Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Verenpaine-, Sepelvaltimotauti ja Sydäninfarkti Karoliina Salminen, Tiia Laine ja Vilma Helander.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Verenpaine-, Sepelvaltimotauti ja Sydäninfarkti Karoliina Salminen, Tiia Laine ja Vilma Helander."— Esityksen transkriptio:

1 Verenpaine-, Sepelvaltimotauti ja Sydäninfarkti Karoliina Salminen, Tiia Laine ja Vilma Helander

2 Yleistä Jokainen on ainakin osittain elämäntapasairaus ja ne ovat kansantauteja Sydäninfarkti on pitkälle edenneen sepelvaltimotaudin pahin oire Verenpainetaudilla on osuutta noin 75 prosentissa sydän- ja aivoinfarkteista Eli jokainen näistä sairauksista liittyy jollain tavalla toisiinsa Sairastumisen riski nousee iän myötä Kaikki sairaudet ovat hoitamattomina hengenvaarallisia Kohonneen verenpaineen raja on 140/90 mmHg Normaali verenpaine on 130/85 mmHg ja ihanteellinen on 120/80 mmHg mmHg = elohopeamillimetri

3 Tautien puhkeamisen syyt

4 Verenpainetaudin syyt Yleisimmin verenpainetauti voidaan liittää huonoihin elintapoihin, mutta perinnöllisyydellä on myös jonkun verran vaikutusta sairastumiseen. Noin 5% tapauksista verenpainetauti on jonkun muun sairauden seurausta. Esim. munuaissairaus ja munuaisvaltimoiden ahtautuminen. Huonoja elintapoja, jotka vaikuttavat verenpainetaudin puhkeamiseen ovat mm. tupakointi, runsas suolan tai lakritsituotteiden käyttö, tulehduskipulääkkeiden tai hormonien käyttö sekä alkoholin runsas käyttö ja stressi. Liikunnan vähäinen määrä ja huonot elintavat johtavat usein liikalihavuuteen, joka on myös merkittävä tekijä verenpaineen kohoamiseen. (Etenkin vyötärölle kerääntyvä rasva)

5 Sepelvaltimotaudin syyt Sepelvaltimotauti johtuu sepelvaltimoiden ahtautumisesta, joista yleensä vain toinen ahtautuu osittain tai kokonaan. Tärkeimpiä riskitekijöitä ovat tupakointi, kohonnut veren kolesteroli, kohonnut verenpaine ja diabetes. Kohonneet veren kolesteroliarvot ovat yleensä seurausta epäterveellisistä ravintotottumuksista. Ravinnon liika rasva ja erityisesti tyydyttyneet rasvat ovat pahasta. Myös perintötekijät ovat tärkeässä osassa sepelvaltimotaudin kehittymisen takana. Joillakin ihmisillä, perinnöllisen rasva- aineenvaihdunnan häiriön takia rasva-arvot voivat olla hyvinkin korkeat, vaikka ravinto olisi terveellistä. Ahtautumisen syynä on prosessi jossa suonen seinämään kertyy ylimääräistä rasvaa ja kovettumaa, joka kaventaa suonen läpimittaa ja haittaa verenkiertoa.

6 Sydäninfarktin syyt Sydäninfarktin taustalla on pääasiassa aina sepelvaltimoiden ahtauttamista aiheuttava sepelvaltimotauti. Suonen äkillinen tukkeutuminen johtuu suonen sisäseinässä olevan kolesterolia sisältävän pullistuman pinnan repeytymisestä. Tällöin paikalle muodostuu verihyytymä, joka aiheuttaa suonen äkillisen tukkeutumisen. Tukkeuma estää hapen kulkeutumisen sydänlihakseen, joka aiheuttaa paikallisen sydänlihaskuolion. Uutta sydänlihasta ei kasva kuoliossa menetetyn tilalle. Sydäninfarktilla on laukaisevia tekijöitä. Yleisin kohtauksen ajankohta on aamu ja muita laukaisevia tekijöitä ovat mm. epätavallisen fyysinen tai psyykkinen rasitus, kirurginen toimenpide, äkillinen verenvuoto, akuutti infektio, hengitystien infektio tai keuhkoveritulppa. Melko usein infarktia edeltää jonkunlainen elämänmuutos.

