Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Osaamisen ja sivistyksen asialla Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukevan opetuksen kehittämishanke 2009-2010 Kirjoittajan nimi Tilaisuuden nimi Päiväys/

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Osaamisen ja sivistyksen asialla Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukevan opetuksen kehittämishanke 2009-2010 Kirjoittajan nimi Tilaisuuden nimi Päiväys/"— Esityksen transkriptio:

1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukevan opetuksen kehittämishanke 2009-2010 Kirjoittajan nimi Tilaisuuden nimi Päiväys/ www.oph.fi

2 2 Osaamisen ja sivistyksen asialla  Mahdollisuudet  Tunnistaminen (itsetunto)

3 3 Osaamisen ja sivistyksen asialla LEO -hankkeen taustaa  Julkisen vallan on turvattava jokaiselle yhtäläinen mahdollisuus saada kykyjensä ja erityisten tarpeidensa mukaisesti opetusta (PL 731/1999 16§),  Opetus tulee järjestää oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti (PoL 628/1998 3 §).  Perusopetuksen arvopohjaan kuuluu, että opetuksessa otetaan huomioon erilaiset oppijat (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004).  Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea nuorten edellytyksiä itsensä kehittämiseen elämänsä aikana (LL 629/1998 2§). 

4 4 Osaamisen ja sivistyksen asialla  Luovuus, osaaminen ja korkea sivistys ovat edellytyksiä Suomen ja suomalaisten menestymiselle (M. Vanhasen II hallituksen ohjelma 19.4.2007)  Opetushallituksen käynnistämällä hankkeella vahvistetaan jokaisen mahdollisuutta oppimiseen ja edistetään mm. luovuutta, erilaista lahjakkuutta ja innovatiivisuutta varhaiskasvatuksesta alkaen

5 5 Osaamisen ja sivistyksen asialla Hankkeen tavoitteet  Parantaa kouluissa ja päiväkodeissa mahdollisuuksia tunnistaa lahjakkuudet ja erityisvahvuudet,  Kehittää opetusta ja koulujen muuta toimintaa niin, että se ottaa lahjakkuuden ja erityisvahvuudet huomioon sekä tuottaa opettajille tukimateriaaleja,  Antaa tietoa vanhemmille lahjakkuuden ja erityisvahvuuksien tukemisesta kotona sekä lisätä kotien ja koulujen vuorovaikutusta,  Tukea oppilaita omien vahvuuksien tunnistamisessa ja vähentää oppilaiden alisuoriutumista ja  Lisätä suvaitsevaisuutta kouluissa erilailla lahjakkaita kohtaan.

6 6 Osaamisen ja sivistyksen asialla Toiminnan pääalueet  Hankkeen toimintaa ohjaa ohjausryhmä.  Hanketta koordinoi Opetushallitukseen perustettu työryhmä. Työryhmä valmistelee myös ohjausryhmän käsittelyyn tulevat asiat.  Hankkeen toiminta jaetaan viiteen pääalueeseen: 1.Tutkimustiedon ja olemassa olevien käytänteiden kartoitus, 2.kansallisen kehittämisverkon rakentaminen ja toiminta, 3.opettajien täydennyskoulutus, 4.verkkopalvelun rakentaminen ja ylläpito sekä 5.kansainvälinen yhteistyö.

7 7 Osaamisen ja sivistyksen asialla Tulosten mittaaminen  Hankkeen tuloksia mitataan sekä määrällisillä, että laadullisilla mittareilla.  Määrällistä tuloksellisuutta mitataan koulutustilaisuuksien ja niihin osallistuneiden opettajien määrillä.  Laadullista onnistumista varten rakennetaan mittari, joka perustuu kyselyyn hankkeeseen osallistuneille opettajille ja rehtoreille. Kyselyn tarkoituksena on selvittää hankkeen vaikutuksia opetukseen ja koulujen opetusjärjestelyihin.  Myös koulujen välisen yhteistyön määrää ja laatua tutkitaan, mukaan lukien kansainvälinen yhteistyö.

8 8 Osaamisen ja sivistyksen asialla Kehittämisverkosto (Tilanne 15.4.2009) Espoo Helsinki Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu Himanka Hämeenlinna Hämeenlinnan normaalikoulu Joensuu Joensuun konservatorio Kauhava Keminmaa Kokemäki Lahti Lappeenranta Lempäälä Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikka lukio Mikkeli Oulainen Porvoo Porvoon Amisto Raasepori Ristiina Soini Turku Vantaa

9 9 Osaamisen ja sivistyksen asialla Vuosi 2009  3 ohjausryhmän kokousta  Koordinaatioryhmä kerran kuussa  Aloitusseminaari 15.4.2009 yhteistyössä KoSy -hankkeen kanssa  Paikalliset koulutusseminaarit viikolla 20 (Lahti, Helsinki ja Vantaa) –Kouluttajina rehtori ja kaksi opettajaa bratislavalaisesta lahjakkaiden koulusta  Koulutusseminaari 6.-8.10.2009  Verkkosivut www.lahjakkuus.fiwww.lahjakkuus.fi

10 10 Osaamisen ja sivistyksen asialla Vuosi 2010  2 ohjausryhmän kokousta  Koordinaatioryhmä kerran kuussa  Verkkolehti Briljantti 4 kertaa vuodessa  Psykologiakisa 2010 Huhtikuussa  Kansainvälinen seminaari syksyllä 2010  Paikallisia koulutusseminaareja  Päätösseminaari lokakuussa 2010?  Hankkeen loppuraportti joulukuussa 2010?

11 11 Osaamisen ja sivistyksen asialla  Artikkeleita lahjakkuuden eri alueilta  Nuorille suunnattujen tapahtumien listaus  Tiede- ja taitokilpailut  Opettajien aktivointi osallistumaan tapahtumiin  Muut ideat


Lataa ppt "Osaamisen ja sivistyksen asialla Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukevan opetuksen kehittämishanke 2009-2010 Kirjoittajan nimi Tilaisuuden nimi Päiväys/"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google