Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

HUIPPUOSAAMINEN UUDISTUNEISSA PERUSTEISSA - MITEN JEDUSSA SIIHEN VASTAAMME? HUIPPUOSAAMISEN TEEMAPÄIVÄ YLIVIESKA 12.11.2015 ULLA MÄNTYKANGAS

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "HUIPPUOSAAMINEN UUDISTUNEISSA PERUSTEISSA - MITEN JEDUSSA SIIHEN VASTAAMME? HUIPPUOSAAMISEN TEEMAPÄIVÄ YLIVIESKA 12.11.2015 ULLA MÄNTYKANGAS"— Esityksen transkriptio:

1 HUIPPUOSAAMINEN UUDISTUNEISSA PERUSTEISSA - MITEN JEDUSSA SIIHEN VASTAAMME? HUIPPUOSAAMISEN TEEMAPÄIVÄ YLIVIESKA 12.11.2015 ULLA MÄNTYKANGAS ulla.mantykangas@jedu.fi

2 MÄÄRÄYKSET MUUTTUIVAT… MUUTTUIKO MEIDÄN TOIMINTATAVASSA MIKÄÄN? OSAAMISPERUSTEISUUS, OSAAMISPISTEET YKSILÖLLISET OPINTOPOLUT JOUSTAVAT OPINTOPOLUT KATTAVUUS, MERKITTÄVYYS JA LAAJUUS TYÖSSÄOPPIMINEN SÄILYY JEDUSSA VÄHINTÄÄN 36 OSP UUSINA TUTKINNON OSAN OSA-ALUEINA TYÖELÄMÄTAIDOT, YRITTÄJYYS JA YRITYSTOIMINTA SEKÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA JA SEN HYÖDYNTÄMINEN SEKÄ LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETO YLI 18V. KAIKILLE PAKOLLISINA

3 ..TÄLLÄ VIIKOLLA UUTISISSA KOULU-UUPUMUS JA KYYNISTEN NUORTEN SUKUPOLVI.. SUOMALAISET NUORET PÄRJÄÄVÄT KOULUSSA HYVIN, MUTTA KOULUVIIHTYVYYDEN KANSAINVÄLISISSÄ VERTAILUISSA SUOMI ON TIPAHTANUT KÄRKISIJOILTA LISTAN JUMBOKSI. TYTÖILLÄ STRESSI JOHTAA UUPUMUKSEEN JA POJILLA KYYNISYYTEEN. PSYKOLOGIAN PROFESSORI KATARIINA SALMELA-ARO ON PEREHTYNYT ERITYISESTI OPISKELIJOIDEN KOULU-UUPUMUKSEEN OPISKELIJOIDEN UNIVAIKEUDET JA STRESSI OVAT LISÄÄNTYNEET 2000-LUVULLA. NUORISON PAHOINVOINTI HEIJASTAA YHTEISKUNNAN KOVENTUNEITA ARVOJA. YKSILÖITYMINEN, KILPAILU, HUIPPUSUORITUSTEN TAVOITTELU JA EPÄVARMA TULEVAISUUS AHDISTAVAT HTTP://YLE.FI/UUTISET/KASVAMASSA_KYYNISTEN_NUORTEN_SUKUPOLVI__TUTKIMUS_MONI_TEINI_KYLLASTYN YT_TAI_UUPUNUT_KOULUNKAYNTIIN/8443531 HTTP://YLE.FI/UUTISET/KASVAMASSA_KYYNISTEN_NUORTEN_SUKUPOLVI__TUTKIMUS_MONI_TEINI_KYLLASTYN YT_TAI_UUPUNUT_KOULUNKAYNTIIN/8443531 HTTP://OPPIMINEN.YLE.FI/AJANKOHTAISTA/KOULU-STRESSAA-NUORIA-ENTISTA-ENEMMAN

4 OLEMMEKO TEHNEET JA OSAAMMEKO… TEHDÄ TAVOITTEET/ AMMATTITAITOVAATIMUKSET NÄKYVÄKSI OPISKELUIJALLE JA ITSELLEMME OPETTAJINA; OSAAMISEN HANKKIMISEN PORTAAT? TUNNISTAA JA TUNNUSTAA AIKAISEMMIN TAI MUULLA HANKITUN OSAAMISEN? SELVITTÄÄ OPISKELIJAN LÄHTÖTASON JA OSAAMISEN ? HOPSIN LAADINNAN? OPETUKSEN TOTEUTTAMISTAPOJEN MUUTOKSEN?

