Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.3.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.3."— Esityksen transkriptio:

1 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.3

2 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 2 Tämän esityksen sisältö  tausta  avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat)  avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)  mikä on avointen ja yhteisten rajapintojen hallintasuunnitelma  miksi avoimen rajapinnan hallintasuunnitelma on tärkeä  mitä eroa on rajapintojen määrittelydokumentilla ja rajapintojen hallintasuunnitelmalla  ohjelmiston avoimet sekä avoimet ja yhteiset rajapinnat  avoimen rajapinnan hallinnanelinkaaren kuvaus  hallintasuunnitelman hyödyntämisen nykytila

3 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma TAUSTA 18.1.2016

4 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv Tausta  Nykyisin järjestelmätoimittajat tekevät avoimia rajapintoja omiin järjestelmiinsä. Rajapinnat ovat usein teknologisesti standardin mukaisia, mutta rajapinnan kautta siirtyvä tietosisältö ja rajapinnan elinkaari on toimittajan vapaasti päätettävissä  Tulevaisuudessa määritellään enemmän avoimia rajapintoja eri järjestelmiin siten, että jokaiseen järjestelmätoimittajan järjestelmään on teknologisesti ja tietosisällöllisesti samanlainen rajapinta  Muuttunut tilanne aiheuttaa seuraavat kaksi asiaa: 1.rajapintojen määrittelyt tulevaisuudessa omistaa joku muu kuin ohjelmiston omistaja. 2.rajapinnan määrittelyiden omistajan tehtävänä on suorittaa itse tai järjestää rajapinnan hallinta (em. rajapinnan kehittämisen ja ylläpidon rahoitus sekä kehittämisen käytänteet)

5 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv Kaupunki zzx Kaupunki yy x Kaupunki xx x Toimiala järjestelmä x Toimiala järjestelmä y Toimiala Järjestelmä z Järjestelmä 1 Avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat samalla toimialalla - Nykyinen tilanne Järjestelmä 1Järjestelmä 3 Rajapinnan dokumen taatio Rajapinnan dokumen taatio Rajapinnan dokumen taatio Rajapinnan omistaja Rajapinnan omistaja Rajapinnan omistaja

6 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv Nykyisen tilanteen piirteet OminaisuusKuvaus Rajapinnan omistajuusRajapinnan ja sen määrittelyt omistaa ohjelmiston omistaja Rajapinnan määrittely (teknologia ja tietosisältö)Ohjelmiston omistaja voi vapaasti määritellä rajapinnan teknologian tai tietosisällön Rajapinnan suunnittelu ja toteutusOhjelmiston omistaja voi vapaasti suunnitella ja toteuttaa rajapinnan. Rajapinnan ylläpitorajapinnan ylläpidosta vastaa ohjelmiston omistaja omien resurssien ja aikataulujen puitteissa Rajapinnan käyttöönottoOhjelmiston omistaja saa vapaasti päättää miten rajapintaa voidaan käyttää tai liittyykö sen käyttämiseen hinnoittelua tai sopimuksia Rajapinnan kehittämisen ja ylläpidon kustannuksetKustannuksista vastaa ohjelmiston omistaja, joka voi vapaasti päättää miten kustannukset asiakkailta veloitetaan vai veloitetaanko ollenkaan Rajapinnan dokumentaatioToimittaja voi vapaasti määritellä millainen dokumentaatio tuotetaan rajapinnasta Rajapinnan elinkaariToimittaja voi vapaasti päättää rajapinnan elinkaaresta

7 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv Kaupunki z x Kaupunki y x Kaupunki x x Toimiala järjestelmä x Toimiala järjestelmä z Toimiala järjestelmä y Järjestelmä 1 Järjestelmä 3 Avoimet yhteiset rajapinnat samalla toimialalla - Tulevaisuuden tilanne Avoimet ja yhteiset rajapinnat Rajapinnan omistaja Rajapinnan hallintasuunnitelma Rajapinnan dokumentaatio

