Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

LAKI POTILAAN ASEMASTA JA OIKEUKSITA Potilaan keskeiset oikeudet Oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon ja siihen liittyvään kohteluun Pääsy hoitoon.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "LAKI POTILAAN ASEMASTA JA OIKEUKSITA Potilaan keskeiset oikeudet Oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon ja siihen liittyvään kohteluun Pääsy hoitoon."— Esityksen transkriptio:

1 LAKI POTILAAN ASEMASTA JA OIKEUKSITA Potilaan keskeiset oikeudet Oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon ja siihen liittyvään kohteluun Pääsy hoitoon Tiedonsaantioikeus Hoitoon tarvitaan potilaan suostumus Hoidon on tapahduttava yhteisymmärryksessä potilaan kanssa Hoitoa jonottamaan joutuvalle on ilmoitettava hoitoon pääsyn ajankohta Hoitoon tyytymätön voi tehdä muistutuksen hoitolaitokselle Hoitolaitoksella on on oltava potilasasiamies Alaikäisen mielipide on otettava huomion silloin, kun lapsi on kyllin kehittynyt sen ilmaisemiseen

2 Potilasasiamiehen tehtävät: Neuvoo potilaita lain soveltamiseen liittyvissä asioissa Tiedottaa potilaan oikeuksista Toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi Antaa potilaalle tietoa tämän oikeuksista ja auttaa tarvittaessa tekemään muistutuksen tai kantelun hoidosta tai korvaushakemuksen hoitovirheestä

3 Sosiaalihuoltolaki Sosiaalihuollolla tarkoitetaan sosiaalihuoltolaissa sosiaalipalveluja, toimeentulotukea, sosiaaliavustuksia, sosiaalista luottoa ja niihin liittyviä toimintoja, joiden tarkoitus on edistää ja ylläpitää henkilön, perheen sekä yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

4 Sosiaalihuollon suunnittelu, ohjaus ja valvonta valtakunnan tasolla kuuluu sosiaali- ja terveysministeriölle Aluetasolla vastaavat tehtävät kuuluvat aluehallintovirastolle

5 Kunnan tehtävät: Sosiaalipalvelujen järjestäminen asukkaille Toimeentulotuen antaminen Sosiaaliavustusten suorittaminen Ohjauksen ja neuvonnan järjestäminen Sosiaalihuoltoa ja muuta sosiaaliturvaa koskevan tiedotustoiminnan järjestäminen Sosiaalihuolto ja muuta soisaaliturvaa koskevan koulutus-,tutkimus-,kokeilu- ja kehittämistoiminnan järjestäminen Sosiaalisen luoton myöntäminen

6 Kunnan on järjestettävä seuraavat sos. palvelut: Sosiaalityö Kasvatus- ja perheneuvonta Kotipalvelut Asumispalvelut Laitoshoito Perhehoito Vammaisten työllistymistä tukeva toiminta Vammaisten työtoiminta Toimenpiteet elatusavun vahvistamiseksi

7 Ja muut erityislaissa säädetyt sosiaalipalvelut

8 Muutoksenhaku Päätökseen jonka viranhaltija on tehnyt ei saa valittamalla hakea muutosta Oikeus saada päätös toimielimen käsiteltäväksi 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta toimielimen päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta

9 TERVEYDENHOITOLAKI Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää väestön terveyttä ja hyvinvointia sekä työ- ja toimintakykyä sekä sosiaalista turvallisuutta Kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja Toteuttaa väestön tarvitsemia palvelujen yhdenvertaista saatavuutta, laatua ja potilasturvallisuutta Vahvistaa terveydenhuollon palvelujen asiakaskeskeisyyttä Vahvistaa ja parantaa perusterveydenhuollon toimintaedellytyksiä Vahvistaa yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa

10 Mitä tarkoitetaan perusterveydenhuollolla Perusterveydenhuollolla tarkoitetaan kunnan järjestämää väestön terveydentilan seurantaa, terveyden edistämistä ja sen osana terveysneuvontaa ja terveystarkastuksia, suun terveydenhuoltoa, lääkinnällistä kuntoutusta, työterveyshuoltoa, ympäristöterveydenhuoltoa sekä päivystystä, avosairaanhoitoa, kotisairaanhoitoa, kotisairaala- ja sairaalahoitoa, mielenterveystyötä ja päihdetyötä siltä osin kuin niitä ei järjestetä sosiaalihuollossa tai erikoissairaanhoidossa; perusterveydenhuollosta voidaan käyttää myös nimitystä kansanterveystyö

11 Mitä tarkoitetaan erikoissairaanhoidolla? Erikoissairaanhoidolla tarkoitetaan lääketieteen ja hammaslääketieteen erikoisalojen mukaisia sairauksien ehkäisyyn, tutkimiseen, hoitoon, ensihoitoon, päivystykseen ja lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvia terveydenhuollon palveluja;

12 HOITOON PÄÄSY Voi valita itselleen terveysaseman oman kunnan sisällä Jos työn, opiskelun tai muun vastaavan syyn takia oleskelee säännöllisesti tai pitkäaikaisesti oman kotikunnan ulkopuolella voi käyttää kyseisen kunnan terveyspalveluita V. 2014 alkaen voi valita oma terveysasema kaikista Suomen terveysasemista Kiireellisessä tapauksessa voi käyttää minkä tahansa paikkakunnan terveyspalveluita Mahdollisuus valita hoitava lääkäri, kun valinta yksikön toiminnan kannalta on järjestettävissä

13 HOITOTAKUUN MÄÄRÄAJAT Kiireellinen hoito on annettava heti Puhelinyhteys terveyskeskukseeen on saatava arkipäivisin välittömästi Kiireetön hoito terveyskeskuksessa -Hoidon tarve on arvioitava kolmen vuorokauden kuluessa yhteydenotosta

14 Tutkimukset ja hoito sairaalassa: -Hoidon tarve on arvioitava kolmessa viikossa -Tarvittava hoito on aloitettava kuuden kuukauden kuluessa -Lasten ja nuorten on päästävä tarpelliseen hoitoon kolmen kuukauden kuluessa -Hammashoito on aloitettava kuuden kuukauden -kuluessa.


Lataa ppt "LAKI POTILAAN ASEMASTA JA OIKEUKSITA Potilaan keskeiset oikeudet Oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon ja siihen liittyvään kohteluun Pääsy hoitoon."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google