5 MUUTOKSEN PERUSKIVIÄ.. MITEN JEDUN STRATEGIA TUKEE OSAAMISPERUSTEISUUDEN KÄYTTÖÖNOTTOA ARJESSA? TUNNETKO TUTKINNON PERUSTEET, MITEN SINUN EDUSTAMASSASI TUTKINNOSSA TUTKINTO MUODOSTUU? PERUSEDELLYTYS TUTKINNON PERUSTEET  OPS  HOPS OPS TUNNETKO MÄÄRÄYKSET, OPPAAT JA OHJEET ARVIOINNIN OPAS 2015 TUTKINTOJEN TOIMEENPANON OPAS AMPE KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA TODISTUSMALLIT => NIITÄ ON OPISKELTAVA! MISTÄ LÖYTYVÄT WWW.OPH.FIWWW.OPH.FI Henkilöstön osaamisen kehittäminen, edellytysten luominen jne..

6

7

8 AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, 135 OSP PAKOLLINEN TAI PAKOLLISET TUTKINNON OSAT, OSAAMISALAN, PAKOLLISET TUTKINNON OSAT VALINNAISET TUTKINNON OSAT KAIKISSA TUTKINNOISSA LISÄKSI YRITYSTOIMINNAN SUUNNITTELU 15 OSP TUTKINNON OSA AMMATILLISESTA PERUSTUTKINNOSTA, (VAIN JOISSAKIN TUTKINNOISSA TARKALLEEN MÄÄRÄTTY) 10–15 OSP TUTKINNON OSA AMMATTITUTKINNOSTA TAI ERIKOISAMMATTITUTKINNOSTA* TUTKINNON OSA AMMATTIKORKEAKOULUOPINNOISTA* TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN, 5 OSP YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN, 15 OSP HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN, 15 OSP PAIKALLISIIN AMMATTITAITOVAATIMUKSIIN PERUSTUVIA TUTKINNON OSIA, 5-15 OSP TUTKINNON OSA VAPAASTI VALITTAVISTA TUTKINNON OSISTA, 5-15 OSP * TÄMÄN VALINNAISEN TUTKINNON OSAN LAAJUUDEKSI LASKETAAN 15 OSP. MITÄ Sinun toiminnassa tarkoittaa?

9 UUDENLAISET YHTEISET TUTKINNON OSAT, 35 OSP TÄSSÄ ENITEN MUUTOKSIA VIESTINTÄ- JA VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN 11 OSP (ÄIDINKIELI, RUOTSI, ENGLANTI) MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN 9 OSP (MATEMATIIKKA, FYSIIKKA, KEMIA, TIETO-JA VIESTINTÄTEKNIIKKA) YHTEISKUNNASSA- JA TYÖELÄMÄSSÄ VAADITTAVA OSAAMINEN 8 OSP (YHTEISKUNTATAIDOT, TYÖELÄMÄTAIDOT, YRITTÄJYYS- JA YRITYSTOIMINTA, TYÖKYVYN YLLÄPITÄMINEN, LIIKUNTA JA TERVEYSTIETO) SOSIAALINEN JA KULTTUURINEN OSAAMINEN 7 OSP ( KULTTUURIEN TUNTEMUS, TAIDE JA KULTTUURI, YMPÄRISTÖOSAAMINEN JNE. TARJONNAN JA OPISKELIJAN MIELENKIINNON MUKAAN)

