Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Mukaan Finnaan - mukaantuloprosessin vaiheet Finna-koulutus 19.11.2015 Palvelusuunnittelija Susanna Eklund Kansalliskirjasto.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Mukaan Finnaan - mukaantuloprosessin vaiheet Finna-koulutus 19.11.2015 Palvelusuunnittelija Susanna Eklund Kansalliskirjasto."— Esityksen transkriptio:

1 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Mukaan Finnaan - mukaantuloprosessin vaiheet Finna-koulutus 19.11.2015 Palvelusuunnittelija Susanna Eklund Kansalliskirjasto / Kirjastoverkkopalvelut CC BY 4.0

2 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Mukaantulo  Puolen vuoden välein keväällä ja syksyllä  Ilmoittautuminen: finna-posti@helsinki.fi  Yhteistyössä  Kansalliskirjasto  Mukaantulon koordinointi  Koulutus  Aineistojen tuominen testi-indeksiin  Mappaukset ja asiakastoimintojen asettaminen  Organisaatio:  Projektinhallinta ja aikataulutus  Haravoinnin mahdollistaminen  Rajapinta  Aineistojen tarkistus  Aineistojen julkaisu kansallisessa näkymässä  Oman näkymä?  Etenemistä seurataan Finna-tapaamisissa

3 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Aineistojen tarkistus Jatkuva yhteydenpito ja ongelmien ratkaiseminen yhdessä Sektoritapaamiset Aineiston tai oman näkymän julkaisu (Viestintä) Aineiston tai oman näkymän julkaisu (Viestintä) Finnaan mukaantulon prosessi Palvelusopimus, allekirjoitukset Asiakastieto- lomake - palautus Testaukset ja tarkistukset  Tekninen konfigurointi  Testiharavointi  Mappaukset ja asiakastoiminnot  Tekninen konfigurointi  Testiharavointi  Mappaukset ja asiakastoiminnot Mahdollinen tekninen kehitystyö Oman näkymän tekeminen Mukaan tuleva organisaatio Kansalliskirjasto Yhdessä Asiakastie- tolomake + sopimus ohjeet ILMOITTAUTUMINEN Koulutus Aineistojen tuotantoindeksiin siirto VALMISTELU eli Mukaantulon työstäminen TUOTANTOON SIIRTYMINEN Asiakas Yhdessä Kansalliskirjasto Ilmoittau- tumisviesti Ilmoitus julkaisusta (asiakas KK:lle) Asiakkkuuden perustaminen/ täydentämine n (ASKI) Itsearviointi - kriteerit Resursointi Prosessien tarkistus tai muuttaminen Lopputestaus Palvelun julkistus Asiakkuus: kriteerien tarkistus Sopimusneu- vottelut Yhteyshenkilöi den nimeäminen Käyttöönotto: projektin suunnittelu, työn vaiheistus Käyttöönotto: projektin suunnittelu, työn vaiheistus Käyttöoikeudet:  Metadata  Digitaaliset objektit Käyttöoikeudet:  Metadata  Digitaaliset objektit Markkinoinnin suunnittelu Palvelun kuvaus, palvelu- lupaus Palvelusopimu spohja + liitteet Ilmoittautumis prosessin käynnistys Ohjeet (Kiwi)  ilmoittaut uminen  asiakkuu den kriteerit Ohjeet (Kiwi)  ilmoittaut uminen  asiakkuu den kriteerit Resursointi Yhteyshenki löiden tiedot rekistereihin Yleinen kirjasto: Ellibs- rajapinta- avauksen tilaus Mukaantulon vaiheistus Tiedotus:  Ohry  Kaikki asiakkaat Tiedotus:  Ohry  Kaikki asiakkaat Ohjeet asiakkaalle:  Tekniset  Viestntä  Ym. kytännöt Ohjeet asiakkaalle:  Tekniset  Viestntä  Ym. kytännöt Tekniset tiedot (ASKIin/Haltiin) Koulutuksen suunnittelu Tuotantovalmiik si työstäminen Tieto tuotantoon menosta  Asiakas  Finna- työryhmä  Finna-ohry  ASKIin/Haltiin Tieto tuotantoon menosta  Asiakas  Finna- työryhmä  Finna-ohry  ASKIin/Haltiin Sopimuksen varmistus Tiedotus:  Kaikki asiakkaat  Ulkoinen (Some yms.) Tiedotus:  Kaikki asiakkaat  Ulkoinen (Some yms.) Sopimusprosessi Sopimukse n tallennus, tieto rekistereihi n Projektinhallinta Asiakaspalvelu

4 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Ennen ilmoittautumista Itsearviointi - täyttyvätkö kriteerit? Organisaatio  OKM vai ei?  Kokoelmien ammattimainen hoito?  Kokoelmanhallintajärjestelmä käytössä?  Onko henkilöresursseja?  oman kuvailuformaatin ja sisällön hallintaa  oman järjestelmän ja rajapintojen tietämystä  palvelujen tai käyttöliittymän suunnitteluosaamista

5 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Ennen ilmoittautumista Itsearviointi - täyttyvätkö kriteerit? Aineistot ja järjestelmät  Avoin metadata  Laadukas metadata  Metadatan liikennevalomalli tulossa itsearvioinnin avuksi  Arvioidaan myös testausvaiheessa  Onko järjestelmästä jo haravointirajapinta Finnaan?  Jos ei, onko resursseja toteuttaa rajapinta?