7 Oireet

8 Verenpainetaudin oireet Verenpaine tauti ei useimmissa tapauksissa aiheuta mitään huomattavia oireita Tapauksissa joissa verenpaine on hyvin korkea, yläpaine yli 200 ja alapaine yli 130, saattaa esiintyä päänsärkyä, huimausta, (ja humpsutusta), väsymystä ja vetämättömyyttä Koska tauti ei useimmiten aiheuta huomattavia oireita, se tekee siitä erittäin salakavalan, mutta seurauksiltaan vaarallisen

9 Sepelvaltimotaudin oireet Tavallisin oire on rintakipu, joka alkaa useimmiten tuntua reippaassa tai raskaassa fyysisessä rasituksessa sydämen syketason noustessa Kipu tuntuu yleensä rintalastan kohdalla laaja-alaisena ja ahdistavana tai puristavana ja se voi säteillä käsivarsiin, leukaperiin, lapojen väliin tai ylävatsalle Voimakas kipu pysäyttää liikkumisen ja levossa se helpottuu muutamassa minuutissa Hengenahdistus ja polttava tunne voivat olla merkkejä sepelvaltimotaudista Joskus tauti voi ilmetä myös ilman rintakipuja, etenkin naisilla ja vanhuksilla. Tällöin oireena voi olla pelkästään uupumusta, huonovointisuutta ja pahoinvointia rasituksen yhteydessä. Aina sepelvaltimotaudissa ei ilmene oireita, jolloin sydäninfarkti voi iskeä ilman varoitusta

10 Sydäninfarktin oireet Sydäninfarktin tyypillisin oire on kova kipu joka esiintyy laajalla alueella rintalastan takana. Se on puristavaa, painavaa, vannemaista ja voi säteillä olkavarsiin, leukaperiin ja jopa selkään. Ankara ja kova kipu jatkuu samanlaisena ja nostaa kylmän hien pintaan. Joskus kipu voi olla vähäistä etenkin vanhuksilla, diabeetikoilla, munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla ja muistihäiriöisillä. Näissä tapauksissa pääoireita ovat pahoinvointi, heikotus, raskas olo ja hikisyys. Joskus infarkti aiheuttaa rytmihäiriöitä ja sydämen pumppaustoiminnan äkillisen pettämisen, joiden suuruus riippuu infarktin sijainnista sydänlihaksessa. Rytmihäiriöistä pahin on yleisimmin äkkikuolemaan johtava kammiovärinä.

11 Hoitokeinot

12 h Verenpainetauti Ensisijaisesti itsehoito, eli elämäntapojen muuttaminen terveellisemmiksi ja niiden ylläpitäminen Jos itsehoito on riittämätöntä, harkitaan lääkehoitoa. Verenpainetaudin hoitamiseen käytettäviä lääkkeitä ovat mm. beetasalpaajat, diureetit, ACE- estäjät, angiotensiinireseptorin salpaajat ja kalsiumkanavan salpaajat. Usein yksi lääke ei riitä, vaan tarvitaan kaksi tai kolme eri lääkettä yhtä aikaa. Usein lääkitystä joudutaan jatkamaan koko loppuelämän ajan. Sepelvaltimotauti Tärkeimpänä itsehoito, erityisesti rasvojen määrien ja laadun tarkkailu. Lääkehoitona esim. Nitrovalmisteet, jotka rentouttavat sepelvaltimoiden supistustilan, beetasalpaajat, kalsiumkanavan salpaajat, asetyylisalisyylihappo, kolesterolilääkkeet ja estrogeenilääkkeet. Pallolaajennus ja ohitusleikkaus

13 Sydäninfarkti Vaatii välitöntä sairaalahoitoa Sydänlääkkeistä annetaan beetasalpaajaa, joka ehkäisee rytmihäiriöitä ja vähentää sydämen hapenpuutetta. Asetyylisalisyylihapon avulla estetään hyytymän laajeneminen. Kivun lievitykseen käytetään morfiinia ja nitro-tippoja. Tukkeutunut suoni voidaan avata liuotushoidolla tai pallolaajennuksella. Pikainen pallolaajennus on paras hoito sydäninfarktin hoitoon. Mitä nopeammin hoito aloitetaan, sitä parempi kuntoutumisennuste on. Sydäninfarktipotilaan kotilääkitykseen kuuluu kaikille aloitettava säännöllinen ”sydänaspiriini” (asetyylisalisyylihappo), useimmille beetasalpaajalääke, verenpainelääkitys ja rasva-ainepitoisuuksia alentava lääke. Nitraatti oirelääkkeeksi. Verenohennuslääkkeen tarve kartoitetaan potilaskohtaisesti.