8 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv Tulevaisuuden tilanteen piirteet OminaisuusKuvaus Rajapinnan omistajuusRajapinnan määrittelyt omistaa rajapinnan omistajaksi nimetty toimija, mutta ohjelmistoon toteutetun rajapinnan omistaa ohjelmiston omistaja Rajapinnan määrittely (teknologia ja tietosisältö)Valittu toimija määrittelee rajapinnan Rajapinnan suunnittelu ja toteutusOhjelmiston omistaja voi vapaasti suunnitella ja toteuttaa rajapinnan. Rajapinnan ylläpitorajapinnan ylläpidosta vastaa ohjelmiston omistaja sovittujen aikataulujen puitteissa Rajapinnan käyttöönottoValittu toimija päättää miten rajapintaa voidaan käyttää tai liittyykö siihen hinnoittelua tai sopimuksia. Ohjelmiston omistajalla on kuitenkin mahdollisuus veloittaa siitä ylläpitokustannuksia esimerkiksi kehittämiskustannuksia Rajapinnan kehittämisen ja ylläpidon kustannuksetKustannukset maksetaan sovitun mallin mukaisesti Rajapinnan dokumentaatioToimittajan tarvitsee ylläpitää vain omaan käyttöön tarkoitettua dokumentaatiota Rajapinnan elinkaariToimittaja sitoutuu ylläpitämään rajapintaa sovitun mallin mukaisesti

9 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv Keskitetyt ohjelmistot/järjestelmät x,y,z esim. VRK Järjestelmä 1 Järjestelmä 2 Järjestelmä n Avoimet yhteiset rajapinnat - yhden järjestelmäkokonaisuuden malli- Tulevaisuuden tilanne Avoimet, mutta järjestelmän omistajan hallitsemat rajapinnat Rajapinnan omistaja Rajapinnan hallintasuunnitelma Rajapinnan dokumentaatio Palveluväylä/integraatioalusta Järjestelmä 3

10 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv Tulevaisuuden tilanteen piirteet OminaisuusKuvaus Rajapinnan omistajuusRajapinnan ja sen määrittelyt omistaa ohjelmiston omistaja Rajapinnan määrittely (teknologia ja tietosisältö)Ohjelmiston omistaja voi vapaasti määritellä rajapinnan yhdessä ohjelmiston kehittäjien kanssa Rajapinnan suunnittelu ja toteutusOhjelmiston omistaja voi vapaasti suunnitella ja toteuttaa rajapinnan. ohjelmiston kehittäjien kanssa Rajapinnan ylläpitorajapinnan ylläpidosta vastaa ohjelmiston omistaja omien ja ohjelmiston kehittäjien kanssa resurssien ja aikataulujen puitteissa Rajapinnan käyttöönottoOhjelmiston omistaja saa vapaasti päättää miten rajapintaa voidaan käyttää tai liittyykö sen käyttämiseen hinnoittelua tai sopimuksia Rajapinnan kehittämisen ja ylläpidon kustannuksetKustannuksista vastaa ohjelmiston omistaja, joka voi vapaasti päättää miten kustannukset asiakkailta veloitetaan vai veloitetaanko ollenkaan Rajapinnan dokumentaatioToimittaja voi vapaasti määritellä millainen dokumentaatio tuotetaan rajapinnasta Rajapinnan elinkaariToimittaja voi vapaasti päättää rajapinnan elinkaaresta ErityipiirteitäRajapintoja voi hyödyntää todella suuri määrä järjestelmiä/ohjelmistoja, jolloin rajapinnan tehtävät muutokset on suoritettava huolellisesti ja suunnitelmallisesti, jotta varmistetaan rajapintaa käyttävien järjestelmien toimivuus

11 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma MIKÄ SE ON? 18.1.2016

12 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv Mikä on avointen ja yhteisten rajapintojen hallintasuunnitelma  Rajapintojen hallintasuunnitelma on dokumentti, jossa kuvataan miten avointen rajapintojen hallinta ja ylläpito suoritetaan  Rajapintojen hallintasuunnitelmassa esitetään mm. seuraavat tärkeät asiat  kuka omistaa rajapintojen määrittelyt  miten rajapintojen kehittäminen ja ylläpito rahoitetaan  miten kehittämistä koordinoidaan ja suoritetaan  Rajapinnan hallintasuunnitelman laativat rajapintaa käyttävät sidosryhmät 12

13 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv Mitä eroa on rajapinnan teknisellä määrittelyllä ja rajapinnan hallintasuunnitelmalla  Rajapinnan tekninen määrittelydokumentti kuvaa rajapinnan teknisen kuvauksen eli esimerkiksi millä rajapintateknologialla rajapinta on toteutettu, miten se teknisesti toimii, mitä tietoa siinä välitetään jne  Rajapinnan hallintasuunnitelma dokumentti kuvaa miten rajapintaa ja siihen liittyvää dokumentaatiota hallitaan eli esimerkiksi kuka omistaa rajapintamäärittelyt, miten rajapinnan kehittäminen ja ylläpito rahoitetaan jne 13

