Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

1 SENIOREIDEN SÄÄSTÄMINEN JA MAKSUTAVAT 2013 23.5.2013.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "1 SENIOREIDEN SÄÄSTÄMINEN JA MAKSUTAVAT 2013 23.5.2013."— Esityksen transkriptio:

1 1 SENIOREIDEN SÄÄSTÄMINEN JA MAKSUTAVAT 2013 23.5.2013

2 2 RAHA-ASIOIDEN SUUNNITTELEMINEN JA NYKYINEN RAHATILANNE

3 3 KUINKA PITKÄLLÄ AIKAVÄLILLÄ SUUNNITTELEE RAHA-ASIOITAAN Kuinka pitkällä aikavälillä yleensä suunnittelette raha-asioitanne? % vastaajista

4 4 NYKYINEN RAHATILANNE Mikä seuraavista kuvaa nykyistä rahatilannettanne? % vastaajista

5 5 OMIEN MENOJEN SEURAAMINEN Seuraatteko omia menojanne jollakin tavalla? % vastaajista

6 6 SÄÄSTÄMINEN JA SIJOITTAMINEN

7 7 ON SÄÄSTÖJÄ TAI SIJOITUKSIA Onko teillä itsellänne tällä hetkellä säästettynä tai sijoitettuna varoja eri kohteisiin? Älkää laskeko mukaan mahdollista omassa käytössä olevaa omistusasuntoanne. Mikäli teillä on yhteistä omaisuutta puolisonne kanssa, ottakaa myös tämä huomioon. kyllä-osuudet - % vastaajista

8 8 NYKYISET SÄÄSTÖ- JA SIJOITUSKOHTEET Missä seuraavista kohteista teillä on säästöjä tai sijoituksia? % vastaajista

9 9 NYKYISET SÄÄSTÖ- JA SIJOITUSKOHTEET Missä seuraavista kohteista teillä on säästöjä tai sijoituksia? % vastaajista ikäryhmittäin 2013

10 10 AIKOO SÄÄSTÄÄ TAI SIJOITTAA Aiotteko seuraavien 12 kuukauden aikana säästää tai sijoittaa varoja? kyllä-osuudet - % vastaajista

11 11 AIOTUT SÄÄSTÖ- JA SIJOITUSKOHTEET Mihin seuraavista kohteista aiotte säästää tai sijoittaa? % vastaajista

12 12 AIOTUT SÄÄSTÖ- JA SIJOITUSKOHTEET Mihin seuraavista kohteista aiotte säästää tai sijoittaa? % vastaajista ikäryhmittäin 2013

13 13 MIHIN ASIOIHIN TAI TARKOITUKSEEN AIKOO KÄYTTÄÄ SÄÄSTÖJÄ TAI SIJOITUKSIA Minkälaisiin asioihin tai tarkoitukseen aiotte käyttää säästöjänne tai sijoituksianne? % niistä, joilla säästöjä/sijoituksia tai jotka aikovat säästää/sijoittaa

14 14 MIHIN ASIOIHIN TAI TARKOITUKSEEN AIKOO KÄYTTÄÄ SÄÄSTÖJÄ TAI SIJOITUKSIA Minkälaisiin asioihin tai tarkoitukseen aiotte käyttää säästöjänne tai sijoituksianne? % niistä, joilla säästöjä/sijoituksia tai jotka aikovat säästää/sijoittaa ikäryhmittäin 2013

15 15 SÄÄSTÖ- JA SIJOITUSKOHTEIDEN VALINTAKRITEERIT Minkä verran seuraavilla asioilla on vaikutusta valitessanne säästämis- tai sijoituskohdetta? % vastaajista

16 16 SÄÄSTÖ- JA SIJOITUSKOHTEIDEN VALINTAKRITEERIT Minkä verran seuraavilla asioilla on vaikutusta valitessanne säästämis- tai sijoituskohdetta? % vastaajista

17 17 SÄÄSTÖ- JA SIJOITUSKOHTEIDEN VALINTAKRITEERIT Minkä verran seuraavilla asioilla on vaikutusta valitessanne säästämis- tai sijoituskohdetta? % vastaajista ikäryhmittäin 2013

18 18 SÄÄSTÖ- JA SIJOITUSKOHTEIDEN VALINTAKRITEERIT Minkä verran seuraavilla asioilla on vaikutusta valitessanne säästämis- tai sijoituskohdetta? % vastaajista ikäryhmittäin 2013

19 19 TALOUDEN JA RISKIT JA NIIHIN VARAUTUMINEN

20 20 % vastaajista OMAAN TALOUTEEN LIITTYVÄT RISKITEKIJÄT Luettelen vielä joitakin omaan talouteenne mahdollisesti liittyviä riskitekijöitä. Sanokaa kunkin kohdalla koetteko te sen uhkaavan omaa taloudellista tilannettanne. Josta yksittäisten riskien osuudet:

21 21 % vastaajista ikäryhmittäin 2013 OMAAN TALOUTEEN LIITTYVÄT RISKITEKIJÄT Luettelen vielä joitakin omaan talouteenne mahdollisesti liittyviä riskitekijöitä. Sanokaa kunkin kohdalla koetteko te sen uhkaavan omaa taloudellista tilannettanne. Josta yksittäisten riskien osuudet:

22 22 % niistä, jotka kokevat riskien uhkaavan ja ovat varautuneet riskeihin jotenkin OMAAN TALOUTEEN LIITTYVIIN RISKITEKIJÖIHIN VARAUTUMINEN Miten olette varautunut näihin omaa talouttanne koskeviin mahdollisiin riskitekijöihin? Spontaanit maininnat luokiteltuina

23 23 MAKSUTAVAT

24 24 INTERNETIN KÄYTTÄJÄT Käytättekö Internetiä? % vastaajista

25 25 % vastaajista TAVALLISIMMAT LASKUNMAKSUTAVAT Mikä on tavallisin tapa, jolla maksatte laskunne?