6 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Ennen ilmoittautumista Yksin vai kimpassa? Kimppa  Organisaatioiden yhteenliittymä, esim. kirjastot seutuyhteistyön perusteella  Kokoelmat samassa järjestelmässä  Yksi vetää kimppaa:  Solmii sopimuksen, muut valtuuttavat  Hoitaa yhteydenpidon  Ohjeistaa muita

7 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Aineistojen tarkistus Jatkuva yhteydenpito ja ongelmien ratkaiseminen yhdessä Sektoritapaamiset Aineiston tai oman näkymän julkaisu (Viestintä) Aineiston tai oman näkymän julkaisu (Viestintä) Finnaan mukaantulon prosessi Palvelusopimus, allekirjoitukset Asiakastieto- lomake - palautus Testaukset ja tarkistukset  Tekninen konfigurointi  Testiharavointi  Mappaukset ja asiakastoiminnot  Tekninen konfigurointi  Testiharavointi  Mappaukset ja asiakastoiminnot Mahdollinen tekninen kehitystyö Oman näkymän tekeminen Mukaan tuleva organisaatio Kansalliskirjasto Yhdessä Asiakastie- tolomake + sopimus ohjeet ILMOITTAUTUMINEN Koulutus Aineistojen tuotantoindeksiin siirto VALMISTELU eli Mukaantulon työstäminen TUOTANTOON SIIRTYMINEN Asiakas Yhdessä Kansalliskirjasto Ilmoittau- tumisviesti Ilmoitus julkaisusta (asiakas KK:lle) Asiakkkuuden perustaminen/ täydennys (ASKI) Itsearviointi - kriteerit Resursointi Prosessien tarkistus tai muuttaminen Lopputestaus Palvelun julkistus Asiakkuus: kriteerien tarkistus Sopimusneu- vottelut Yhteyshenkilöi den nimeäminen Käyttöönotto: projektin suunnittelu, työn vaiheistus Käyttöönotto: projektin suunnittelu, työn vaiheistus Käyttöoikeudet:  Metadata  Digitaaliset objektit Käyttöoikeudet:  Metadata  Digitaaliset objektit Markkinoinnin suunnittelu Palvelun kuvaus, palvelu- lupaus Palvelusopimus pohja + liitteet Ilmoittautumis prosessin käynnistys Ohjeet (Kiwi)  Ilmoittau- tuminen  asiakkuu den kriteerit Ohjeet (Kiwi)  Ilmoittau- tuminen  asiakkuu den kriteerit Resursointi Yhteyshenkil öiden tiedot rekistereihin Yleinen kirjasto: Ellibs- rajapinta- avauksen tilaus Mukaantulon vaiheistus Tiedotus:  Ohry  Kaikki asiakkaat Tiedotus:  Ohry  Kaikki asiakkaat Ohjeet asiakkaalle  Tekniset  Viestintä  Muut käytännöt Ohjeet asiakkaalle  Tekniset  Viestintä  Muut käytännöt Tekniset tiedot (ASKIin/Haltiin) Koulutuksen suunnittelu Tuotantovalmiik si työstäminen Tieto tuotantoon menosta  Asiakas  Finna- työryhmä  Finna-ohry  ASKIin/Haltiin Tieto tuotantoon menosta  Asiakas  Finna- työryhmä  Finna-ohry  ASKIin/Haltiin Sopimuksen varmistus Tiedotus:  Kaikki asiakkaat  Ulkoinen (Some yms.) Tiedotus:  Kaikki asiakkaat  Ulkoinen (Some yms.) Sopimusprosessi Sopimuksen tallennus, tieto rekistereihin Projektinhallinta Asiakaspalvelu

8 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut OKM ulkopuolisten Finnaan mukaantulon valmistelu  Mukaantulo- ja hinnoittelumallin työstäminen käynnistyi keväällä 2015  Syksyn 2015 aikana hinnoittelumalli ja kriteerit  Yhteistyössä organisaatioiden kanssa  Mallin testaaminen jatkuu vuoden 2016 puolella  Vuoden 2016 aikana luodaan  Finna-konsortioryhmään osallistumisen malli  Palvelusopimusmalli  Vaiheistuksen määrittely  ”kehämalli”  Roadmap 2016–2020  Mallin jokainen osa edellyttää OKM:n hyväksynnän  Testaus muutaman organisaation kanssa  Hyväksyntä myös Finna-konsortiolta ja KDK-ohjausryhmältä

9 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Lisätietoa Finna-wikistä: https://www.kiwi.fi/x/RInLAQ Finna-palvelun sähköpostiosoite: finna-posti@helsinki.fi


Lataa ppt "KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Mukaan Finnaan - mukaantuloprosessin vaiheet Finna-koulutus 19.11.2015 Palvelusuunnittelija Susanna Eklund Kansalliskirjasto."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google