10 3 Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 35 osp PakollisetValinnaiset 3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp8 osp3 osp 3.1.1. Äidinkieli 3.1.2. Toinen kotimainen kieli, ruotsi 3.1.3. Vieraat kielet 512512 0–3 3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp6 osp 3 osp 3.2.1. Matematiikka 3.2.2. Fysiikka ja kemia 3.2.3. Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen 321321 0–3 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp5 osp3 osp 3.3.1. Yhteiskuntataidot 3.3.2. Työelämätaidot 3.3.3. Yrittäjyys ja yritystoiminta 3.3.4. Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 11121112 0–3 3.4 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 7 osp 7 osp 3.4.1. Kulttuurien tuntemus 3.4.2. Taide ja kulttuuri 3.4.3. Etiikka 3.4.4. Psykologia 3.4.5. Ympäristöosaaminen 3.4.6. Osa-alueita kohdista 3.1.1–3.3.4 0–3 19 osp16 osp Tutkinnon perusteissa määrättyjen osa-alueiden (3.1.1–3.4.6) valinnaisten osaamistavoitteiden lisäksi tai niiden sijaan koulutuksen järjestäjä voi päättää erilaajuisia muita valinnaisia osaamistavoitteita. Koulutuksen järjestäjän itse päättämille valinnaisille osaamistavoitteille määritellään osaamisen arviointi ja laajuus osaamispisteinä. Tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet voivat olla myös opiskelijan aikaisemmin hankkimaa osaamista, joka tukee kyseisen tutkinnon osan ja sen osa-alueiden osaamistavoitteita.

11 VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT, 10 OSP 4.1 AMMATILLISIA TUTKINNON OSIA 4.2 PAIKALLISIIN AMMATTITAITOVAATIMUKSIIN PERUSTUVIA TUTKINNON OSIA 4.3 YHTEISIÄ TUTKINNON OSIA TAI LUKIO-OPINTOJA 4.4 JATKO-OPINTOVALMIUKSIA TAI AMMATILLISTA KEHITTYMISTÄ TUKEVIA OPINTOJA 4.5 TYÖKOKEMUKSEN KAUTTA HANKITTUUN OSAAMISEEN PERUSTUVIA YKSILÖLLISIÄ TUTKINNON OSIA 5 TUTKINTOA YKSILÖLLISESTI LAAJENTAVAT TUTKINNON OSAT YLI 180 OSP

12 TAVOITTEET NÄKYVÄKSI

13 ONKO OPISKELIJALLA JO OSAAMISTA? OHJAA OSAAMISEN TUNNUSTAMISEEN OSAKSI TUTKINTOA!

14 OSAAMISEN TUNNUSTAMISEN PERIAATTEET OSAAMISEN TUNNUSTAMISESTA TIEDOTTAMINEN RIITTÄVÄ SELVITYS OSAAMISESTA, AJANTASAISUUS OPETTAJAN ARVIOINTITEHTÄVÄÄ EI VOI DELEGOIDA MUULLE HENKILÖSTÖLLE, VAAN KYSEESSÄ OLEVAN OPETTAJAN TULEE PÄÄTTÄÄ OSAAMISEN VASTAAVUUDESTA. TUNNUSTETTAVAN OSAAMISEN MÄÄRÄ TUNNUSTETUSTA OSAAMISESTA SAADUN ARVOSANAN KOROTTAMINEN

15

16 HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA ON TEHTÄVÄ! Mistä opiskelija tietää mitä osaamista hänen tulee tavoitella? Millä tavalla ja missä? Miten opiskelija voi vaikuttaa omien opintojen suunnitteluun? Miten opiskelijaa sitoutetaan? Mistä opettaja tietää minkä osaamisen hankkimiseen hänen tulee opiskelijaa ohjata? Missä opettaja voi tuoda esille vaihtoehtoiset, yksilölliset opintopolut?

17 MUUTTUUKO OPETUS-JA OPPIMISYMPÄRISTÖT? VRT TYÖELÄMÄSSÄ VAADITTAVA OSAAMINEN

18 MITEN MÄÄRITELLÄÄN OSAAMISPISTEET TUTKINNON OSIEN LAAJUUS OSAAMISPISTEINÄ MÄÄRÄYTYY SEN MUKAAN, MIKÄ ON NIIHIN SISÄLTYVÄN OSAAMISEN KATTAVUUS, VAIKEUSASTE JA MERKITTÄVYYS SUHTEESSA KOKO TUTKINNON AMMATTITAITOVAATIMUKSIIN JA OSAAMISTAVOITTEISIIN. KATTAVUUS = KUINKA SUUREN OSAN PERUSTUTKINNON SUORITTANEEN AMMATTITAIDON KOKONAISUUDESTA KYSEINEN TUTKINNON OSA MUODOSTAA VAIKEUSASTE = TUTKINNON OSAN VAIKEUS VERRATTUNA MUIHIN SAMAN PERUSTUTKINNON TUTKINNON OSIIN MERKITTÄVYYS = TUTKINNON OSAN TÄRKEYS TYÖMARKKINOILLE OSALLISTUMISEN, TOISELLE TUTKINTOTASOLLE ETENEMISEN TAI SOSIAALISEN INTEGRAATION KANNALTA. KTS. TUTKINTOJEN TOIMEENPANON OPAS S.78