26 26 % vastaajista ikäryhmittäin 2013 TAVALLISIMMAT LASKUNMAKSUTAVAT Mikä on tavallisin tapa, jolla maksatte laskunne?

27 27 % vastaajista KÄYTETYT LASKUNMAKSUTAVAT YHTEENSÄ Mikä on tavallisin tapa, jolla maksatte laskunne? Mitä muita laskunmaksutapoja käytätte?

28 28 % vastaajista ikäryhmittäin 2013 KÄYTETYT LASKUNMAKSUTAVAT YHTEENSÄ Mikä on tavallisin tapa, jolla maksatte laskunne? Mitä muita laskunmaksutapoja käytätte?

29 29 % vastaajista, jotka maksavat laskuja verkkopankissa VERKKOPANKIN KÄYTTÖ TIETOKONEELLA VAI MATKAPUHELIMELLA Jos maksatte laskuja Internetin kautta tai verkkopankissa, maksatteko tietokoneella vai matkapuhelimella?

30 30 % vastaajista, jotka maksavat laskuja verkkopankissa ikäryhmittäin 2013 VERKKOPANKIN KÄYTTÖ TIETOKONEELLA VAI MATKAPUHELIMELLA Jos maksatte laskuja Internetin kautta tai verkkopankissa, maksatteko tietokoneella vai matkapuhelimella? *) n=pieni

31 31 SAAKO E-LASKUJA VERKKOPANKKIIN Saatteko e-laskuja suoraan verkkopankkiinne? % niistä, jotka maksavat laskuja verkkopankissa *) n=pieni

32 32 HALUAISIKO E-LASKUJA VERKKOPANKKIIN Haluaisitteko e-laskuja suoraan verkkopankkiinne? % laskuja verkkopankissa maksavista, jotka eivät vielä saa e-laskuja verkkopankkiinsa *) n=pieni

33 33 E-LASKUJEN TUNTEMINEN Tiedättekö, mikä on e-lasku? % vastaajista

34 34 % kaikista 65-85 vuotiaista vastaajista PÄIVITTÄISTAVARAOSTOSTEN TAVALLISIN MAKSUTAPA Millä tavalla maksatte tavallisimmin päivittäistavaraostoksenne? *) 2009 ja sitä aiemmin kysytty pankkikortilla **) 2009 ja sitä aiemmin kysytty yleisluottokortilla

35 35 % vastaajista ikäryhmittäin 2013 PÄIVITTÄISTAVARAOSTOSTEN TAVALLISIN MAKSUTAPA Millä tavalla maksatte tavallisimmin päivittäistavaraostoksenne? *) 2009 ja sitä aiemmin kysytty pankkikortilla **) 2009 ja sitä aiemmin kysytty yleisluottokortilla

36 36 TAVAROIDEN/PALVELUIDEN OSTAMINEN INTERNETIN KAUTTA Oletteko ostanut tavaroita tai palveluita internetin kautta? JOS KYLLÄ: Pelkästään kotimaasta, pelkästään ulkomailta vai sekä että? % vastaajista

37 37 % tavaroita tai palveluita Internetin kautta ostaneista vastaajista INTERNETISTÄ OSTETTUJEN TAVAROIDEN/PALVELUJEN MAKSAMINEN Mitä seuraavista maksutavoista olette käyttänyt maksaessanne internetin kautta ostamianne tavaroita tai palveluita? Oletteko maksanut... (luettele)

38 38 KÄTEISEN RAHAN NOSTAMINEN

39 39 AUTOMAATTIKÄYTTÖÖN SOVELTUVA MAKSUKORTTI Onko Teillä jokin automaattikäyttöön soveltuva pankin myöntämä maksukortti, kuten pankkikortti tai debitkortti tai Visa Electron tai pankki- tai debitkortin ja luottokortin yhdistelmä? kyllä-osuudet - % vastaajista

40 40 % vastaajista TAVALLISIN KÄTEISEN NOSTOTAPA Mistä nostatte tavallisimmin käteisen rahanne?

41 41 % vastaajista KÄTEISEN NOSTOTAVAT Mistä nostatte tavallisimmin käteisen rahanne? Mistä muualta nostatte käteistä rahaa ainakin joskus?

42 42 % käteistä pääasiassa automaatista nostavista (n=397 vuonna 2013) MIKSI NOSTAA AUTOMAATISTA Miksi nostatte käteistä rahaa tavallisimmin juuri automaatista?

43 43 % käteistä pääasiassa pankin konttorista nostavista (n=107 vuonna 2013) MIKSI NOSTAA PANKIN KONTTORISTA Miksi nostatte käteistä rahaa tavallisimmin juuri pankin konttorista?


Lataa ppt "1 SENIOREIDEN SÄÄSTÄMINEN JA MAKSUTAVAT 2013 23.5.2013."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google