verohallinto.


Lataa ppt "Verotuksen perusteet - Johdanto OTK / OTM Ilkka Lahti Syksy 2015."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google