14 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv Avointen ja yhteisten rajapintojen määrittelyt vs. rajapintojen hallintasuunnitelma 14 Ohjelmisto x Ohjelmisto y Avoin ja yhteinen rajapinta 1 Avoin ja yhteinen rajapinta 2 Avoin ja yhteinen rajapinta 3 Avoin ja yhteinen rajapinta 1 Avoin ja yhteinen rajapinta 2 Avoin ja yhteinen rajapinta 3 Yhteisten rajapintojen tekniset määritykset Yhteisten rajapintojen hallinta suunnitelma xxx_rajapinnanhallin tasuunnitelma.doc Vastaa kysy- mykseen: Miten rajapinta toimii teknologisesti, mitä tietoa välittyy jne. Vastaa kysy- mykseen: Kuka omistaa rajapinnan määrittely, miten kehittämien ja ylläpito rahoitetaan jne. Määrittelee tekniset asiat Kuvaa rajapinnan määrittelyiden omistajuudet ja muut roolit Määrittelee rajapintojen kehittämisen käytänteet ja toimintamallit

15 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv Miksi rajapintojen hallintasuunnitelma on tärkeä  Jos rajapintojen määrittelyt omistaa joku muu kuin ohjelmiston omistaja niin rajapintojen hallinta (määrittelyjen ylläpito, rahoitus, toteutuksen valvonta yms.) tulee olla suunniteltu  Jos EI OLE rajapintojen hallintasuunnitelmaa niin rajapinnat eivät kehity muuttuvien tarpeiden mukaisesti, koska ei tiedetä miten rajapinnan kehittämistä ja ylläpitoa tehdään tai miten sitä rahoitetaan  => rajapinnat eivät kehity ja tulevat käyttökelvottomiksi tai niistä tulee toimittajakohtaisia, koska toimittajat alkavat tekemään niin itse muutoksia

16 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv Ohjelmiston omat ja yhteiset rajapinnat  Ohjelmistossa voi olla myös ohjelmiston omia avoimia rajapintoja, joiden määrittelyt omistaa ohjelmiston omistaja (toimittajan hallitsemat rajapinnat)  Näiden rajapintojen ylläpidosta ja elinkaaresta vastaa toimittaja  Näille rajapinnoille ei laadita yhteistä hallintasuunnitelmaa vaan niistä toimittaja huolehtii osana ohjelmiston elinkaaren hallintaan.

17 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv Yhteiset rajapinta määritykset. (tietosisältö ja teknologia...) Yhteiset rajapinta määritykset. (tietosisältö ja teknologia...) Ohjelmiston omat ja yhteiset rajapinnat 17 Ohjelmisto x Avoin ja yhteinen rajapinta 1 Yhteisten rajapintojen tekniset määritykset Avoimet yhteiset rajapinnat/tilaajan hallitsemat rajapinnat noudattavat yhteisesti laadittuja määrityksiä Yhteisten rajapintojen hallinta suunnitelma (rahoitus ja ylläpito...) Hallintasuunnitelmalla hallintaan ja ylläpidetään rajapintojen määrityksiä Organisaatiot, jotka hyödyntävät rajapintoja Noudattaa hallintasuunnitelmaa Ohjelmiston omien rajapintojen määritykset Tilaajan hallitsemat avoimet rajapinnat noudattavat yrityksessä laadittuja määrityksiä Avoin ja yhteinen rajapinta 2 Avoin ja yhteinen rajapinta 3 2 3 4 5 = Tilaajan hallitsema rajapinta = Toimittajan hallitsema rajapinta Ohjelmisto y Avoin ja yhteinen rajapinta 1 Avoin rajapinta 1 Avoin rajapinta 2 Avoin ja yhteinen rajapinta 2 Avoin ja yhteinen rajapinta 3 1

18 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli AVOIMEN RAJAPINNAN ELINKAARI 21.9.2015

19 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv Avoimen rajapinnan elinkaari- kehittäminen 19 1. Yhteinen tarve rajapinnoille 3. Rajapintojen toiminnallisen tarpeen kuvaus 5. Rajapintojen teknisen määrittelyn toteutus valitun toimittajan kanssa 6. Rajapinnan rajapintojen hallinta suunnitelman hyväksyntä 7.Määrittelyiden mukaisten rajapintojen toteutus ohjelmistoihin 4. Rajapintojen teknisten määrittelyiden toteutuksen toimittajan valinta 2.1 Avointen rajapintojen hallintasuunnitelma dokumentin täyttäminen (Rajapintojen hallintasuunnitelma) 2. Rajapintojen hankinta konsortion muodostaminen 8.Määriteltyjen rajapintojen ylläpito Perustietojen täyttäminen hallintasuunnitelmaan Ohjaa rajapintojen toteutusta Ohjaa rajapintojen ylläpitoa Hallintasuunnitelman täydentäminen Hallintasuunnitelman täydentäminen Hallintasuunnitelman täydentäminen Valmis hallintasuunnitelma

