Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

1 -SMOLNASSA SOVITTUA- IRTI FOSSIILISISTA KILPAILUKYKY SÄILYTTÄEN Lämpöpumppupäivä 1.12.2015 Kai Mykkänen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "1 -SMOLNASSA SOVITTUA- IRTI FOSSIILISISTA KILPAILUKYKY SÄILYTTÄEN Lämpöpumppupäivä 1.12.2015 Kai Mykkänen."— Esityksen transkriptio:

1 1 -SMOLNASSA SOVITTUA- IRTI FOSSIILISISTA KILPAILUKYKY SÄILYTTÄEN Lämpöpumppupäivä 1.12.2015 Kai Mykkänen

2 1) KORVATAAN HIILI KOTIMAISELLA 2020-LUVUN AIKANA Kivihiili keskittyy neljään etelän kaupunkiin – ¼ pelkän sähkön tuotantoa (lauhde) – ¾ sähkön ja lämmön yhteistuotantoa, josta 90 % pääkaupunkiseutu, Turku, Vaasa ja Lahti Tilalle bioenergiaa, mutta se ei yksin riitä – Hakkeen käytön kaksinkertaistaminen – Polttamalla tuotetun energian määrää laskettava varsinkin Helsingin seudulla Tarvitaan keppiä ja porkkanaa – Sähkön ja lämmön yhteistuotannon hiilidioksidiveron kaksinkertaistaminen (90m€) – Lämmityspolttoaineiden hiilidioksidiveron nosto (75 m€) – Päästökaupan vahvistaminen – Kivihiilen energiakäytön kieltäminen 2030- ? – Panostus puhtaan energian kokeiluhankkeisiin – Uusiutuvan energian tukijärjestelmän uusiminen – Rasvataan puumarkkinat (infra, sukupolvenvaihdosten tuki, metsävähennys, tietopalvelut) 2

3 2) PUOLITETAAN TUONTIÖLJYN KÄYTTÖ 2020-LUVUN AIKANA Tänään tuomme 200 000 tynnyriä = $10 milj – Kauppataseessa öljy viisi kertaa isompi erä kuin hiili Öljyn poltto keskittyy liikenteeseen – Liikenne 65% – Teollisuus 15% – Maa- ja metsätalous sekä rakentaminen 12% – Öljylämmitys 9% Avainvalintojen hahmottelua a)Biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen jatkaminen ja taso 40 prosenttiin 2030 b)Jakeluvelvoitteen piiriin vain 2. sukupolven biopolttoaineet c)Autokannan nopea uusiutuminen: Flexi-fuel, sähköautot, kaasuautot  vihreän autoverouudistuksen jatkaminen d)Sähköautojen älykkään latausverkoston rakentaminen e)Keppiä ja porkkanaa tuontiöljyn korvaamiseen lämmityksessä ja työkoneissa 3

4 3) KUSTANNUSTEHOKKAAT OHJAUSKEINOT Hintaohjauksessa keskitytään itse haittaan eikä sen viereen – EU:n päästötavoitteiden markkinaehtoinen ja kustannustehokas toteutus (päästökauppa) – Päästöporrastuksen jyrkentäminen lämmityspolttoaineiden ja liikenteen verotuksessa Suositaan uusia innovaatioita edullisuusjärjestyksessä – “tuki perustetaan teknologianeutraalisuuteen ja taloudelliseen edullisuusjärjestykseen” – investointitukea uusien ratkaisuiden demonstraatioihin, syöttötariffien rooli pienemmäksi – Tiivistetään pohjoismaista koordinaatiota Pidetään sähkön hinta kilpailukykyisenä – Sallitaan ja luodaan edellytykset kaikille puhtaan energian markkinaehtoisille investoinneille (ml. ydinvoima, vesivoima) – Luodaan päästökaupan sähkönhintavaikutusten kompensaatiojärjestelmä  päästötalkoiden ja teollisuuden ristiriidalta pohja pois