14 Seuranta

15 Verenpainetaudin seuranta Verenpainetautia seurataan säännöllisillä kontrollikäynneillä, joilla arvioidaan hoitotavoitteiden saavuttamista. Säännöllinen verenpaineen mittaus, jonka tulokset merkitään verenpainekorttiin. Seurannassa on tärkeää tuloksien luotettavuus. Luotettava tulos saadaan kaksoismittauksista, jotka tehdään neljänä eri päivänä. Kotiseurantaan suositellaan verenpainemittarin hankkimista ja hoidon vaikutukset arvioidaan 1-3 kk kuluttua hoidon aloittamisesta. Kun verenpaine on saatu palautettua normaalille tasolle, riittää kotiseuranta kolmen kuukauden välein. Tällöin lääkärin tarkastus on tarpeen vain kerran vuodessa.

16 Sepelvaltimotaudin seuranta Säännöllinen seuranta on ollut tapana järjestää sepelvaltimopotilaille muutaman kuukauden viiva muutaman vuoden välein riippuen taudin vaikeusasteesta. Kontrollikäynneillä sydän ja keuhkot kuunnellaan, veriarvot tarkistetaan ja otetaan sydänfilmi. Tarvittaessa otetaan keuhkoröntgenkuvat. Jos edellinen lääkitys ei ole toiminut, voidaan tehdä lisäselvityksiä tai muuttaa lääkitystä.

17 Sydäninfarktin seuranta Sairaalassa seurataan sydämen rytmiä ja mahdollisia sydänlihaksen hapenpuutteen merkkejä jatkuvasti. Potilasta perehdytetään sairauden kanssa elämiseen ja terveellisten elämäntapojen ylläpitämiseen. Kuntoutuminen kestää tavallisesti n. 1-2 kk ja tavoitteena on palautuminen entiselle toimintakyvyn tasolle. Potilaan lääkitys määritellään tilanteen mukaiseksi ja potilasta valmennetaan taudin vaikeutumisen varalta. Sairausloma on 2-3 kk pituinen ja työkyky arvioidaan ennen sairausloman päättymistä. Infarktin uusiutumisen riski kartoitetaan.

18 Tautien yleisyys ja esiintyvyys

19 Verenpainetauti Suomessa noin 600 00 verenpainetautia sairastavaa, joka on n. 8% väestöstä. Sepelvaltimotauti Yleinen sairaus etenkin vanhusväestössä. Vanhusten keskuudessa 26% miehistä ja 17% naisista sairasti sepelvaltimotautia. 70-89 vuotiaiden keskuudessa taudin esiintyvyys on jopa 45% Yksi kansantaudeistamme ja yleisimmistä kuolinsyistämme. 10 000 ihmistä kuolee siihen vuosittain. Joka neljäs kuolemista johtuu sepelvaltimotaudista Sepelvaltimokohtaukseen sairastuu vuodessa 44 000 ihmistä Sydäninfarkti Vuodessa 13 000 ihmistä kuolee ja 25 000 sairastuu.

20 Sähköiset lähteet: http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00077 http://www.terve.fi/sepelvaltimotauti/sepelvaltimotauti http://theseus.fi/handle/10024/6/browse?value=sepelvaltimotauti&type=subject http://www.tohtori.fi/?page=8897332 http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00086 http://www.terve.fi/sydaninfarkti/sydaninfarkti-0 http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus;jsessionid=B099965FA6372F1AB3C27EFC8BB8D0CE?id=khp 00033 http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00034 http://www.tohtori.fi/?page=4069997&search=Verenpainetauti http://www.novartis.fi/tietoa_terveydesta/fi_FI/verenpainetauti/ http://www.tritolonen.fi/index.php?page=articles&id=146 Kirjalliset lähteet: Toimenpideohjelma suomalaisten sydän-ja verisuoniterveyden edistämiseksi, Sosiaali- ja terveysministeriö, 1998 EKG ja akuutti sydäninfarkti, Tim Phalen, Sanoma Pro Oy, 2001 Sydänsairaudet, Markku Mäkijärvi, Duodecim, 2011


Lataa ppt "Verenpaine-, Sepelvaltimotauti ja Sydäninfarkti Karoliina Salminen, Tiia Laine ja Vilma Helander."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google