Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

PPPR1-hankkeen päätösseminaari 27.8.2015 Raisiossa.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "PPPR1-hankkeen päätösseminaari 27.8.2015 Raisiossa."— Esityksen transkriptio:

1 PPPR1-hankkeen päätösseminaari 27.8.2015 Raisiossa

2 Palvelumuotoilulla parempia palveluja riskiryhmille -hanke  Länsi-Suomen Kaste-hanke 2013-2015  Toteutusaika 1.4.2013 – 31.10.2015  1 500 000 € + kuntien omarahoitus (yhteensä noin 2milj.€)  Turun hyvinvointitoimiala hallinnoi koko hanketta  Mukana Varsinais-Suomen ja Satakunnan kuntia –Turku, Pori, Rauma, Salo, Satakunnan sairaanhoitopiiri ja Aikuiskaste- kunnat (Mynämäki, Nousiainen, Masku, Lieto, Tarvasjoki, Marttila, Koski, Uusikaupunki, Laitila, Vehmaa, Kustavi, Taivassalo, Pyhäranta, Naantali, Raisio, Paimio, Pöytyä, Sauvo ja Somero).  Yhteistyökumppanit –Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turun ammattikorkeakoulu, tiedekorkeakoulut, A-klinikkasäätiö, mielenterveysalan järjestöt, seurakunnat, potilasjärjestöt sekä Kela.

3 Hankkeen toteuttajat ja ”kehittämisosiot” TURKU Yhteinen hallinto, palvelumuotoilu ja johtaminen TURKU Yhteinen hallinto, palvelumuotoilu ja johtaminen RAUMA Mielenterveys- kuntoutujien avohuollon palveluprosessi ja Sosiaalisen tuen keskus RAUMA Mielenterveys- kuntoutujien avohuollon palveluprosessi ja Sosiaalisen tuen keskus SALO Paljon palveluita käyttävien riskiryhmien palvelukokonaisuuden suunnittelu ja kehittäminen SALO Paljon palveluita käyttävien riskiryhmien palvelukokonaisuuden suunnittelu ja kehittäminen SATSHP Mielenterveys- kuntoutujien asumisen tuki Satakunnassa: kotiutuksen ohjaus ja tuen tarpeen arviointi SATSHP Mielenterveys- kuntoutujien asumisen tuki Satakunnassa: kotiutuksen ohjaus ja tuen tarpeen arviointi AIKUISKASTE HANKEKUNNAT Päihde- ja mielenterveys- asiakkaiden aikuissosiaalityön palvelukokonaisuuksi en ja palveluketjujen kehittäminen AIKUISKASTE HANKEKUNNAT Päihde- ja mielenterveys- asiakkaiden aikuissosiaalityön palvelukokonaisuuksi en ja palveluketjujen kehittäminen TURKU Paljon palveluita käyttävien päihde- ja mielenterveys- asiakkaiden palveluprosessien kehittäminen TURKU Paljon palveluita käyttävien päihde- ja mielenterveys- asiakkaiden palveluprosessien kehittäminen PORI Sosiaali- ja terveyspalvelujen suurkäytön tunnistaminen, siihen puuttuminen ja ehkäiseminen PORI Sosiaali- ja terveyspalvelujen suurkäytön tunnistaminen, siihen puuttuminen ja ehkäiseminen

4 OMA- TYÖN- TEKIJÄ TERVEYS- ASEMA ASUMISEN TUEN TARPEEN ARVIOINTI AIKUIS- SOSIAALI- TYÖ SAIRAALASTA KOTIU- TUMINEN KOKEMUS- ASIAN- TUNTIJAT ARJEN TUKEMINEN ITSENÄINEN ASUMINEN SOSIAALI- NEN KUNTOUTU- MINEN PALVELU- MUOTOILU

5 Kehittäminen jatkuu:  Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille II (PPPR2) 1.11.2015 – 28.2.2017  Juurruttamis – ja levittämishanke: tähtäimenä yhteiset käytännöt Länsi- Suomen sote-alueilla.  Turku  Raisio  Salo  Rauma  Pori  Satakunnan sairaanhoitopiiri

6 PPPR2-hankkeen tavoitteet  Paljon sosiaali- ja terveyspalveluja käyttävien riskiryhmien palveluprosessit toteutetaan asiakaslähtöisesti ja koordinoidusti.  Paljon palveluita käyttävien riskiryhmien palveluiden johtamisjärjestelmä tukee monialaista ja asiakaslähtöistä yhteistyötä.  Asiakas- ja potilastietojärjestelmät tukevat monialaista ja asiakaslähtöistä palvelukokonaisuutta.  Paljon sosiaali- ja terveyspalveluja käyttävien riskiryhmien palvelut ovat vaikuttavia ja kustannustehokkaita.

7 Hankkeen odotetut tulokset:  Riskiryhmät tunnistetaan ja ”pyöröoviasiakkaiden” määrä vähenee.  Moniammatilliset työkäytännöt ovat pysyvä osa työkäytäntöjä. Palveluprosessit ovat käytössä uuden sote-alueen kuntayhtymissä.  Painopiste on varhaisessa tunnistamisessa ja ennaltaehkäisyssä.  Henkilöstöllä on tietoa ja työvälineitä päihde- ja mielenterveysasiakkaiden tunnistamiseen, varhaiseen puuttumiseen ja puheeksiottoon sekä palveluohjaukseen. Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden palveluprosessin omistaja on määritelty ja asiakkaalla on hoidosta ja palvelusta vastaava vastuuhenkilö.  Palveluprosessien johtaminen toteutetaan monialaisesti ja työtä koordinoimaan on nimetty päihde- ja mielenterveystyön johtoryhmä.  Asiakasosallisuus toteutuu sote-palveluissa.  Kokemusasiantuntijat ovat mukana asiakastyössä, palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä.

8 PPPR:n tulos: Palveluprosessin kehittäminen asiakkaan näkökulmasta PÄIVYSTYS KUNNAN PERUSPALVELUT Terveysasemat & Sosiaalityö PÄIHDE- JA MIELEN- TERVEYS- PALVELUT ASUMIS- PALVELUT SOSIAA- LINEN KUNTOU- TUMINEN Asiakaslähtöisyys ja arjen tukeminen Konsultaatio ja jalkautuvat palvelut


Lataa ppt "PPPR1-hankkeen päätösseminaari 27.8.2015 Raisiossa."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google