5 KIITOS! 5

6 VISIO: SUOMI LUOPUU FOSSIILISISTA ENERGIANLÄHTEISTÄ KOKONAAN VUOTEEN 2050 MENNESSÄ.

7 1. Suunta selväksi ja ennusteiden perusteet julkisiksi Onnistumme vain, jos puolueet sitoutuvat toimintaympäristön ohjaamiseen pitkäjänteisesti siten, että uusiutuvien energiamuotojen käyttö tulee jatkuvasti kannattavammaksi ja fossiilisten polttoaineiden käyttö kalliimmaksi. Hallituksen tulevan energia- ja ilmastostrategian skenaarioiden kaikkia perusteita on voitava arvioida julkisesti jo valmisteluvaiheessa.

8 2. Remontti sujuu helpommin jos askelmerkit sovitaan kansainvälisesti EU:n tulee nostaa vuoden 2030 tavoitetta päästövähennyksille 50 prosenttiin (nyk. 40%). Pohjoismaiden tulee sopia hiilen ja öljyn syrjäyttämiselle yhteisiä aikataulullisia askelmerkkejä ja ohjauskeinojen periaatteita.

9 3. Hiili ja öljy – moni puhuu mutta me voisimme toteuttaa ensimmäisinä Tavoitteeseen luopua kivihiilen energiakäytöstä ja puolittaa tuontiöljyn käyttö kotimaan tarpeisiin 2020-luvun kuluessa on sitouduttava yli vaalikausien ja se on toteutettava määrätietoisesti. Hallituksen energia- ja ilmastostrategian päivityksessä on luotava selkeä ohjauskeinojen polku, jolla tavoitteisiin päästään. Tarvittaessa kivihiilen energiakäyttö on kiellettävä.

10 4. Päästötöntä kotimaista energiaa tarvitaan rutkasti lisää ja monesta lähteestä Biotalouden sivuvirtoja on ohjattava tehokkaasti energiakäyttöön jalostusarvoltaan mahdollisimman korkeassa muodossa. Biopolttoaineiden jakeluvelvoitetta on jatkettava siten, että bio-osuus nousee noin 40 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä ja 2020-luvulla lisäysosuuteen hyväksytään vain ruoantuotantoa syrjäyttämättömät toisen sukupolven biopolttoaineet. Energiaremontti edellyttää kaikkien puhtaan energian ratkaisujen, erityisesti tuulivoiman ja sähköautojen, laajaa käyttöönottoa. Ohjauskeinojen tulee tähdätä kunnianhimoiseen lisäykseen kokonaistaloudellisesti kustannustehokkain keinoin. Tuulivoimasta on oltava nykyistä enemmän hyötyä paikalliselle yhteisölle.

11 5. Fiksuinta energiaa on sen säästäminen ja vieläpä oikealla hetkellä Energiatehokkuus on nostettava innovatiivisten hankintojen kärkihankkeeksi. Energian loppukäytön käytännössä ratkaiseva porukka on aina palkittava tehostamisesta oli kyse sitten koulun henkilökunnasta, kodin asukkaasta tai toimistotiimin esimiehestä. Lyhytnäköinen budjettimenettely ei saa estää kunnilta ja valtiolta ratkaisuja, jotka maksavat itsensä järkevässä ajassa takaisin. On raivattava verotuksesta ja siirtomaksuista rakenteet, jotka hidastavat kiinteistöjen, tonttien ja autojen hyödyntämistä hajautettuun energiantuotantoon, kysyntäjoustoon ja varastointiin. Tuntikohtaisen hinnan on aina välityttävä loppukäyttäjälle asti.

12 12 Energiateollisuus: ”Haasteista mahdollisuuksia — sähkön ja kaukolämmön hiilineutraali visio vuodelle 2050”

13 13

14 KIITOS!


Lataa ppt "1 -SMOLNASSA SOVITTUA- IRTI FOSSIILISISTA KILPAILUKYKY SÄILYTTÄEN Lämpöpumppupäivä 1.12.2015 Kai Mykkänen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google