19 TYÖKOKEMUKSELLA HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN MIKÄLI OPISKELIJA ON HANKKINUT TYÖKOKEMUKSELLA SELLAISTA AMMATILLISTA OSAAMISTA, JOKA KATTAA SUORITETTAVAN PERUSTUTKINNON JONKUN PAKOLLISEN TAI VALINNAISEN AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN KOKONAAN, OPISKELIJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖÖN => ARVOSANA. TUTKINTOTODISTUKSEEN MERKITÄÄN NORMAALISTI TUTKINNON OSAN NIMI JA ARVOSANA. JOS TYÖKOKEMUKSELLA HANKITTUA OSAAMISTA HALUTAAN TUNNUSTAA VAPAASTI VALITTAVIIN TUTKINNON OSIIN, PITÄÄ  MÄÄRITELLÄ, MITÄ OPISKELIJA ON TYÖSSÄÄN OPPINUT.  TUTKINNON OSA NIMETÄÄN HANKITUN OSAAMISEN PERUSTEELLA.  OSAAMISEN LAAJUUS MÄÄRITELLÄÄN SEN MUKAAN, MIKÄ ON HANKITUN OSAAMISEN VAIKEUSASTE, KATTAVUUS JA MERKITTÄVYYS SUHTEESSA AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN AMMATTITAITOVAATIMUKSIIN.  ARVOSANA VOIDAAN MERKITÄ KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN PÄÄTÖKSELLÄ MERKINNÄLLÄ HYVÄKSYTTY (A 329/2015, 10§).

20 ENTÄPÄ JOS OPISKELIJA EI OLE TYYTYVÄINEN ARVIOINTIIN? VOI UUSIA; LISÄOSAAMISEN HANKKIMINEN VOI KOROTTAA, MYÖS OSAAMISEN TUNNUSTAMISTA VOI TEHDÄ ARVIOINNIN OIKAISUN (JEDUN LOMAKKEET JA OHJEET) 1- VAIHE: ARVIOINNIN TEHNEELLE OPETTAJALLE TAI REHTORILLE, OIKAISU TAI KIRJATTAVA. PÄÄTÖS ANNETTAVA KIRJALLISESTI! 2- VAIHE: JEDU ARVIOINTITOIMIKUNTA PARASTA ON PEREHDYTTÄÄ ARVIOINTIIN

21 MUUTAMIA HUOMIOITA MISSÄ/MISTÄ SINUN OSASTOLLASI NÄKYY OPISKELIJOILLE TAVOITTEET TAI AMMATTITAITOVAATIMUKSET? => TAVOITELÄHTÖISYYS? MITEN SINUN OSASTOLLASI OPISKELIJAA KANNUSTETAAN OSAAMISEN NÄKYVÄKSI TEKEMISEEN? JA SEN DOKUMENTOINTIIN MISSÄ JA MITEN OPETETAAN TYÖELÄMÄTAIDOT? MITÄ VAADITAAN, ETTÄ NIIDEN OSAAMINEN VOIDAAN HYVÄKSYÄ? TYÖSSÄOPPIMISEN TAVOITTEIDEN MÄÄRITTELY KOROSTUU ENTISESTÄÄN? MITÄ SINUN ALALLASI TYÖSSÄOPPIMISEN TAVOITTEISIIN KIRJATAAN JA MITEN OPISKELIJOITA TAVOITTEIDEN ASETTAMISEEN OHJATAAN?


Lataa ppt "HUIPPUOSAAMINEN UUDISTUNEISSA PERUSTEISSA - MITEN JEDUSSA SIIHEN VASTAAMME? HUIPPUOSAAMISEN TEEMAPÄIVÄ YLIVIESKA 12.11.2015 ULLA MÄNTYKANGAS"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google