Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tähän tarvittaessa otsikko Perusturvalautakunta 26.5.2016 liite nro 4 Perusterveydenhuollon arviointiprojekti, väliraportti Raija Kolehmainen 16.5.2016.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tähän tarvittaessa otsikko Perusturvalautakunta 26.5.2016 liite nro 4 Perusterveydenhuollon arviointiprojekti, väliraportti Raija Kolehmainen 16.5.2016."— Esityksen transkriptio:

1 Tähän tarvittaessa otsikko Perusturvalautakunta 26.5.2016 liite nro 4 Perusterveydenhuollon arviointiprojekti, väliraportti Raija Kolehmainen 16.5.2016

2 Projektin tavoite ja toimeksianto Toimeksianto 10.11.2015 kaupunginjohtajan päätöksellä: Terveyskeskuksen uuden toimintamallin toimivuuden arviointi ja toimenpidesuositukset, huomioiden rajapinnat arjen tuen toimintoihin. Tavoitteena on toiminnallinen kehittäminen ja säästöt. Perustettiin projektiryhmä ja sille ohjausryhmä, jossa on laaja- alainen poliittinen ohjaus Projekti on kolmivaiheinen. Ensin v. 2015 mennessä tehdään alkukartoitus, toimintaympäristön kuvaus, oma arvio uuden toimintamallin toteutuksesta ja yhteenveto kehittämiskohteista Toisena vaiheena on ulkopuolisen konsultin selvitys ja toimenpide-ehdotukset maaliskuun 2016 loppuun mennessä Kolmantena vaiheena on toimenpidesuositusten toimmeenpano vuoden loppuun mennessä

3 Projektin toteutus Projektiryhmä kokoontunut 7 kertaa, ja ohjausryhmä 3 kertaa Alkukartoitus ja toimintamallin oma arviointi tehty. Laadittu oman organisaation valmistelutyön (mm. työpaja) pohjalta kehittämisehdotusten toimenpide-ohjelma, joka sisältää myös henkilöstöltä tulleet toteutettavat kehittämisehdotukset. Toimenpideohjelmaan sisältyy kehittämistehtäviä neljän otsikon alla: 1) Ohjelmistot, ICT ja teknologia, 2) Prosessit ja voimavarojen kohdentaminen, 3) Sisällöt, laatu ja asiakaslähtöisyys sekä 4) Esimiestyö, henkilöstörakenne ja osaamisen johtaminen Ohjelma on aikataulutettu ja vastuutettu. Toteutus ja seuranta osana perusturvan kuluvan vuoden työohjelmaa.

4 Konsultin Paulus Torkin analyysi nykytilasta - Äänekosken menotrendi on THL:n tilastojen mukaan laskeva -Sote- menojen indeksiluku v. 2014 on 104, eli kustannukset n. 4 % yli valtakunnan keskiarvon -Tarvevakioitu terveysmenojen indeksiluku (ikärakenne ja sairastavuus huomioitu) oli 91, eli palvelut tuotettiin 9 % laskennallista tarvetta alemmilla kustannuksilla (v. 2013 ind. 93. v.2012 ind. 98) -Kontakteissa laskeva trendi, mutta käyntejä on edelleen enemmän kuin keskimäärin -Huonon virkojen täyttöasteen vuoksi joudutaan käyttämään paljon ostopalveluja -Sairaalan hoitopäivät ovat vähentyneet, potilasmäärät ei, mikä kuvaa toiminnan tehostumista -Myös erikoissairaanhoidossa vuodeosastohoito on vähentynyt

5 Nykytilan kehittämiskohteet konsulttiselvityksessä Vastaanottojen linjat toimivat periaatteessa, mutta käytännössä on kehitettävää (mm. joudutaan turvautumaan ensiapuun) Runsas ensiavun käyttö aiheuttaa kuormittuneisuutta ja vaikeuttaa rekrytointia Henkilöstörakennetta on kehitettävä, jotta se mahdollistaa uudet toimintamallit Vuodeosaston hyvästä kehityksestä huolimatta on yhä mahdollisuus tehostaa kuntouttavaa työotetta

6 Kehittämisehdotukset 1.Vastaanottomallin kehittäminen ottamalla pikapoli- malli käyttöön ensiavussa ja subakuutissa - ajanvaraukseton, hoitajapainotteinen vastaanotto, jota lääkäri konsultoi - akuutteja ensiaputapauksia ollut hyvin vähän, päädiagnoosit selvitetty - ei oleellisia muutoksia kokonaisresurssointiin, ajanvarauksesta voidaan vähentää 1-2 resurssia 2.Ensiavun aukioloaikojen lyhentäminen - poikkeuksellisen laajasti auki väestöpohja huomioiden - laaja aukiolo lisää käyntejä, joiden vaikuttavuus on pientä - kun lyhennetään, käynnit eivät lisäänny samassa suhteessa muualla 3.Listapotilaiden hoidon suunnitelmallisuuden lisääminen - hoitosuunnitelmien käyttöönotto, listapotilaiden määrän vähentäminen 4.Lääkärirekrytoinnin kehittäminen - markkinointi, joustavat työmallit ja urapolku 5.Sairaalan vuodeosaston kuntouttavan hoidon kehittäminen

7 Vaihtoehto 2 kohtaan 4, mikäli rekrytointi ei onnistu: 4.2. Vaikuttavuusperusteisen yhteistyömallin kehittäminen yksityisten palvelutuottajien kanssa. - ei osteta vain resurssia, vaan sovitaan rajattu palvelualue, jossa yksityisen toimijan kanssa sovitaan kokonaistavoitteet toiminnalle ja kustannuksille. Mittarit ja seuranta Talouden mittaaminen hyvällä tasolla, samoin käyntitiedot Prosessimittareita tulisi kehittää jatkuvaan systemaattiseen käyttöön, mm. odotusajat käyntiryhmittäin, käynnit per potilas, lähetteet per käynnit, potilaiden hoitotasapaino, listapotilaiden käynnit ensiavussa, listapotilaiden hoitopäivät tk-sairaalassa ja esh:ssa jne

8 Jatkotoimenpiteet Perusturvalautakunta päättää kehittämisehdotusten toteuttamisesta toukokuun kokouksessa Toteutetaan pikapolin valmistelua ja käyttöönottoa koskevaa suunnitelmaa, Keijo Lukkarinen Toteutetaan rekrytoinnin tehostamista koskevaa suunnitelmaa, Keijo Lukkarinen ja Marju Tammelin Toteutetaan sairaalan ja arjen tuen kuntoutuspolkua koskevaa suunnitelmaa, arjen tuen palvelujohtaja ja sairaalan osastonhoitaja Toteutetaan projektiryhmän laatimaa toimenpideohjelmaa osana perusturvan työohjelmaa Projektiryhmä toimii suunnitelmien toteuttamisen tukena Ohjausryhmä seuraa ja ohjaa kehittämistoimenpiteiden edistymistä


Lataa ppt "Tähän tarvittaessa otsikko Perusturvalautakunta 26.5.2016 liite nro 4 Perusterveydenhuollon arviointiprojekti, väliraportti Raija Kolehmainen 16.5.2016."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google