20 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv Avoimen rajapinnan elinkaari ylläpito 20 Avointen rajapintojen hallintasuunnitelma dokumentti Miten uudet versiot rahoitetaan? xyz rajapinnan hallintasuunitellma.doc Avointen rajapintojen hallintadokumentti ohjaa rajapintojen ylläpitoa ja vastaa yllä oleviin kysymyksiin Kuka vastaa tilaan osalta ylläpitovaiheen projektin hallinnasta? Kuka vastaa hyväksymistestauksesta tilaajan osalta? Miten päätään uusista rajapinta versioista ? Tarve rajapinnan muuttamiseen / kehittämiseen Määriteltyjen rajapintojen ylläpito/elinkaaren hallinta Rajapinta muutosten määrittely Rajapinta muutosten toteutuksenseuranta Toteutusten hyväksymistestaus Projektinhallinta

21 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli AVOIMEN RAJAPINNAN KEHITTÄMISEN NÄKÖKULMAT JA ELINKAARI 21.9.2015

22 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv Avoimen rajapinnan kehittämisen näkökulmat  1.Avoimen ja yhteisen rajapinnan kehittäminen ohjelmistoon, jonka omistaa toimittaja  2.Avoimen ja yhteisen rajapinnan kehittäminen ohjelmistoon, jonka omistaa tilaaja 22

23 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 1.Ohjelmisto tuotteenhallinta toimittajan omistamassa ohjelmistossa 23 Ohjelmistotuotteen versio 1.0 Uuden version kehitys Ohjelmistotuotteen versio 1.1 Uuden version kehitys Uudet ominaisuudet Asiakastarpeet Teknologia muutokset Kilpailijan tuotteen ominaisuudet Lakimuutokset Uudet ominaisuudet? Tuotepäällikkö nn. Kehitysprojektin Projektipäällikkö nn Markkinointi ja myynti Rahoitus Kerää Päätetyt uudet ominaisuudet Omistaja (ohjel- mistotalo) Toimialan avoimien rajapintojen hallintasuunnitelma Toimialan avoimien rajapintojen määritykset tai niiden muutokset

24 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 2.Ohjelmisto tuotteenhallinta tilaajan omistamassa ohjelmistossa 24 Ohjelmistotuotteen versio 1.0 Uuden version kehitys Ohjelmistotuotteen versio 1.1 Uuden version kehitys Uudet ominaisuudet Asiakastarpeet Teknologia muutokset Kilpailijan tuotteen ominaisuudet Lakimuutokset Uudet ominaisuudet? Tuotepäällikkö (määritelty tuotteenhallinta suunnitelmassa) Kehitysprojektin Projektipäällikkö (määritelty tuotteenhallinta suunnitelmassa) Markkinointi ja myynti Rahoitus (määritelty tuotteenhallinta suunnitelmassa) Kerää Päätetyt uudet ominaisuudet Omistaja ( Määritelty tuotteen hallinta suunnitel massa) Toimialan avoimien rajapintojen hallintasuunnitelma Toimialan avoimien rajapintojen määritykset

25 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv Rajapintojen kehittäminen ohjelmistoon  Edellisten kuvien perusteella voidaan todeta, että käytännössä ei ole merkittävää eroa siinä tehdäänkö avoimet yhteiset rajapinnat tilaajan omistamaan ohjelmistoon vai toimittajan omistamaan ohjelmistoon. 25

26 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma PROJEKTIN LOPPUTULOKSET 21.9.2015

27 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv Projektin lopputulokset  laadittu rajapintojen hallintaan liittyvää ongelmatiikka, nykytila sekä tulevaisuus  Avoimen_rajapinnan hallinnan YLEISKUVAUS v1.0.DOC  laadittu dokumenttipohja rajapinnanhallinta suunnitelmalle  xxx_rajapinnanhallintasuunnitelma MALLIPOHJA v1.0.doc  laadittu yleisesittely avoimen rajapinnan hallintamallin esittelykalvot  avoimen rajapinnan hallintamalli 1.2.ppt

28 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv KIITOKSIA MIELENKIINNOSTA! Kysymyksiä ja vastauksia 28


Lataa ppt "Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.3."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google